A. TOÁN 9 TẬP 1

I. PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 1

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc baChương I. Hệ thức lượng vào tam giác vuông
» Lý thuyết căn bậc hai» Một số hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông
» Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thức» Tỷ số lượng giác của góc nhọn, nhì góc phụ nhau
» Liên hệ giữa phép nhân với phép khai phương» Bảng lượng giác
» Liên hệ giữa phép phân chia và phép khai phương» Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
» Bảng Căn bậc hai» Ứng dụng thực tiễn các tỉ con số giác của góc nhọn
» Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai» Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông
» Rút gọn biểu thức đựng căn bậc haiChương II. Đường tròn
» Định nghĩa, đặc thù của căn bậc ba» Định nghĩa đường tròn, đặc điểm của mặt đường tròn
» Ôn tập Chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba» Đường kính với dây của mặt đường tròn
Chương II. Hàm số bậc nhất» Liên hệ thân dây và khoảng cách từ trung ương đến dây trong con đường tròn
» Nhắc lại và bổ sung cập nhật các định nghĩa về hàm số» Vị trí kha khá của đường thẳng và con đường tròn
» Định nghĩa, đặc thù hàm số bậc nhất » Dấu hiệu nhận ra tiếp tuyến của mặt đường tròn
» Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) » Tính hóa học của hai tiếp tuyến cắt nhau
» Đường thẳng song song và con đường thẳng giảm nhau » Vị trí kha khá của hai tuyến phố tròn
» Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) » Ôn tập Chương II – Đường tròn
» Ôn tập Chương II – Hàm bậc nhất

B. TOÁN 9 TẬP 2

I. PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 2

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnChương III. Góc với đường tròn
» Phương trình bậc nhất hai ẩn» Góc ở tâm, số đo cung
» Hệ phương trình số 1 hai ẩn» Liên hệ giữa cung cùng dây cung
» Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế» Góc nội tiếp mặt đường tròn
» Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số» Góc tạo vì chưng tia tiếp tuyến đường và dây cung
» Giải bài xích toán bằng cách lập hệ phương trình» Góc bao gồm đỉnh ở bên trong đường tròn, phía bên ngoài đường tròn
» Ôn tập Chương III – Hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn» Bài toán quỹ tích, cung đựng góc
Chương IV. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn» Tứ giác nội tiếp con đường tròn
» Hàm số $ displaystyle y=ax_^2$ (a ≠ 0)» Đường tròn nước ngoài tiếp, nội tiếp đa giác
» Đồ thị của hàm số $ displaystyle y=ax_^2$ (a ≠ 0)» Công thức tính độ dài con đường tròn, cung tròn
» Phương trình bậc nhị một ẩn $ displaystyle ax_^2+bx+c=0$ (a ≠ 0)» Công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn
» Công thức nghiệm của phương trình bậc hai $ displaystyle ax_^2+bx+c=0$ (a ≠ 0)» Ôn tập Chương III – Góc với đường tròn
» Hệ thức Vi-ét và ứng dụngChương IV.


Bạn đang xem: Toán đại 9


Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 2 Vật Lý 8 Môn Vật Lý, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 8 Môn Vật Lý

Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
» Phương trình quy về phương trình bậc hai» Khái niệm, diện tích s xung quanh với thể tích hình trụ
» Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình» Khái niệm, diện tích s xung quanh cùng thể tích của hình nón, hình nón cụt
» Ôn tập Chương IV – Hàm số $ displaystyle y=ax_^2$ (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn » Khái niệm, diện tích mặt mong và thể tích hình cầu
» Ôn tập cuối năm Đại số 9» Ôn tập Chương IV – hình tròn trụ – Hình nón – Hình cầu
» Ôn tập cuối năm Hình học 9