- Chọn bài bác -Bài 1: Hàm sốBài 2: Hàm số y = ax + bBài 3: Hàm số bậc haiÔn tập chương 2

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đâyBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệmBài tập trắc nghiệm

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 Ôn tập chương 2 khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 10 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và vừa lòng logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 50 SGK Đại số 10): tuyên bố quy mong về tập khẳng định của một hàm số cho vì công thức.

Bạn đang xem: Toán đại 10 ôn tập chương 2

Từ đó hai hàm số

*

có gì không giống nhau?

Lời giải:

– Tập xác định của hàm số cho bởi cách làm y = f(x) là tập hợp các giá trị của x làm thế nào để cho biểu thức f(x) gồm nghĩa.

– với quy mong đó:

*

Vậy tập khẳng định của hàm số là D = R

Kết luận: hai hàm số

*

*
tất cả tập xác định khác nhau.

Bài tập trắc nghiệm

Bài 2 (trang 50 SGK Đại số 10): ráng nào là hàm đồng biến hóa (nghịch biến) trên khoảng tầm (a; b) ?

Lời giải:

Cho hàm số y = f(x) xác minh trên khoảng (a; b).

+ Hàm số y = f(x) đồng đổi thay trên khoảng chừng (a; b) nếu:

x1 2 ⇔ f(x1) 2) ∀ x1, x2 ∈ (a; b)

+ Hàm số y = f(x) nghịch trở nên trên khoảng tầm (a; b) nếu:

x1 2 ⇔ f(x1) > f(x2) ∀ x1, x2 ∈ (a; b)

Bài tập trắc nghiệm

Bài 3 (trang 50 SGK Đại số 10): núm nào là một hàm số chẵn ? vắt nào là 1 trong những hàm số lẻ ?

Lời giải:

– Hàm số y = f(x) có tập xác minh D được hotline là hàm số chẵn nếu thỏa mãn nhu cầu hai điều kiện:

+ ∀ x ∈ D thì –x ∈ D

+ f(–x) = f(x).

– Hàm số y = f(x) bao gồm tập xác minh D được call là hàm số lẻ nếu thỏa mãn nhu cầu hai điều kiện:

+ ∀ x ∈ D thì –x ∈ D


+ f(–x) = –f(x).

Bài tập trắc nghiệm

Bài 4 (trang 50 SGK Đại số 10): Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số : y = ax + b, trong mỗi trường hòa hợp a > 0 ; a

Lời giải:

– lúc a > 0, hàm số y = ax + b đồng thay đổi trên khoảng tầm (-∞; +∞) giỏi đồng đổi thay trên R.

– lúc a Bài 5 (trang 50 SGK Đại số 10): Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch đổi thay của hàm số: y = ax2 + bx + c, trong những trường đúng theo a > 0 ; a

Lời giải:

Hàm số y = ax2 + bx + c

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài 6 (trang 50 SGK Đại số 10): khẳng định tọa độ đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c.

Lời giải:

Parabol y = ax2 + bx + c có:

+ Tọa độ đỉnh D là:

*

+ Phương trình trục đối xứng là:


*

Bài tập trắc nghiệm

Bài 7 (trang 50 SGK Đại số 10): xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm đk để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, tại từng điểm với viết tọa độ của các giao điểm trong những trường hợp.

Lời giải:

+ Giao điểm của parabol với trục tung:

Tại x = 0 thì y = a.02 + b.0 + c = c.

Vậy giao điểm của parabol với trục tung là A(0 ; c).

+ Giao điểm của parabol với trục hoành :

Tại y = 0 thì ax2 + bx + c = 0 (*).

Để parabol cắt trục hoành tại hai điểm rõ ràng thì phương trình (*) phải tất cả 2 nghiệm tách biệt ⇔ Δ = b2 – 4ac > 0.

Khi Δ > 0 thì phương trình (*) bao gồm hai nghiệm là

*

Tọa độ hai giao điểm là

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài 8 (trang 50 SGK Đại số 10): search tập xác minh của các hàm số


*

Lời giải:

*

*


*

*

Hàm số xác minh khi x + 3 ≠ 0 (luôn thỏa mãn với phần lớn x ≥ 1).

Vậy hàm số luôn xác định trên <1; +∞).

+ Xét trên (–∞; 1), .

Hàm số xác định khi 2 – x ≥ 0 ⇔ x ≤ 2 (Luôn vừa lòng với phần nhiều x Bài 9 (trang 50-51 SGK Đại số 10): Xét chiều biến chuyển thiên với vẽ đồ gia dụng thị của các hàm số:

*

b) y = 4 – 2x;

c) y = √x2;

d) y = |x + 1|.

Lời giải:

a) Hàm số

*
có:

+ Tập xác minh D = R.

+ có

*
cần hàm số đồng phát triển thành trên R.

+ tại x = 0 thì y = 50% . 0 – 1 = –1 . Vậy A (0; –1) thuộc vật dụng thị hàm số.

Tại x = 2 thì y = 1/2 . 2 – 1 = 0. Vậy B (2; 0) thuộc đồ thị hàm số.

Vậy thiết bị thị hàm số là đường thẳng trải qua hai điểm A (0; –1) và B (2; 0).

*

b) Hàm số y = 4 – 2x có:

+ Tập xác minh D = R

+ bao gồm a = –2

+ trên (–∞; 0), hàm số y = –x nghịch biến.

Trên (0 ; +∞), hàm số y = x đồng biến.

Bảng thay đổi thiên :

*

+ Đồ thị hàm số tất cả hai phần:

Phần trang bị nhất: Nửa đường thẳng y = –x duy trì lại phần viền trái trục tung.

Phần trang bị hai: Nửa đường thẳng y = x duy trì lại phần viền phải trục tung.

*

d) Hàm số y = |x + 1|

Nếu x + 1 ≥ 0 hay x ≥ –1 thì y = x + 1.

Nếu x + 1 Bài 10 (trang 51 SGK Đại số 10): Lập bảng thay đổi thiên với vẽ đồ dùng thị của những hàm số:

a) y = x2 – 2x – 1;

b) y = -x2 + 3x + 2

Lời giải:

a) Hàm số y = x2 – 2x – 1 bao gồm a = 1 > 0 ; b = –2 ; c = –1:

+ Tập xác định D = R.

+ Nghịch vươn lên là trên (–∞ ; 1) ; đồng trở thành trên (1 ; + ∞).

Bảng trở thành thiên:

*

+ Đồ thị hàm số là parabol có:

Đỉnh A(1 ; –2)

Trục đối xứng là đường thẳng x = 1.

Giao điểm với Oy tại B(0 ; –1). Điểm đối xứng với B qua con đường thẳng x = một là C(2 ; –1).

Đi qua các điểm (3 ; 2) cùng (–1 ; 2).

*

b) y = –x2 + 3x + 2 bao gồm a = –1 Bài 11 (trang 51 SGK Đại số 10): xác định a, b biết đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(1 ; 3) và B(-1 ; 5)

Lời giải:

Đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(1 ; 3) cùng B(-1 ; 5) nên:

*

Vậy phương trình đường thẳng là: y = -x + 4.

Bài tập trắc nghiệm

Bài 12 (trang 51 SGK Đại số 10): xác định a, b, c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua ba điểm A(0 ; -1), B(1 ; -1), C(-1 ; 1);b) có đỉnh I(1 ; 4) và đi qua điểm D(3 ; 0).

Lời giải:

a) (P): y = ax2 + bx + c

Parabol đi qua A(0 ; –1) ⇒ –1 = a.02 + b.0 + c ⇒ c = –1.

Parabol đi qua B(1 ; –1) ⇒ –1 = a.12 + b.1 + c ⇒ a + b + c = –1.

Mà c = –1 ⇒ a + b = 0 (1)

Parabol đi qua C(–1; 1) ⇒ a.(–1)2 + b.(–1) + c = 1 ⇒ a – b + c = 1.

Mà c = –1 ⇒ a – b = 2 (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ a = 1; b = –1.

Vậy a = 1 ; b = –1 ; c = –1.

b) (P) : y = ax2 + bx + c

Parabol tất cả đỉnh I(1 ; 4) ⇒ –b/2a = 1 ⇒ b = –2a ⇒ 2a + b = 0.

Xem thêm: 4 Bài Văn Phân Tích Tâm Trạng Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân (16 Mẫu)

Parabol trải qua I(1; 4) ⇒ 4 = a.12 + b . 1 + c ⇒ a + b + c = 4.

Paraol đi qua D(3; 0) ⇒ 0 = a.32 + b.3 + c ⇒ 9a + 3b + c = 0.

Giải hệ phương trình

*
ta được : a = –1 ; b = 2 ; c = 3.

Vậy a = –1 ; b = 2 ; c = 3.

Bài tập trắc nghiệm

Bài 13 (trang 51 SGK Đại số 10): Chọn phương pháp đúng trong những bài tập sau:

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (C): D = ∅.

Giải thích:

*

Vậy hàm số tất cả tập khẳng định D = ∅.

Bài tập trắc nghiệm

Bài 14 (trang 51 SGK Đại số 10): Chọn cách thực hiện đúng trong những bài tập sau:

*

Lời giải:

Chọn đáp án (D)

Giải ham mê : Parabol y = 3x2 – 2x + 1 tất cả a = 3 ; b = –2 ; c = 1, Δ = b2 – 4ac = –8

Đỉnh của Parabol là

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài 15 (trang 51 SGK Đại số 10): Chọn cách thực hiện đúng trong những bài tập sau:

Hàm số y = x2 – 5x + 3

(A) Đồng biến đổi trên khoảng tầm

*
;

(B) Đồng trở nên trên khoảng tầm ;

(C) Nghịch trở thành trên khoảng ;

(D) Đồng thay đổi trên khoảng (0; 3).

Lời giải:

Chọn lời giải (B): Đồng đổi thay trên khoảng

Giải thích: Hàm số y = x2 – 5x + 3 tất cả a = 1 > 0 đề xuất đồng trở thành trên khoảng chừng

*
giỏi đồng biến đổi trên khoảng