Một ô tô đi quãng mặt đường 135km hết 3 giờ. Một xe thứ cũng đi quãng đường đó hết 4 tiếng 30 phút. Hỏi mỗi giờ xe hơi đi được không ít hơn xe máy từng nào ki-lô-mét ?


Một xe hơi đi quãng mặt đường 135km không còn 3 giờ. Một xe trang bị cũng đi quãng đường đó không còn 4 giờ 30 phút. Hỏi từng giờ xe hơi đi được rất nhiều hơn xe máy từng nào ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Tính vận tốc của mỗi xe (hay số ki-lô-mét đi được vào một giờ) = Quãng con đường : thời gian

- so sánh kết quả.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 144 luyện tập chung

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 135 km

Ô tô: 3 giờ

Xe máy: 4 giờ đồng hồ 30 phút

Mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn thế xe máy: ... Km?

Bài giải

Đổi: (4) giờ đồng hồ (30) phút (= 4,5) giờ.

Mỗi giờ ô tô đi được là số ki-lô-mét là :

(135 : 3 = 45;(km))

Mỗi giờ xe thiết bị đi được số ki-lô-mét là :

(135 : 4,5 = 30;(km))

Mỗi giờ ô tô đi được rất nhiều hơn xe thiết bị số ki-lô-mét là :

(45 - 30 = 15;(km))

Đáp số: (15km).

 


Bài 2


Video trả lời giải


Một xe pháo máy trải qua chiếc mong dài 1250m không còn 2 phút. Tính gia tốc của xe sản phẩm với đơn vị chức năng đo là km/giờ.

Phương pháp giải:

Vận tốc của xe sản phẩm có đơn vị đo là km/giờ thì quãng đường bắt buộc có đơn vị tương ứng là km và thời gian có đơn vị tương ứng là giờ.

Để giải bài bác này ta rất có thể làm như sau:

- Đổi đơn vị chức năng đo của quãng mặt đường sang đơn vị km.

- Đổi đơn vị đo của thời hạn sang đơn vị chức năng giờ.

- ao ước tính gia tốc ta mang quãng đường chia cho thời gian.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 1250m

Thời gian: 2 phút

Vận tốc: .... Km/giờ?

Bài giải

Cách 1: 

Đổi: (1250m = 1,25km;) (2) phút = ( dfrac260) giờ đồng hồ = ( dfrac130) giờ

Vận tốc của xe thứ là: 

( 1,25:dfrac 130 = 37,5) (km/giờ)

Đáp số: (37,5)km/giờ. 

Cách 2:

Trong 1 phút xe máy đi được số mét là:

1250 : 2 = 625 (m)

Trong 1 giờ (hay 60 phút) xe máy đi được số ki-lô-mét là:

625 × 60 = 37500 (m)

37500m = 37,5km.

Như vậy, mỗi giờ xe sản phẩm đi được 37,5km, bởi vì đó vận tốc của xe thiết bị là 37,5km/giờ.

Đáp số: 37,5km/giờ.


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Một xe ngựa đi quãng con đường 15,75km hết 1 giờ đồng hồ 45 phút. Tính gia tốc của xe ngựa với đơn vị chức năng đo là m/phút.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo quãng mặt đường sang đơn vị chức năng mét.

- Đổi đơn vị chức năng đo thời hạn sang đơn vị phút.

- muốn tính vận tốc ta đem quãng đường phân tách cho thời gian.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

Quãng đường: 15,75km

Thời gian: 1 giờ 45 phút

Vận tốc: .... M/phút?

Bài giải

Đổi: 15,75km = 15750m; 1 giờ đồng hồ 45 phút = 105 phút.

Vận tốc của xe ngựa là:

15750 : 105 = 150 (m/phút)

Đáp số: 150m/phút.


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Loài cá heo rất có thể bơi với vận tốc (72km/)giờ. Hỏi với tốc độ đó, cá heo tập bơi (2400m) hết bao nhiêu phút ?

*

 

Phương pháp giải:

- Đổi tốc độ từ đơn vị km/giờ sang đơn vị m/giờ.

- Tính thời hạn cá heo bơi (2400m) (với đơn vị chức năng đo là giờ) ta mang quãng đường phân chia cho vận tốc.

- Đối kết quả vừa tìm kiếm được sang đơn vị chức năng đo là phút ta mang (60) phút nhân cùng với số đó.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: (72km/)giờ

Quãng đường: 2400 m

Thời gian: ... Phút?

Bài giải

Đổi: (72km/)giờ (= 72000m/)giờ

Cá heo bơi lội 2400m không còn số thời hạn là:

( 2400: 72000 = dfrac130) (giờ) 

( dfrac130) giờ (= 60) phút ( imes dfrac130 =2 ) phút

Đáp số: (2) phút.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Phải Của Chất Khí : A, Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Phải Của Chất Khí:A

Chú ý:

Ở phép tính 2400:72000 các em hoàn toàn có thể thực hiện tại rút gọn như sau:

(2400:72000 = dfrac240072000 )(= dfrac2400:240072000:2400 = dfrac130)


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 184 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp orsini-gotha.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng orsini-gotha.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.