- Chọn bài -Bài 1: Nhân đối kháng thức với đa thứcBài 2: Nhân nhiều thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: mọi hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: gần như hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: đều hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho solo thứcBài 11: chia đa thức cho 1-1 thứcBài 12: phân tách đa thức một biến chuyển đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 10: Chia đối chọi thức cho đối chọi thức giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 10 trang 26: làm cho tính chia

a) x3 : x2;

b) 15x7 : 3x2;

c) 20x5 : 12x.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 10

Lời giải

a) x3 : x2 = x(3 – 2) = x1 = x

b) 15x7 : 3x2 = (15 : 3).(x7 : x2 )= 5.x(7-2) = 5x5

c) 20x5 : 12x = (20 : 12) . (x5 : x) = .x(5-1) = .x4

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 10 trang 26:

a) Tính 15x2y2 : 5xy2;

b) Tính 12x3y : 9x2.

Lời giải

a) 15x2y2 : 5xy2 = (15:5).(x2 : x).(y2 : y2 ) = 3.x(2-1).1 = 3x

b) 12x3y : 9x2 = (12:9).(x3 : x2 ).y = .x(3-2).y =
xy

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 10 trang 26:

a) search thương trong phép chia, biết 1-1 thức bị phân chia là 15x3y5z, đơn thức chia là 5x2y3.

Xem thêm: Lý Thuyết Đa Giác Lồi Là Gì, Lý Thuyết Đa Giác, Đa Giác Đều Toán 8

b) Cho p. = 12x4y2 : (-9xy2). Tính cực hiếm của biểu thức p tại x = -3 và y = 1,005.

Lời giải

a) 15x3y5z : 5x2y3

= (15:5).(x3