Để tất cả thể xong xuôi mẫu phiếu đk nguyện vọng Đại học năm 2022, thí sinh cần biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển được pháp luật chung của cục GD&ĐT.

*

Mã tổng hợp môn giúp những thí sinh lựa chọn ngành nghề dễ dàng và đơn giản hơn

Mã tổng hợp môn có ý nghĩa như chũm nào ?

Mã tổ hợp môn là đa số ký hiệu nhận ra khối thi bao gồm chữ và số. Phần chữ để phân biệt khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để nhận biết tổ vừa lòng môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổng hợp được luật theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành giúp các em học tập sinh thuận lợi lựa chọn đúng mực khối thi hơn.

*
Mã tổ hợp xét tuyển những môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổ hợp môn xét tuyển vào đại học năm 2022

Trong phiếu đk thi THPT tổ quốc không thể thiếu mã tổng hợp môn xét tuyển, chính vì vậy các thí sinh rất cần phải ghi nhớ được mã này bao gồm các tổ hợp xét tuyển chọn mà các thầy cô hỗ trợ tư vấn đăng ký kết xét tuyển Cao đẳng Dược sử dụng Gòn đang tổng thích hợp như sau:

Bảng Mã tổ hợp khối A xét tuyển vào cao đẳng đại học chính quy

Bảng Mã tổ hợp môn học tập khối A có 01 môn toán học cùng 2 môn khác

A00: Toán, đồ vật lí, Hóa họcA01: Toán, thứ lí, tiếng AnhA02: Toán, thứ lí, Sinh họcA03: Toán, thiết bị lí, lịch sửA04: Toán, đồ gia dụng lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, kế hoạch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, định kỳ sử, Địa líA08: Toán, định kỳ sử, giáo dục công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục và đào tạo công dânA10: Toán, Lý, giáo dục và đào tạo công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục công dânA12: Toán, kỹ thuật tự nhiên, KH xóm hộiA14: Toán, công nghệ tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH từ bỏ nhiên, giáo dục đào tạo công dânA16: Toán, kỹ thuật tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, thiết bị lý, kỹ thuật xã hộiA18: Toán, Hóa học, khoa học xã hội

Bảng Mã tổ hợp các môn khối B

Bảng Mã tổ hợp môn học tập xét tuyển chọn cao đẳng, đại học khối B bao hàm 01 môn toán học, 01 môn sinh học và 1 môn học khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, kế hoạch sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục đào tạo công dânB05: Toán, Sinh học, kỹ thuật xã hộiB08: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh

Bảng Mã tổ hợp môn xét tuyển khối C

Mã tổng hợp môn khối C hay có cách gọi khác là khối Văn có 01 môn Ngữ Văn với 2 môn học khác

C00: Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, thứ líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, định kỳ sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, đồ lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, vật dụng lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, thiết bị lí, định kỳ sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, trang bị lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, lịch sửC12: Ngữ văn, Sinh học, định kỳ sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục công dânC15: Ngữ văn, Toán, kỹ thuật xã hộiC16: Ngữ văn, đồ lí, giáo dục đào tạo công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục đào tạo công dânC19 Ngữ văn, lịch sử, giáo dục đào tạo công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân

Danh sách mã tổ hợp những môn xét tuyển chọn khối D

Khối D gồm 1 môn nước ngoài ngữ với 2 môn học khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ AnhD02: Ngữ văn, Toán, giờ NgaD03: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ PhápD04: Ngữ văn, Toán, giờ TrungD05: Ngữ văn, Toán, giờ ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, tiếng NhậtD07: Toán, Hóa học, giờ AnhD08: Toán, Sinh học, tiếng AnhD09: Toán, kế hoạch sử, giờ đồng hồ AnhD10: Toán, Địa lí, tiếng AnhD11: Ngữ văn, thiết bị lí, giờ đồng hồ AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, giờ AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, tiếng AnhD14: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, tiếng AnhD16: Toán, Địa lí, tiếng ĐứcD17: Toán, Địa lí, giờ NgaD18: Toán, Địa lí, giờ NhậtD19: Toán, Địa lí, tiếng PhápD20: Toán, Địa lí, tiếng TrungD21: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ ĐứcD22: Toán, Hóa học, tiếng NgaD23: Toán, Hóa học, giờ NhậtD24: Toán, Hóa học, tiếng PhápD25: Toán, Hóa học, giờ TrungD26: Toán, đồ lí, tiếng ĐứcD27: Toán, đồ gia dụng lí, tiếng NgaD28: Toán, thứ lí, giờ NhậtD29: Toán, trang bị lí, giờ đồng hồ PhápD30: Toán, đồ lí, giờ đồng hồ TrungD31: Toán, Sinh học, giờ ĐứcD32: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ NgaD33: Toán, Sinh học, tiếng NhậtD34: Toán, Sinh học, giờ PhápD35: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, giờ NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, tiếng PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, tiếng TrungD52: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giờ NgaD54: Ngữ văn, trang bị lí, tiếng PhápD55: Ngữ văn, trang bị lí, tiếng TrungD61: Ngữ văn, lịch sử, tiếng ĐứcD62: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ NgaD63: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ NhậtD64: Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ PhápD65: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng TrungD66: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng AnhD68: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ PhápD72: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng AnhD73: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ ĐứcD74: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ NgaD75 Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ NhậtD76: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD77: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng TrungD78: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng AnhD79: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ ĐứcD80: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ NgaD81: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ NhậtD82: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ PhápD83: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ TrungD84: Toán, giáo dục công dân, giờ AnhD85: Toán, giáo dục công dân, giờ đồng hồ ĐứcD86: Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng NgaD87: Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng PhápD88: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ NhậtD90: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ AnhD91: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ PhápD92: Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng ĐứcD93: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ NgaD94: Toán, khoa học tự nhiên, giờ NhậtD95: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ TrungD96: Toán, kỹ thuật xã hội, AnhD97: Toán, khoa học xã hội, tiếng PhápD98: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ ĐứcD99: Toán, khoa học xã hội, giờ Nga

Tổng phù hợp 66 mã tổ hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đấy là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Các khối này được hotline là khối năng khiếu bao gồm từ 1 đến 2 môn năng khiếu sở trường trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu vẽ thẩm mỹ và nghệ thuật 1, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ và nghệ thuật 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màuH03: Toán, khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, giờ đồng hồ Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, công nghệ xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, giờ Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, lịch sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối KK01: Toán, giờ đồng hồ Anh, Tin họcDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, kế hoạch sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu sở trường 2M03: Văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK mầm non 1( đề cập chuyện, đọc, diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)M10: Toán, tiếng Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, tiếng AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ đồng hồ AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, đồ gia dụng lýM17: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, định kỳ sửM18: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, tiếng AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, vật dụng lýM21: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, lịch sửM22: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, tiếng AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, vật dụng lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, định kỳ sửDanh sách mã tổng hợp môn khối xét tuyển chọn N (ngữ văn và 2 môn năng khiếu âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Âm nhạc 1, năng khiếu Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, màn biểu diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, cam kết xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, phát hành kịch bạn dạng sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, cải tiến và phát triển chủ đề với phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối RR00: Ngữ văn, lịch sử, năng khiếu sở trường báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu sở trường Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Năng khiếu kiến thức và kỹ năng truyền thôngDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường SKĐA 1, năng khiếu SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2Danh sách mã tổng hợp môn khối T - Khối năng khiếu thể dục thể thao ( 2 môn tự nhiên và thoải mái và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoDanh sách các mã tổ hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu sở trường vẽ và 2 môn khác)V00: Toán, thiết bị lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, giờ đồng hồ AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, giờ Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, giờ đồng hồ Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, giờ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là danh sách tổng vừa lòng mã tổ hợp môn xét tuyển quan trọng trong kỳ thi THPT tổ quốc năm 2022 cơ mà thí sinh cần được ghi nhớ, hãy ghi đúng đắn mã tổ hợp xét tuyển nhưng thí sinh đk lựa chọn.