Ta có \(P\left( x \right) = 2 + 5{x^2} - 3{x^3} + 4{x^2} - 2x \)\(\,- {x^3} + 6{x^5}\)

- Thu gọn \(P(x)\)

*

Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến:

\(P\left( x \right) = 6{x^5}-4{x^3} + 9{x^2}-2x + 2\)
Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 43

LG b

Viết các hệ số khác \(0\) của đa thức \(P(x)\).

Phương pháp giải:

Viết các hệ số của các hạng tử có trong đa thức

Giải chi tiết:

Hệ số cao nhất là \(6\) (hệ số của lũy thừa bậc 5) 

Hệ số của lũy thừa bậc \(3\) là \(-4\)

Hệ số của lũy thừa bậc \(2\) là \(9\)

Hệ số của lũy thừa bậc \(1\) là \(-2\)

Hệ số tự do là \(2\).

orsini-gotha.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com
Xem thêm: Top 6 Lập Dàn Ý Tả Cây Ăn Quả Quen Thuộc Lớp 4, Dàn Ý Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 4

Cảm ơn bạn đã sử dụng orsini-gotha.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.