toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tổng số tuổi của hai bằng hữu là 24 tuổi.Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.Bạn đã xem: tổng số tuổi của hai bằng hữu là 24 tuổi

Ghi cả cách giải nhé mk tick người nhanh nhất


*

suy ra ta tất cả sơ đồ :

tuổi emTĐ : 1 phần

tuổi anh TĐ : 3 phần

tuổi em thành phố hà nội : 3 phần

tuổi anh tp hà nội : 5 phần

tổng số phần bằng nhau là :

3 + 5 = 8 ( phần )

tuổi anh bây chừ là :

24 : 8 x 5 = 15 ( tuổi )

ĐS:...

Bạn đang xem: Câu hỏi của trần đàm bảo hân

Tổng số tuổi của hai bạn bè là 24 tuổi.Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.

Ghi cả cách giải nhé mk tick

Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi.Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.

Ghi cả cách giải nhé mk tick

1.Hiện ni tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của hai bạn bè trước phía trên 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai đồng đội sau đây 5 năm.

2.Cách phía trên 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trước đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan tiếp sau đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

Ai giải cấp tốc sẽ được tick

Tuổi của em hiện nay gấp 4 lần tuổi em lúc tổng tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tổng số tuổi của 2 đồng đội là 51. Tìm tuổi của mỗi người?

(nhớ giải có cách giải dễ hiểu nhất và cấp tốc nhất thì mình sẽ tích mang lại 10 lần và mua tài khoản VIP mang đến các bạn vào vòng một năm ^_^)

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU ~

1.Hiện ni tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của hai đồng đội trước phía trên 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai anh em sau trên đây 5 năm.

3.Trước đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện ni , biết rằng tổng số tuổi của hai bằng hữu trước trên đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai anh em sau phía trên 5 năm.

2.Cách đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách phía trên mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trước phía trên 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

1.Hiện ni tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của hai đồng đội trước trên đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai đồng đội sau trên đây 5 năm.

2.Cách trên đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách trên đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trước đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 5 Cuối Học Kì 2 Năm 2017 Có Đáp Án Và Ma Trận

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em.Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bạn bè là 45.Tính tuổi em hiện nay.

hiện ni tổng số tuổi của anh và em là 26 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bạn bè là 18. Tính tuổi mỗi người hiện nay?