hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Tính tổng S tất cả các hệ số trong triển khai ((3x - 4)^17.)

A (S = - 1).B (S = 1)C (S = 0)D (S = 8192)

Phương pháp giải:

+ áp dụng khai triển nhị thức Newton: (left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^ka^kb^n - k ).

Bạn đang xem: Tổng hệ số khai triển

+ nỗ lực (x = 1) để tính tổng những hệ số của khai triển.


Lời giải chi tiết:

Ta có: (left( 3x - 4 ight)^17 = sumlimits_k = 0^17 C_17^k.3^k.left( - 4 ight)^17 - kx^k ,,,left( * ight)).

Hệ số (a_k = sumlimits_k = 0^17 C_17^k.3^k.left( - 4 ight)^17 - k. )

Thay (x = 1) vào (*) ta được tổng những hệ số: (S = left( 3.1 - 4 ight)^17 = - 1.)

Chọn A.

Xem thêm: Hình Có 2 Đường Chéo Vuông Góc, Lý Thuyết Về Hình Thoi


*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.