*

*

Bài 1: Phương trình con đường thẳng

Câu hỏi 1 trang 70 Toán 10 bài 1 Hình học

Trong phương diện phẳng Oxy mang lại đường thẳng D là đồ thị của hàm số: 

*

a) tìm kiếm tung độ của nhị điểm Movà M nằm trong Δ, tất cả hoành độ theo thứ tự là 2 cùng 6.

Bạn đang xem: Toán hình lớp 10 chương 3 bài 1

*

Lời giải

*

Câu hỏi 2 trang 71 Toán 10 bài 1 Hình học

Hãy tìm một điểm tất cả tọa độ xác minh và một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng có phương trình tham số

*

Lời giải

Một điểm gồm tọa độ thuộc con đường thẳng là (5; 2)

Một vecto chỉ phương là 

*

Câu hỏi 3 trang 72 Toán 10 bài xích 1 Hình học

Tính hệ số góc của mặt đường thẳng d bao gồm vectơ chỉ phương là 

Lời giải

Hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương 

*

Câu hỏi 4 trang 73 Toán 10 bài xích 1 Hình học

Cho con đường thẳng Δ gồm phương trình

 

*

Lời giải

*

Câu hỏi 5 trang 74 Toán 10 bài bác 1 Hình học

Hãy chứng tỏ nhận xét trên.

Lời giải

*

Câu hỏi 6 trang 74 Toán 10 bài bác 1 Hình học

Hãy tìm kiếm tọa độ của vectơ chỉ phương của con đường thẳng gồm phương trình: 3x + 4y + 5 = 0.

Lời giải

*

Câu hỏi 7 trang 76 Toán 10 bài 1 Hình học

Trong khía cạnh phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng bao gồm phương trình sau đây:

d1: x – 2y = 0;

d2: x = 2;

d3: y + 1 = 0;

d4: x/8 + y/4 = 1.

Lời giải

*

Câu hỏi 8 trang 77 Toán 10 bài bác 1 Hình học

Xét vị trí kha khá của con đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 với mỗi đường thẳng sau: d1: -3x + 6y – 3 = 0;

d2: y = -2x;

d3: 2x + 5 = 4y.

Lời giải

Xét hệ phương trình của mặt đường thẳng Δ với d1:

*

Ta thấy hệ bao gồm vô số nghiệm (do các hệ số của chúng tỉ lệ với nhau phải Δ ≡ d1.)

Xét hệ phương trình của mặt đường thẳng Δ và d2:

 

*

Ta thấy hệ gồm nghiệm độc nhất vô nhị (-1/5; 2/5) đề nghị Δ giảm d2 tại M(-1/5; 2/5).

Xét hệ phương trình của đường thẳng Δ và d3:

*

Hệ vô nghiệm

Vậy Δ // d2

Câu hỏi 9 trang 79 Toán 10 bài 1 Hình học

Cho hình chữ nhật ABCD tất cả tâm I cùng cạnh AB = 1, AD = √3. Tính số đo các góc ∠(AID) với ∠(DIC) .

Xem thêm: Danh Sách Đề Thi Hsg Địa 8 Cấp Huyện 2018 2019, Danh Sách Đề Thi Hsg Địa Lí Lớp 8 Cấp Huyện

*

Lời giải

Xét ΔABD vuông tại A có:

*

Vì ABCD là hình chữ nhật tất cả tâm I nên:

*

Câu hỏi 10 trang 80 Toán 10 bài 1 Hình học

Tính khoảng cách từ những điểm M(-2; 1) với O(0; 0) mang lại đường thẳng Δ có phương trình 3x – 2y = 0.