Trả lời câu hỏi trang 83 Toán 6 CTST tập 2. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng sủa tạo. Bài bác 5 Trung điểm của đoạn thẳng – Chương 8 hình học phẳng

Hoạt hễ khám phá

Vẽ đoạn trực tiếp AB = 6 cm, vẽ điểm M ở trong AB làm thế nào cho AM = MB (Hình 1a).

Bạn đang xem: Toán hình 6 trung điểm của đoạn thẳng

Trên đoạn trực tiếp PQ mang đến điểm N (Hình 1b).

*

– Đo độ dài những đoạn thẳng NP và NQ.

– Hãy đối chiếu độ lâu năm đoạn trực tiếp NP cùng với NQ.

Em có nhận xét gì về vị trí của điểm M so với những điểm A cùng B; điểm N so với các điểm p và Q.

– Đo và so sánh độ dài

– Em hãy sử dụng thước thẳng đo độ dài NP và NQ.

– Độ lâu năm đoạn thẳng NP nhỏ thêm hơn NQ

– Điểm M nằm chính giữa A và B, MA = MB. Điểm N không nằm tại chính giữa hai điểm p. Và Q

Thực hành 1

Cho đoạn trực tiếp MN = 10 cm. I là một trong điểm thoả mãn(NI = 5 m cm). Điểm I bao gồm là trung điểm của đoạn trực tiếp MN không? Vẽ hình minh hoạ.

I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN giả dụ I nằm giữa hai điểm M và N.

I là không là trung điểm của đoạn thẳng MN trường hợp I không nằm giữa hai điểm M với N.

I là trung điểm của đoạn thẳng MN giả dụ I nằm trong lòng hai điểm M cùng N.

*

I là không là trung điểm của đoạn trực tiếp MN trường hợp I không nằm trong lòng hai điểm M với N.

*

Thực hành 2

Hãy nêu các phương pháp để xác định trung điểm của cạnh lâu năm của bảng viết bên trên lớp.


Quảng cáo


Trung điểm của đoạn thẳng là vấn đề nằm giữa hai đầu mút của đoạn trực tiếp và bí quyết đều hai đầu mút đó.

– Đo độ nhiều năm của cạnh bảng

– Đặt điểm 0 của thước ở một đầu cạnh bảng, đo đến độ dài bằng một nửa cạnh bảng cần trên.

– Điểm chính là trung điểm của cạnh bảng.

Giải bài 1 trang 84 SGK Toán 6 tập 2

Chọn trong cha phương án dưới đây để được một tuyên bố đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB khi:

(A) (MA = MB)

(B) M nằm giữa A, B và (MA = MB).

(C) M nằm giữa A và B.

Trung điểm của đoạn thẳng là vấn đề nằm thân hai đầu mút của đoạn trực tiếp và giải pháp đều hai đầu mút đó.

Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB lúc M nằm trong lòng A, B cùng (MA = MB).

Bài 2 trang 84 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng sủa tạo

Đo độ dài các đoạn trực tiếp AD, CD, AC, BC trong hình bên.


Quảng cáo


 

*

a) Điểm C bao gồm là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? vày sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? vị sao?

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm thân hai đầu mút của đoạn trực tiếp và biện pháp đều hai đầu mút đó.

a) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì: C nằm trong lòng hai điểm A, B cùng (AC = CB).

b) Điểm D ko là trung điểm của đoạn thẳng AC, mặc dù (AD = DC) nhưng lại A, D, C không thuộc nằm bên trên một con đường thẳng.

Giải bài bác 3 trang 84 Toán 6 tập 2 CTST

Một người hy vọng cắt thanh gỗ như hình tiếp sau đây thành nhì phần bằng nhau, từng phần nhiều năm 9 cm. Em hãy cùng chúng ta trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.

*

– Điểm cắt là trung điểm của thanh gỗ.

– Trung điểm của đoạn thẳng là vấn đề nằm giữa hai đầu mút của đoạn trực tiếp và phương pháp đều nhị đầu mút đó.

Cách giảm thanh gỗ: sử dụng thước đo trường đoản cú điểm 0 cm đặt ở đầu thanh gỗ đến điểm 9cm. Đánh dấu đặc điểm này và dùng nguyên lý cắt trên điểm vừa đánh dấu.

Bài 4 trang 84 Toán 6 tập 2

Cho mẫu vẽ bên.

 

*

a) Nêu giải pháp vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu phương pháp vẽ điểm M làm thế nào cho B là trung điểm của đoạn trực tiếp AM. Em gồm nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC?

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm thân hai đầu mút của đoạn trực tiếp và giải pháp đều hai đầu mút đó.

a) phương pháp vẽ trung điểm A:

– Đo độ dài đoạn BC

– Đặt mép thước trùng cùng với đoạn BC làm sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi ấy điểm C trùng cùng với vị trí bằng nửa độ lâu năm BC.

– Đánh dấu điểm đó là A.

– khi ấy A là trung điểm của BC.

b)

– kéo dãn dài đường trực tiếp BC về phía B

– Đo độ lâu năm AB. Đặt thước trùng cùng với đoạn AB làm sao cho vạch 0 trùng cùng với điểm B, lúc ấy điểm M nằm tại cùng phía với điểm B cùng BM có độ dài bằng với AB.

Nhận xét:(AB = BM = AC).

Giải bài xích 5 trang 84 SGK Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo tập 2

Trong hình chữ nhật ABCD làm việc hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn trực tiếp nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự kiến đó.

Xem thêm: Giá Trị Tuyệt Đối Là Gì? Cách Tính Trị Tuyệt Đối Và Cách Giải

*

Trung điểm của đoạn thẳng là vấn đề nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và bí quyết đều hai đầu mút đó.