- Chọn bài -Bài 1: các định nghĩaBài 2: Tổng với hiệu của nhị vectơBài 3: Tích của vectơ với 1 sốBài 4: Hệ trục tọa độÔn tập chương 1

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 Ôn tập chương 1 giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 10 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 27 SGK Hình học tập 10): cho lục giác phần đông ABCDEF tâm O. Hãy chỉ ra những vectơ bằng vectơ AB bao gồm điểm đầu và điểm cuối là O hoặc những đỉnh của lục giác.

Bạn đang xem: Toán hình 10 ôn tập chương 1

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 27 SGK Hình học tập 10): mang lại hai vectơ a và b phần đông khác vectơ 0. Các xác minh sau đúng tuyệt sai?

a, hai vecto thuộc hướng thì thuộc phương.

b, hai vecto b→ với kb→ cùng phương.

c, nhì vecto a→ cùng (-2)a→ cùng hướng.

d) nhị vector ngược phía với vector thứ ba khác vectơ 0→ thì thuộc phương.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

Bài 3 (trang 27 SGK Hình học 10): Tứ giác ABCD là hình gì giả dụ
*

Lời giải:

*
tứ giác ABCD là hình bình hành


*

⇒ tứ giác ABCD là hình thoi.

(Hình bình hành có hai cạnh kề cân nhau là hình thoi)

Bài 4 (trang 27 SGK Hình học 10): chứng tỏ rằng
*

Lời giải:

*


*

Bài 5 (trang 27 SGK Hình học 10): cho tam giác hầu hết ABC nội tiếp đường tròn vai trung phong O. Hãy khẳng định các điểm M, N, phường sao cho:

*

Lời giải:

*

a)

*
M là đỉnh còn lại của hình bình hành AOBM.

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM = OB

Mà OB = OA (= bán kính đường tròn) ⇒ AM = AO ⇒ ΔAMO cân tại A (1)

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM//BO

*

Từ (1) cùng (2) ⇒ ΔAMO những ⇒ OM = OA ⇒ M nằm trê tuyến phố tròn ngoại tiếp ΔABC.

*
buộc phải M là điểm chính giữa cung

b) chứng minh tương trường đoản cú phần a) ta có: N là điểm ở chính giữa cung BC.


c) phường là điểm ở vị trí chính giữa cung CA.

Bài 6 (trang 27 SGK Hình học tập 10): mang đến tam giác rất nhiều ABC tất cả cạnh bằng a. Tính:


*

Lời giải:

*

Vẽ hình bình hành ABDC, call H là giao điểm của AD cùng BC.

*

+ Hình bình hành ABDC tất cả AB = AC ⇒ ABDC là hình thoi ⇒ AD ⊥ BC tại H.

+ H là trung điểm BC ⇒ bảo hành = BC/2 = a/2.

+ ΔABH vuông tại H nên:

*

+ H là trung điểm AD ⇒ AD = 2. AH = a√3.

*

Bài 7 (trang 28 SGK Hình học 10): mang lại sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng tỏ rằng:

*

Lời giải:

Áp dụng quy tắc cha điểm ta có:

*

Bài 8 (trang 28 SGK Hình học 10): mang lại tam giác OAB. Gọi M, N theo lần lượt là trung điểm của OA với OB. Tìm những số m, n sao cho:

*

Lời giải:

*
*

Bài 9 (trang 28 SGK Hình học tập 10):
chứng minh rằng nếu như G cùng G’ theo thứ tự là trọng tâm của những tam giác ABC cùng A’B’C’ thì
*

Lời giải:

+ G là trung tâm ΔABC

*

Khi đó

*

Bài 10 (trang 28 SGK Hình học 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, các xác minh sau đúng giỏi sai?

a, hai vecto đối nhau thì chúng gồm hoành độ đối nhau.

b, Vecto a→ ≠ 0→ cùng phương với vecto i→ giả dụ a→ gồm hoành độ bằng 0.

c, Vecto a→ gồm hoành độ bởi 0 thì cùng phương với vecta j→

Lời giải:

a) Đúng.

Hai vec tơ đối nhau thì chúng bao gồm hoành độ đối nhau cùng tung độ đối nhau.

*

b) Sai.

Sửa lại: Vec tơ a→ thuộc phương cùng với vec tơ i→ giả dụ a→ bao gồm tung độ bởi 0.

*

c) Đúng.

*

Bài 11 (trang 28 SGK Hình học 10):

*

Lời giải:

*

Bài 12 (trang 28 SGK Hình học 10):

*

Lời giải:

*

Bài 13 (trang 28 SGK Hình học 10): vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Điểm A vị trí trục hoành thì bao gồm hoành độ bởi 0.

b) phường là trung điểm của đoạn thẳng AB khi còn chỉ khi hoành độ của p. Bằng trung bình cộng những hoành độ của A và B.

c) trường hợp tứ giác ABCD là hình bình hành thì vừa phải cộng những tọa độ tương xứng của A và C bằng trung bình cộng những tọa độ tương ứng của B và D.

Lời giải:

a) Sai

Sửa lại: Điểm A nằm ở trục hoành thì tất cả tung độ bằng 0.

b) Sai

Ví dụ: A(2; 6), B(–4; 0) tất cả trung bình cộng những hoành độ bằng –1.

P(–1; 3) là trung điểm của AB

P(–1; 2) chưa hẳn trung điểm của AB

P(–1; 0) chưa phải trung điểm của AB.

c) Đúng

ABCD là hình bình hành phải giao điểm O của AC và BD đôi khi là trung điểm của AC với BD

O là trung điểm của AC

*

O là trung điểm của BD

*

*

Bài 1 (trang 28 SGK Hình học tập 10): mang đến tứ giác ABCD. Số những vectơ không giống 0→ gồm điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6; (C) 8 ; (D) 12

Lời giải:

Chọn câu trả lời (D) 12.

Các vec tơ đó là:

*

Các bài bác giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 2 (trang 29 SGK Hình học tập 10): đến lục giác đông đảo ABCDEF tất cả tâm O. Số những vectơ khác 0→ cùng phương với có điểm đầu với điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 8

Lời giải:

Chọn giải đáp (B) 6.

Các vec tơ đó là:

*


Các bài xích giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 3 (trang 29 SGK Hình học tập 10): cho lục giác phần nhiều ABCDEF có tâm O. Số các vectơ bởi vectơ bao gồm điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

(A) 2 ; (B) 3; (C) 4 ; (D) 6

Lời giải:

Chọn lời giải (A) 2.

Các vec tơ chính là

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 4 (trang 29 SGK Hình học tập 10): mang đến hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 3, BC = 4. Độ nhiều năm của vectơ
*
là:

(A) 5 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 9

Lời giải:

Chọn giải đáp (A) 5.

Giải say mê :

Hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 3, BC = 4

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 5 (trang 29 SGK Hình học 10): Cho tía điểm biệt lập A, B, C. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng?

*

Lời giải:

Chọn đáp án (C)

Giải thích:

Theo quy tắc tía điểm:

*

*
với D là đỉnh còn lại của hình bình hành ABDC.

*

*
cùng với D là đỉnh sót lại của hình bình hành ABCD.

Các bài giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 6 (trang 29 SGK Hình học 10): mang đến hai điểm khác nhau A cùng B. Điều kiện nhằm điểm I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB là:

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (C)

Giải thích:

I là trung điểm của đoạn thẳng AB

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 7 (trang 29 SGK Hình học 10): đến tam giác ABC tất cả G là trọng tâm, I là trung điểm của đoạn trực tiếp BC. Đẳng thức làm sao sau đó là đúng?

*

Lời giải:

lựa chọn C

*

Các bài giải bài bác Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 8 (trang 29 SGK Hình học tập 10): mang đến hình bình hành ABCD. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng?

*

Lời giải:

Chọn A

*

Các bài giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 9 (trang 29 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang đến hình bình hành OABC, C nằm trong Ox. Xác định nào sau đây là đúng?

(A) bao gồm tung độ khác 0;

(B) A và B bao gồm tung độ không giống nhau;

(C) C gồm hoành độ bởi 0;

(D) xA + xC – xB = 0.

Lời giải:

Chọn giải đáp (D)

Giải thích:

C nằm trong Ox bắt buộc C(c; 0)

(A) sai:

ABCD là hình bình hành nên

*

Vậy tất cả tung độ bằng 0.

(B) không nên :

bao gồm tung độ bằng 0 yêu cầu yB – yA = 0 ⇒ yA = yB .

(C) sai vì C nằm tại Ox thì C tất cả tung độ bởi 0.

(D) đúng:

Vì OABC là hình bình hành nên:

*

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 10 (trang 30 SGK Hình học tập 10): đến
*

Khẳng định nào sau đây đúng?

*

Lời giải:

– chọn C

*

*

*

Các bài giải bài bác Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 11 (trang 30 SGK Hình học tập 10): mang đến tam giác ABC gồm A(3; 5), B(1; 2), C(5; 2). Trọng tâm của tam giác ABC là:

(A) G1(-3; 4) ; (B) G2(4; 0)

(C) G3(√2; 3) ; (D) G4(3; 3)

Lời giải:

– lựa chọn D

Trọng vai trung phong tam giác ABC có tọa độ

*


Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 12 (trang 30 SGK Hình học tập 10): Cho tư điểm A(1; 1), B(2; -1), C(4; 3), D(3; 5). Chọn mệnh đề đúng:

(A) Tứ giác ABCD là hình bình hành;

(B) Điểm G(2 ; 5/3) là trung tâm của tam giác BCD ;

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời (A) Tứ giác ABCD là hình bình hành.

Giải thích :

Do A(1 ; 1) ; B(2 ; –1)

*

C(4 ; 3) ; D(3 ; 5)

*

Vậy

*
phải ABCD là hình bình hành.

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 13 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng Oxy cho tứ điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Xác minh nào tiếp sau đây đúng:

*

(B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật;

(C) Điểm I(-1;1) là trung điểm AC;

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

Giải thích:

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 14 (trang 30 SGK Hình học tập 10): mang lại tam giác ABC. Đặt
*

Các cặp vector nào thuộc phương?

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (C)

Giải phù hợp :

*

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 15 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông vắn ABCD bao gồm gốc O là trung ương của hình vuông và các cạnh của nó tuy nhiên song với các trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời (A)

Giải thích:

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 16 (trang 31 SGK Hình học 10): cho M(3; -4). Kẻ MM1 vuông góc cùng với Ox, MM2 vuông góc cùng với Oy. Xác minh nào sau đó là đúng?

*

Lời giải:

Chọn lời giải (D)

Giải thích hợp :

*

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 17 (trang 31 SGK Hình học tập 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho A(2; -3), B(4; 7). Tọa độ trung điểm I của đoạn trực tiếp AB là:

(A) (6; 4) ; (B) (2; 10)

(C) (3; 2) ; (D) (8; -21)

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C) (3 ; 2)

Giải phù hợp :

Điểm A(2 ; –3) ; B(4 ; 7), trung điểm I gồm tọa độ là

*
giỏi I(3; 2).

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 18 (trang 31 SGK Hình học 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ vectơ
*
là:

(A) (15; 10) ; (B) (2; 4)

(C) (5; 6) ; (D) (50; 16)

Lời giải:

Chọn đáp án (C) (5; 6).

Giải thích:

*

Các bài giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 19 (trang 31 SGK Hình học 10): trong tam giác ABC bao gồm B(9; 7), C(11; -1), M với N thứu tự là trung điểm của AB với AC. Tọa độ của vectơ là:

(A) (2; -8) ; (B) (1; -4)

(C) (10; 6) ; (D) (5; 3)

Lời giải:

Chọn câu trả lời (B) (1 ; –4).

Giải thích:

*

M là trung điểm AB, N là trung điểm AC đề nghị MN là mặt đường trung bình của ΔABC.

⇒ MN // BC buộc phải thuộc hướng cùng với

*

Mà MN = 50% . BC buộc phải

*

B(9 ; 7), C(11 ; –1)

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài đôi mươi (trang 31 SGK Hình học 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho tư điểm: A (3; 2), B(7; 1), C(0; 1), D(-8; -5).

Khẳng định làm sao sau đấy là đúng?

(A) và đối nhau;

(B) và thuộc phương tuy vậy ngược hướng;

(C) với cùng phương và thuộc hướng;

(D) A, B, C, D thuộc cùng một đường thẳng.

Lời giải:

Chọn đáp án (B)

Giải thích:

*

Vậy

*
buộc phải với cùng phương nhưng lại ngược hướng.

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 21 (trang 31 SGK Hình học tập 10): Cho cha điểm A(-1; 5), B(5; 5), C(-1; 11). Xác minh nào sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

Chọn lời giải (C)

Giải thích:

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 22 (trang 32 SGK Hình học tập 10): đến
*
. Tọa độ của vec tơ
*
là:

(A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

(C) (4; -6) ; (D) (-3; -8).

Lời giải:

Chọn (B)

*

Các bài giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 23 (trang 32 SGK Hình học 10): mang đến
*
. Tọa độ của vec tơ
*
là:

(A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

(C) (4; -6) ; (D) (-3; -8)

Lời giải:

Chọn đáp án (C) (–6; 9)

Giải thích

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 24 (trang 32 SGK Hình học 10): mang lại
*
. Nhị vec tơ a→ với b→ cùng phương giả dụ số x là :

cùng phương giả dụ số x là:

(A) -5 ; (B) 4 ;

(C) 0 ; (D) -1

Lời giải:

Chọn đáp án (C)

Giải ưng ý :

a→ (-5; 0) cùng phương cùng với i→

b→ cùng phương cùng với a→ ⇔ b→ cùng phương với i→ ⇔ b→ (4; 0).

Các bài bác giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 25 (trang 32 SGK Hình học tập 10):

*

(A) x = -15 ; (B) x = 3 ;

(C) x = 15 ; (D) x = 5.

Lời giải:

Chọn đáp án (C) x = 15

Giải thích:

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 26 (trang 32 SGK Hình học tập 10): đến A(1; 1), B(-2; -2), C(7; 7). Xác minh nào đúng?

(A) G(2; 2) là trọng tâm tam giác ABC;

(B) Điểm B ở giữa hai điểm A cùng C;

(C) Điểm A ở giữa hai điểm B với C;

(D) hai vec tơ thuộc hướng.

Lời giải:

Chọn giải đáp (C) Điểm A ở giữa hai điểm B cùng C

Giải ưng ý :

*

*
buộc phải hai vec tơ thuộc phương ⇒ A, B, C thẳng hàng.

+ (A) sai vị A, B, C trực tiếp hàng nên ΔABC không tồn tại.

+ (B) sai bởi vì xB A C đề nghị A nằm trong lòng B và C.

+ (C) đúng

+ (D) sai vị -2

Các bài giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 27 (trang 32 SGK Hình học tập 10): các điểm M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A của tam giác là:

(A) (1; 5) ; (B) (-3; -1) ;

(C) (-2; -7) ; (D) (1; -10).

Xem thêm: So Sánh Khổ 4 Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ Và Khổ Cuối Bài Viếng Lăng Bác "

Lời giải:

Chọn lời giải (B) (–3 ; –1)

Giải ưng ý :

M là trung điểm BC yêu cầu ta có:

*

N là trung điểm CA nên ta có:

*

P là trung điểm của AB đề nghị ta có

*

Giải hệ phương trình

*
ta được xA = -3

Giải hệ phương trình

*
ta được yA = -1

Vậy A(–3 ; –1).

Các bài giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 28 (trang 32 SGK Hình học tập 10): mang lại tam giác ABC tất cả gốc tọa độ O là trọng tâm, A(-2; 2), B(3; 5). Tọa độ của đỉnh C là:

(A) (-1; -7) ; (B) (2; -2) ;

(C) (-3; -5) ; (D) (1; 7).

Lời giải:

Chọn câu trả lời (A) (–1 ; –7)

Giải thích :

O là giữa trung tâm tam giác ABC

*

Vậy C(–1 ; –7)

Các bài bác giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 29 (trang 32 SGK Hình học tập 10): khẳng định nào trong các xác định sau đây là đúng?

(A) nhị vec tơ với thuộc hướng ;

(B) Vec tơ là vec tơ đối của

*
;

(C) nhì vec tơ và thuộc phương ;

(D) nhị vec tơ

*
với
*
ngược hướng.

Lời giải:

Chọn lời giải (A) hai vec tơ và thuộc hướng.

Giải mê thích :

(A) đúng bởi cùng phần đông ngược phía với i→ phải a→ và b→ thuộc hướng.

(B) Sai. Vec tơ đối của là vec tơ

*
.

(C) Sai. với không thuộc phương bởi giả sử u→ và v→ thuộc phương thì trường tồn k để

*

(D) Sai. Bởi vì a→ = 3b→ cần a→ với b→ cùng hướng.

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 30 (trang 32 SGK Hình học 10): vào hệ trục
*
, tọa độ của vec tơ
*
là :

(A) (0; 1) ; (B) (-1; 1) ;