Trả lời câu hỏi 1 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Em hãy dấn xét quan hệ giới tính về cạnh,

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Hai góc O_2 và O_4 (h.1) bao gồm là nhị góc đối đỉnh không. Bởi sao?

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Coi hình 1...

Xem giải mã


bài 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai tuyến phố thẳng xx" cùng yy" cắt nhau tại O. Hãy điền vào nơi trống (...) trong những phát biểu sau:

Xem giải mã


bài xích 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào nơi trống (...) trong số phát biểu sau:

Xem giải thuật


bài bác 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hai tuyến phố thẳng zz" với tt" cắt nhau trên A. Hãy viết tên nhì cặp góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 hình học bài 1

Xem giải thuật


bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc xBy. Vẽ góc đối đỉnh cùng với góc xBy.

Xem giải mã


bài xích 6 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ hai tuyến đường thẳng cắt nhau làm sao để cho trong những góc chế tạo ra thành gồm một góc 47^o. Tính số đo những góc còn lại.

Xem giải thuật


bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Bố đường trực tiếp xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Xem giải mã


bài bác 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 8 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ nhị góc tất cả chung đỉnh và bao gồm cùng số đo.

Xem giải mã


bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh cùng với góc xAy. Hãy viết tên nhị góc vuông ko đối đỉnh.

Xem lời giải


bài xích 10 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Hãy vẽ một đường thẳng red color cắt một mặt đường thẳng màu xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng).

Xem thêm: Giải Vbt Toán 5 Tập 2 Bài 103: Luyện Tập Chung, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 103 Luyện Tập Chung

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.