Bài 1.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 1 cực khó có lời giải

Bé đi học thời gian 7 giờ. Khi nhỏ xíu đi học về kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Hỏi bé học vào mấy giờ ?

Bài giải

Kim dài chỉ số 12 với kim ngắn chỉ số 10 là 10 giờ. Như vậy, thời gian nhỏ nhắn đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ bố số: 3;6;9, hãy lập tất cả các phép tính đúng vào phạm vi 10.

Bài giải

Ta có những phép toán gồm thể lập từ bố số 3;6;9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Bài 3.Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6.

Bài giải

Sơ đồ:

*

Ta có tác dụng ngược bài xích này từ kết quả đi lên.

Một số trừ đi 2 thì bằng 6, vậy số đó bằng: 6 + 2 = 8

Số cần tìm cộng với 3 thì bằng 8. Vậy số cần tìm bằng”

8 – 3 = 5.

Vậy số phải search là 5.

Thử lại:

5+ 3 = 8

8 – 2 = 6.

Thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Đáp số: Số 5

Bài 4.Mai có 6 quyển truyện. Mẹ mua cho Mai thêm 3 quyển truyện nữa. Sau đó Mai đem tặng chị Hoài 2 quyển. Hỏi Mai còn lại từng nào quyển truyện ?

Bài giải

Mai bao gồm 6 quyển truyện, mẹ cài cho Mai thêm 3 quyển nữa, khi đó Mai có số quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (quyển)

Mai tặng chị Hoài 2 quyển, dịp đó số quyển truyện của Mai còn lại là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Số tuổi của An và ba cộng lại bằng số tuổi của Hương cùng Lan cộng lại, An nhiều tuổi hơn Lan. Hỏi cha nhiều hơn tuyệt ít tuổi hơn Hương ?

Bài giải

Ta tất cả thể viết các yếu tố của đề bài như sau:

Tuổi của An + tuổi của bố = tuổi của Hương + tuổi của Lan

Tuổi của An > Tuổi của Lan.

Vậy hãy so sánh tuổi của cha và Hương.

Nếu tuổi của ba lớn hơn tuổi của Hương, thì ta có: Tuổi của An cộng tuổi của ba phải lớn hơn tuổi của Hương cộng tuổi của Lan, như vậy không thỏa mãn điều kiện bài bác cho là tổng tuổi của An và tía bằng tổng tuổi của Hương với Lan. Như vậy tuổi của ba phải không nhiều hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An có ít hơn Bình 3 hòn bi, Bình tất cả ít hơn Sơn 4 hòn bi. Hỏi Sơn gồm mấy hòn bi, biết rằng An gồm 3 hòn bi?

Bài giải

An tất cả 3 hòn bi, An có ít hơn Bình 3 hòn bi, vậy số bi của Bình là:

3 + 3 = 6 (hòn bi)

Bình gồm ít hơn Sơn 4 hòn bi, vậy số bi của Sơn là:

6 + 4 = 10 (hòn bi)

Vậy Sơn tất cả 10 hòn bi.

Đáp số: 10 hòn bi.

Bài 7.Hiên tất cả ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, Hoài không nhiều hơn Liên 2 quyển truyện tranh. Hỏi Hiên bao gồm mấy quyển truyện tranh, biết rằng Liên tất cả 9 quyển truyện tranh?

Bài giải

Liên tất cả 9 quyển truyện tranh, Hoài bao gồm ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài gồm 7 quyển truyện tranh, Hiên ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên tất cả 4 quyển truyện tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Bài 8.Con gà căn hộ bạn An sau một tuần 3 ngày đẻ được một số trứng. Bạn An tính rằng cứ hai ngày nó đẻ được một quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Một tuần 7 ngày. Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà căn hộ bạn An cứ hai ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày con kê nhà bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh nghĩ một số như thế nào đó từ 1 đến 7. Anh đem cộng số đó với 3, được bao nhiêu đem trừ đi 1, rồi lại trừ tiếp đi số đã nghĩ. Kết quả cuối cùng bằng 2. Hỏi số Anh đã nghĩ có đúng không?

Bài giải

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để xem kết quả có đúng mực hay không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa thì mình gồm số tuổi bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số”. Hỏi năm nay bạn Nam từng nào tuổi?

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là số 9

Ba năm nữa thì Nam có số tuổi bằng số lớn nhất gồm một chữ số, yêu cầu hiện nay số tuổi của bạn nam giới là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện nay bạn nam được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị mình bảo Tết này thì tuổi chị mình bằng số lớn nhất gồm một chữ số”. Hà nói: “Còn anh mình thì lại bảo, Tết này anh còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số tuổi nhỏ nhất bao gồm hai chữ số”. Chị của Hải và anh của Hà, ai nhiều tuổi hơn?

Bài giải

Số lớn nhất gồm một chữ số là số 9. Vậy tết này chị của Hải được 9 tuổi.

Số nhỏ nhất gồm hai chữ số là số 10. Anh của Hà còn thiếu một tuổi nữa thì bằng 10 tuổi. Vậy Tết này tuổi của anh của Hà là:

10 – 1 = 9 (tuổi).

Như vậy, chị của Hải cùng anh của Hà đều được 9 tuổi vào Tết này phải hai người bằng tuổi nhau.

Đáp số: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về thời điểm 7 giờ sáng, bố đi có tác dụng về dịp 10 giờ trưa. Hỏi bố với mẹ ai về đơn vị sớm hơn, cùng sớm hơn người kia mấy giờ?

Bài giải

Mẹ đi chợ về tới nhà thời gian 7 giờ sáng, còn bố thì về đến nhà thời điểm 1o giờ trưa phải bố về sau mẹ:

10 – 7 = 3 ( giờ )

Bố về công ty sau mẹ 3 giờ giỏi mẹ về trước bố 3 giờ.

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Trên xe dịp đầu gồm 10 hành khách, đến bến xe cộ chỉ còn 3 hành khách. Hỏi bao gồm bao nhiều quý khách xuống xe cộ giữa đường?

Bài giải

Số khách hàng xuống xe pháo giữa đường bằng hiệu của số khách lên xe thời gian ban đầu từ đi số khách hàng xuống ở bến xe. Vậy ta có:

10 – 3 = 7 (hành khách)

Vậy có 7 quý khách xuống xe pháo giữa đường.

Đáp số: 7 hành khách.

Bài 14. Mẹ phân chia bánh đến hai anh em. Em được 5 cái, anh ít hơn em 1 cái. Hỏi anh được mấy mẫu bánh ?

Bài giải

Số bánh của anh là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 dòng bánh.

Bài 15.Toàn bao gồm một số bi xanh với bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé nhỏ hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hỏi Toàn có bao nhiêu bi xanh ? từng nào bi đỏ?

Bài giải

Toàn gồm một số bi xanh cùng bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé nhỏ hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7.

Như vậy có một số trường hợp bao gồm thể xảy ra:

Nếu Toàn có 1 viên bi màu xanh, thì số bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (viên bi)

Vậy số bi của Toàn là:

1 + 8 = 9 ( viên bi )

Lại có: 9 Bài 16.Nếu mẹ cho Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh mang lại Dũng 2 viên thì Dũng bao gồm tất cả 10 viên kẹo. Hỏi ban đầu Dũng có tất cả từng nào viên kẹo

Bài giải

Nếu mẹ mang đến Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh mang lại Dũng 2 viên, thì Dũng tất cả tất cả 10 viên kẹo.

Số kẹo của Dũng được cho là:

3 + 2 = 5 (viên kẹo)

Số kẹo Dũng gồm ban đầu là:

10 – 5 = 5 (viên kẹo)

Như vậy, ban đầu Dũng gồm 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 viên kẹo

Bài 17.Một đội học sinh đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa nhị bạn, bạn đi sau đi sau nhì bạn.Hỏi team bạn đó có bao nhiêu người ?

Bài giải

Một team học sinh đến trường. Bạn đi đầu đi trước hai bạn: có một bạn đi đầu, theo sau là 2 bạn.

Bạn đi giữa đi giữa hai bạn: Nghĩa là phía trước có 1 bạn và phía sau còn 1 bạn.

Bạn đi sau: đi sau 2 bạn: Nghĩa là gồm một bạn đi sau cùng, phía trước tất cả 2 bạn.

Nhóm này có tất cả 3 bạn đi nối tiếp nhau đến trường.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm hai số, biết rằng tổng của chúng là số lớn nhất tất cả một chữ số, hiệu của chúng cũng là số lớn nhất có một chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là: 9

Ta thấy tất cả cặp số sau:

9 + 0 = 9

9 – 0 = 0

Vậy hai số phải search là 0 với 9.

Đáp số: 0 cùng 9

Bài 19.Tìm nhì số, biết rằng tổng của chúng bằng số tự nhiên lớn nhất tất cả một chữ số trừ đi 4, hiệu của chúng bằng 1.

Bài giải

Ta có: 9 – 4 = 5

Cặp số:

3 + 2 = 5

3 – 2 = 1

Vậy nhì số cần tra cứu là 3 và 2.

Đáp số: 3 với 2

Bài 20.Hùng gồm nhiều hơn Dũng 5 viên bi, biết rằng tổng số bi của hai bạn bằng số lớn nhất gồm một chữ số. Hỏi mỗi bạn gồm bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

Ta thấy có các cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số:Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Bài 21.Tìm nhị số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất có một chữ số, hiệu của bọn chúng là số liền nhau của số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy bao gồm cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy hai số phải kiếm tìm là 5 với 4.

Đáp số: 5 và 4

Bài 22.An thấy gồm một đàn chim sẻ gồm 8 nhỏ đậu bên trên dây điện, bỗng 3 nhỏ chim bay đi, một lát sau lại có 5 bé chim khác bay tới đậu lên dây điện. Hỏi tổng số chim đậu bên trên dây điện bây giờ là từng nào con?

Bài giải

Cách 1.

Sau lúc 3 nhỏ chim cất cánh đi, đàn chim còn lại bao gồm số nhỏ là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi 5 còn khác cất cánh tới nhập vào đàn, thì đàn chim lại bao gồm số bé là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Các em bao gồm thể có tác dụng tắt phép tính như sau:

Tổng số chim trên dây điện là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 nhỏ chim.

Bài 23.Chi gồm 7 loại kẹo, sau thời điểm được Mai bỏ thêm một số kẹo, thì số kẹo của đưa ra bây giờ là số tròn chục nhỏ nhất. Biết rằng cơ hội đầu Mai gồm nhiều hơn chi 2 cái kẹo. Hỏi:

a) Mai đã mang đến Chi từng nào cái kẹo ?

b) lúc đầu Mai bao gồm bao nhiêu mẫu kẹo?

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai cho chi là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) thời gian đầu Mai tất cả số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số:a) 3 dòng kẹo

b) 9 cái kẹo.

Xem thêm: Có Những Lời Nói Dối Tốt Đẹp, Có Đôi Khi, Nói Dối Cũng Là Một Kiểu Bảo Vệ

Bài 24.An với Bình gồm tổng số cây bút chì color là 10 bút chì, biết rằng nếu An mang lại Bình 5 cây bút chì thì An không còn cây cây bút chì nào. Hỏi cơ hội đầu An cùng Bình mỗi bạn có bao nhiêu cây cây viết chì?

Bài giải

Nếu An cho Bình 5 cây bút chì color thì An không còn cây bút chì nào, tất cả nghĩa là cơ hội đầu An chỉ có 5 cây bút chì. Vậy thời gian đầu Bình có số cây viết chì là: