Giải bài xích 2: tương tác giữa trang bị tự và phép nhân - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn vấn đáp và lời giải các thắc mắc trong bài bác học. Giải pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán 8 liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) thực hiện các hoạt động sau

- So sánh: - 2 cùng 3 ; ( -2).5 cùng 3.5

- Dự đoán hiệu quả so sánh ( -2).c với 5.c, với c > 0

Trả lời:

- So sánh: - 2 0

c) thực hiện các hoạt động sau

- Điền dấu thích hợp () vào ô vuông:

*

- thảo luận để trả lời câu hỏi: "Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức đến cùng một số trong những dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều tốt ngược chiều cùng với bất đẳng thức vẫn cho? vị sao?"

Trả lời:

- Điền dấu phù hợp () vào ô vuông:

 

*

- Khi phân chia cả nhị vế của bất đẳng thức mang đến cùng một vài dương ta được bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức đã cho

Chứng minh: 

Cho a > b 

Nhân cả nhì vế của bất đẳng thức trên với số $frac12$ 

Theo đặc thù 1 đã có học: "Khi nhân cả nhì vế của bất đẳng thức mang lại cùng một vài dương ta được bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức đã cho" buộc phải ta có:

a . $frac12$ > b . $frac12$ 

$Leftrightarrow $ $frac12$a > $frac12$b

Hay a : 2 > b : 2

Vậy ta có tính chất: khi phân tách cả hai vế của bất đẳng thức đến cùng một vài dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều với bất đẳng thức đã cho

2.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Tóan 9 Lý Thuyết Toán 9 Học Kì 2 Chi Tiết Nhất

A) triển khai các vận động sau

- So sánh: (- 2).(- 5) với 3.(- 5)

- Dự đoán kết quả so sánh ( -2).c với 3.c, cùng với c Trả lời:

- So sánh: (- 2).(- 5) > 3.(- 5)

- Dự đoán: ( -2).c > 3.c, với c - $frac13$b, hãy so sánh a và b.

- vấn đáp câu hỏi: 

"Khi phân chia cả nhị vế của bất đẳng thức cho cùng một số âm ta được bất đẳng thức cùng chiều hay ngược chiều cùng với bất đẳng thức đang cho? vị sao?"

Trả lời:

- So sánh:

Ta có: - $frac13$a > - $frac13$b 

Nhân cả hai vế của bất đẳng thức bên trên với số (- 3) ta được:

- $frac13$a . (- 3) b 

Nhân cả nhì vế của bất đẳng thức bên trên với số - $frac12$ 

Theo đặc thù 1 đã có được học: "Khi nhân cả nhị vế của bất đẳng thức mang lại cùng một trong những âm ta được bất đẳng thức trái hướng với bất đẳng thức vẫn cho" buộc phải ta có: