Bài toán tương quan đến rút về solo vị: phương pháp giải và bài tập

Bài toán tương quan đến rút về đơn vị (toán rút về đơn vị ) học sinh đã được khám phá trong lịch trình Toán 3. Đây là phần kỹ năng và kiến thức trọng tâm của chương trình. Bài viết hôm nay, thpt Sóc Trăng đã tổng hợp các dạng toán rút về đối chọi vị, cách thức giải từng dạng Toán cùng bài bác tập vận dụng. Hãy thuộc theo dõi chúng ta nhé !

I. LÝ THUYẾT VỀ BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ


Bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng là dạng toán buộc học sinh phải tìm 1 phần tương ứng trong số những phần việc đã mang đến để rồi lấy số yêu cầu tìm nhân hay chia (tùy dạng toán) với 1 phần đã rút ở trên đó.

Bạn đang xem: Toán rút về đơn vị

Bạn vẫn xem: bài xích toán liên quan đến rút về đối chọi vị: phương thức giải & bài xích tập

Ví dụ 1 (dạnh 1): tất cả 9 thùng dầu đồng nhất chứa 414 lít. Hỏi 6 thùng dầu như thế chứa từng nào lít dầu?


Tóm tắt:

9 thùng: 414 lít6 thùng: ? lít

Bài giải

Số lít dầu chứa trong một thùng là: 414 : 9 = 46 (l)Số lít dầu cất trong 6 thùng là: 46 x 6 = 276 (l)

Đáp số: 276 lít

Ví dụ 2(dạng 2): Có 72 kg gạo đừng gần như trong 8 bao. Hỏi 54 kg gạo đựng đông đảo trong từng nào bao như thế?

Tóm tắt:

72 kilogam gạo: 8 bao54 kg gạo: ? bao

Bài giải

Số gạo đựng trong những bao là: 72 : 8 = 9 (kg)

Số bao cất 54 kg gạo là: 54 : 9 = 6 (bao)

Đáp số: 6 bao

*

II. CÁC DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng có 2 dạng:tìm giá bán trị các đơn vị với tìm số 1-1 vị. Từng dạng toán đa số có cách thức giải không giống nhau. Thuộc tìm hiểu cụ thể bạn nhé !

1. Dạng 1: việc tìm giá trị các đơn vị (giải bởi phép tính phân tách và phép tính nhân)

Phương pháp giải:

+ cách 1: Tìm cực hiếm một đơn vị (giá trị một trong những phần trong các phần bằng nhau). Tiến hành phép chia.

+ cách 2: Tìm giá chỉ trị của tương đối nhiều đơn vị cùng nhiều loại (giá trị của khá nhiều phần bằng nhau). Tiến hành phép nhân.

Ví dụ: bao gồm 8 gói kẹo như nhau đựng 400 viên kẹo. Hỏi bao gồm 5 gói kẹo như vậy đựng bao nhiêu viên keọ?

Tóm tắt:

8 gói: 400 viên kẹo

5 gói: ? viên kẹo?

Bài giải:

Một gói kẹo bao gồm số viên kẹo là : 400 : 8 = 50 (viên)

5 gói kẹo tất cả số viên là : 50. 5 = 250 (viên)

Đáp số: 250 viên

Dạng 2: tìm kiếm số phần (giải bởi 2 phép tính chia)

Phương pháp giải:

+ cách 1: Tìm quý giá 1 đơn vị chức năng (giá trị 1 phần – Đây là cách rút về solo vị, tiến hành phép chia).

+ bước 2: kiếm tìm số phần (số đơn vị chức năng – phép chia).

Ví dụ: Có 360 cuốn sách xếp các vào 2 tủ, từng tủ tất cả 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn bao gồm số sách như nhau. Số sách sinh hoạt mỗi ngăn bao gồm là bao nhiêu quyển?

Bài giải:

Mỗi tủ có số sách là: 360 : 2 = 180 (quyển)

Mỗi ngăn tất cả số sách là: 180 : 3 = 60 (quyển)

Đáp số: 60 quyển

III. CÁCH PHÂN BIỆT 2 DẠNG BÀI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

-Bước 1: Rút về đơn vị chức năng – có nghĩa là tìm giá chỉ trị một phần (đều như thể nhau)

-Bước 2:

Dạng 1: Tìm giá trị các phân (làm tính nhân)Dạng 2: tìm kiếm số phần (làm tính chia)

Do đó học viên hay nhầm lần giữa cách 2 của hai kiểu bài, đề cập cả học sinh khá giỏi.

– cách 1: Rút về đối kháng vị

– bước 2: so sánh đơn vị ở bước 1 và đơn vị chức năng phải tìm

+ Nếu đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm khác nhau thì chiếu lệ chia

+ Nếu đơn vị chức năng ở cách 1 và đơn vị phải tìm tương tự nhau thì lấy lệ nhân.

Khi hiểu đề vấn đề rút về đối kháng vị chúng ta chú ý để phân biệt việc thuộc dạng nào để triển khai cho đúng nhé !

IV. BÀI TẬP BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

1. Dạng 1: việc tìm giá bán trị các đơn vị

Bài 1. Có 234kg mặt đường chia phần nhiều vào 6 túi. 8 túi như vậy tất cả số mặt đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi có số kg đường là: 234 : 6 = 32 (kg)

8 túi có số mặt đường là: 8 x 32 = 256 (kg)

Đáp số: 256 kg

Bài 2. 7 bao xi-măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng nề 200g. 5 bao xi măng như vậy có trọng lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Hướng dẫn:

Mỗi bao xi-măng nặng số ki lô gam là: 350 : 7 = 50 (kg)

5 bao xi-măng có số ki lô gam là: 5 x 50 = 250 (kg)

Đáp số: 250kg

Bài 3: Có 9 vỏ hộp kẹo đồng nhất chứ tổng số 144 viên kẹo, fan ta chia cho những em thiếu hụt nhi, từng em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi gồm bao nhiêu em em nhỏ được chia kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp chứa số viên kẹo là: 144 : 9 = 16 (viên)

8 hộp có số viên kẹo là: 8 x 16 = 128 (viên)

Số em thiếu nhi được chia kẹo là: 128 : 4 = 32 (em)

Đáp số: 32 em

Bài 4: Có 7 thùng dầu, mỗi thùng có 12 lít. Nếu lấy số dầu bên trên chia rất nhiều vào những thùng 4 lít thì chia được từng nào thùng?

Hướng dẫn:

Tổng số dầu là: 7 x 12 = 84 (lít)

Số thùng chia rất nhiều là: 84 : 4 = 21 (lít)

Đáp số: 21 lít

Bài 5: Một siêu thị nhập về 168 bao đường và chia các vào 3 kho, tiếp đến lại nhập cung ứng mỗi kho 16 bao đường và buôn bán hết số bao con đường trong 2 kho. Hỏi siêu thị đã chào bán bao nhiêu bao đường

Hướng dẫn:

Lúc đầu nhập về từng kho số bao đường là: 168 : 3 = 56 (bao)

Mỗi kho thời điểm sau bao gồm số bao con đường là: 56 + 16 = 72 (bao)

Cửa hàng đã chào bán hết số bao mặt đường là: 2 x 72 = 144 (bao)

Đáp số: 144 bao

Bài 6: Lan tất cả 6 hộp kẹo, Lan cho chính mình 24 viên kẹo thì Lan sót lại 4 vỏ hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

24 viên kẹo ứng cùng với số hộp kẹo nguyên là: 6 – 4 = 2 (hộp)

Mỗi hộp bao gồm số viên kẹo là: 24 : 2 = 12 (viên)

Lan có tất cả số viên kẹo là: 12 x 6 = 72 (viên)

Đáp số: 72 viên

Bài 7: Lúc đầu gồm 5 xe mua chở tổng số 210 bao con đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe nữa chở mặt đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết những xe cài đặt chở số bao đường bởi nhau)

Hướng dẫn:

Mỗi xe download chở số bao đường là: 210 : 5 = 42 (bao)

3 xe pháo chở được số bao gạo là: 3 x 42 = 126 (bao)

Tổng số bao con đường được chở vào kho là: 210 + 126 = 336 (bao)

Đáp số: 336 bao đường

Bài 8: Một cửa hàng có 6 hộp cây bút chì như nhau đựng tổ cộng 144 cây cây viết chì, shop đã chào bán hết 4 hộp cây bút chì. Hỏi siêu thị còn lại từng nào cây bút chì?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp cây viết đựng số cây cây bút là: 144 : 6 = 24 (cây)

Cửa mặt hàng đã chào bán hết số cây viết chì là: 4 x 24 = 96 (cây)

Cửa hàng còn lại số cây viết chì là: 144 – 96 = 48 (cây)

Đáp số: 48 cây cây viết chì

Bài 9. Có nhì xe chở hàng, xe đầu tiên chở nhiều hơn xe sản phẩm hai 400kg gạo. Xe đầu tiên chở 8 bao gạo, xe trang bị hai chở 6 bao gạo. Hỏi từng xe chở được từng nào ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Số bao gạo xe thứ nhất chở nhiều hơn xe sản phẩm công nghệ hai là:

8 – 6 = 2 (bao)

Mỗi bao gạo chứa số gạo là:

400 : 2 = 200 (kg)

Xe đầu tiên chờ được số gạo là:

200 × 38 = 1600 (kg)

Xe sản phẩm công nghệ hai chở được số gạo là:

200 × 6 = 1200 (kg).

Đáp số: Xe đồ vật nhất: 1600kg; Xe vật dụng hai: 1200kg.

Dạng 2: tìm kiếm số phần

Bài 1. Hùng có 56 nghìn đồng tải được 8 quyển truyện tranh cùng loại, Dũng có ít hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng mua được từng nào quyển truyện tranh như thế?

Hướng dẫn: 

Giá tiền mỗi quyền truyện là:

56 : 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng bao gồm số tiền là:

56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Số quyển truyện Dũng hoàn toàn có thể mua được là:

35 : 7 = 5 (quyển).

Đáp Số: 5 quyền.

Bài 2. Biết rằng cứ 5 gói kẹo hệt nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi ý muốn chia cho 36 em thiếu hụt nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là:

40 : 5 = 8 (viên)

Số viên kẹo cần có để chia cho các em em nhỏ là:

6 × 36 = 216 (viên)

Vậy số gói kẹo buộc phải mua là:

216 : 8 = 27 (gỏi).

Đáp số: 27 gói kẹo.

Bài 3: Một siêu thị có một trong những thùng dầu hệt nhau chứa tổng số 72 lít, người ta chế tạo số dầu kia 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi ban đầu cửa hàng bao gồm bao nhiêu thùng dầu?

Hướng dẫn:

3 thùng có số lít dầu là: 99 – 72 = 27 (lít)

Mỗi thùng cất số lít dầu là: 27 : 3 = 9 (lít)

Lúc đầu cửa hàng có số thùng dầu là: 72 : 9 = 8 (thùng)

Bài 4: An bao gồm 64 viên bi chia những thành 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng khá được chia vào những hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp bao gồm số viên bi là : 64 : 8 = 8 (viên)

Bình có số hộp bi là: 48 : 8 = 6 (hộp)

Bình có ít hơn An số hộp là: 8 – 6 = 2 (hộp)

Bài 5: Biết rằng cứ 5 gói kẹo hệt nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi ước ao chia mang lại 36 em thiếu hụt nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì buộc phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo bao gồm số viên: 40 : 5 = 8 (viên)

Số kẹo đề nghị chia đủ mang đến 36 em là: 36 x 6 = 216 (viên)

Số gói kẹo phải là: 216 : 8 = 27 (gói)

Bài 6: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm tương đồng chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã cung cấp hết 36 lít. Hỏi siêu thị đã bán bao nhiêu thùng nước mắm?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Đáp số: 4 thùng

Bài 7.

Xem thêm: Ý Nghĩa Lá Phong - Cây Phong Lá Đỏ Có Ý Nghĩa Gì Trong Phong Thủy

 Huệ vội 9 dòng thuyền mắt 36 phút, Hoa vội 6 loại thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ vội 5 chiếc thuyền cùng Hoa cấp 4 loại thuyền thì có lẽ ai gấp kết thúc trước? (Biết nhì bạn ban đầu gấp thuyền cùng một lúc)

Hướng dẫn:

Thời gian Huệ vội vàng một loại thuyền là:

36 : 9 = 4 (phút)

Thời gian Hoa vội vàng một loại thuyền là:

30 : 6 = 5 (phút)

Thời gian nhằm Huệ vội vàng 5 loại thuyền là:

4 × 5 = 20 (phút)

Thời gian đề Hoa gấp 4 cái thuyền là:

5 × 4 = trăng tròn (phút)

Vậy nếu đôi bạn trẻ cùng bắt đầu thì cả hai bạn sẽ xong cùng một lúc.

Trên đây, thpt Sóc Trăng sẽ tổng phù hợp lại các dạng bài xích toán tương quan đến rút về đối kháng vị: phương thức giải & bài tập vận dụng. Hi vọng, share cùng bài viết, bạn nắm vững hơn phần kỹ năng và kiến thức Toán 3 rất quan trọng đặc biệt này. Hẹn chạm chán lại các bạn trong những nội dung bài viết sau nhé !