Tuyển tập 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 hệ thống các kỹ năng đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp những em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập cùng rèn luyện kiến thức sẵn sàng cho những kì thi đạt tác dụng cao, đồng thời để giúp đỡ các em từ bỏ học, tự cải thiện kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 nâng cao kì 1


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong những 451 có mức giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số tương thích điền vào nơi chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD gồm số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số tương thích điền vào vị trí chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Vội số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần từ luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một cuốn sách truyện dày 128 trang. Bình đã đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình sẽ đọc là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách cơ mà Bình không đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Kiếm tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình vẫn đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách nhưng mà Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ để trước hiệu quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số phù hợp điền vào địa điểm trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông vắn có cạnh bởi 5cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một phép chia gồm số dư lớn nhất là 8. Số bị phân chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Tìm kiếm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Cầm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Bạn ta đã kéo ra

*
số lít nước mắm. Hỏi vào thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tra cứu x: từng phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. từng câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé cân nặng trĩu là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai nhỏ lợn trọng lượng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm nam ngư đã kéo ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn lại là : 25 – 5 = đôi mươi (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình mặt có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Những bài tập dưới đây có đương nhiên 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số khủng nhất trong những số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: kết quả của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: công dụng của phép chia 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: trong năm này con 8 tuổi, tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Từ bỏ luận

Bài 2. Tính quý giá biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một siêu thị bán được 200 mét vải xanh, số mét vải đỏ bán tốt bằng một nửa số mét vải vóc xanh.

Hỏi cửa hàng đó đã buôn bán được toàn bộ bao nhiêu mét vải vóc xanh với đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài tập tuyển lựa (3 điểm):

- chọn đúng từng câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng từng bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- xác định đúng từng lời giải: 0.5 điểm.

- khẳng định được phép tính cùng tính đúng: 1 điểm

- Sai đối kháng vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải đỏ shop bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải vóc xanh và đỏ shop bán được vớ cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính cùng tính đúng từng câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. công dụng của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật gồm chiều dài bẳng 6cm, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, bạn ta cướp đi

*
số lít dầu trong thùng. Hỏi vào thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. tìm kiếm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên tất cả bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) cấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) cấp 7m lên 7 lần được ……….

c) vội vàng 5cm lên 4 lần được ……….

d) cấp 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. vào làn tất cả 56 trái táo. An mang ra

*
số táo. Hỏi An lấy ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. hiện giờ An 7 tuổi. Tuổi cha gấp 5 lần tuổi An. Hỏi tía hơn An bao nhiêu tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn công ty Mai bao gồm 27 cây chanh. Số lượng km chanh sống vườn bên Huệ vội vàng 3 lần số lượng kilomet chanh ngơi nghỉ vườn nhà Mai. Hỏi:

a) Vườn nhà Huệ có bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai khu vườn có toàn bộ bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. HS từ giải

Câu 8.

An kéo ra số quả apple là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Xem thêm: Công Thức Cấu Tạo Đúng Của H2O Là, Thành Phần, Tính Chất Vật Lý Và Hóa Học Của Nước

Bộ đề thi Toán lớp 3 học kì một năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022 - Đề 3

............................