Ta có (Pleft( x ight) = 2 + 5x^2 - 3x^3 + 4x^2 - 2x )(,- x^3 + 6x^5)

- Thu gọn (P(x))

*

Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa sút của biến:

(Pleft( x ight) = 6x^5-4x^3 + 9x^2-2x + 2)
Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 43

LG b

Viết các hệ số khác (0) của đa thức (P(x)).

Phương pháp giải:

Viết những hệ số của các hạng tử có trong đa thức

Giải đưa ra tiết:

Hệ số cao nhất là (6) (hệ số của lũy thừa bậc 5) 

Hệ số của lũy thừa bậc (3) là (-4)

Hệ số của lũy quá bậc (2) là (9)

Hệ số của lũy thừa bậc (1) là (-2)

Hệ số thoải mái là (2).

orsini-gotha.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com
Xem thêm: Top 6 Lập Dàn Ý Tả Cây Ăn Quả Quen Thuộc Lớp 4, Dàn Ý Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 4

Cảm ơn bạn đã sử dụng orsini-gotha.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.