Đề thi Hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm tất cả đáp án được orsini-gotha.com tổng thích hợp và share trong bài viết sau đây đã là tài liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa bổ ích cho các em học sinh ở dạng bài xích thi trắc nghiệm. Với các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 gồm đáp án cụ thể sẽ góp củng cố gắng thêm kỹ năng và kiến thức môn chất hóa học lớp 10 xuất sắc hơn giúp các em đạt hiệu quả tốt trong kì thi hết học kì 2. Sau đấy là nội dung cụ thể đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm gồm đáp án, thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 học tập kỳ 2 orsini-gotha.com xin share đến bạn đọc.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 10 học kì 2


1. Đề thi hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. cho các chất sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). đa số chất như thế nào tác dung được cùng với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. hóa học nào tiếp sau đây chỉ tất cả tính oxi hoá, không có tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. tất cả hổn hợp khí như thế nào sau đây hoàn toàn có thể tồn tại thuộc nhau?

A. Khí H2S cùng khí CO2

B. Khí O2 cùng khí Cl2.

C. Khí O2 cùng khí H2.

D. Khí NH3 cùng khí HCl.

Câu 4. cho các phản ứng:

(1) O3 + dung dịch KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + dung dịch H2S

Các bội nghịch ứng tạo nên đơn hóa học là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn m gam sắt trong khí Cl2 dư,thu được 32,5 gam FeCl3. Quý giá của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. hồ hết phản ứng như thế nào sau đây chứng minh tính thoái hóa của ozon mạnh dạn hơn oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn thể hiện tại tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. Hỗn hợp NaOH, Mg, hỗn hợp KMnO4.

C. Dung dịch KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, hỗn hợp KMnO4.

Câu 8. cho thấy thêm tổng hệ số cân bằng phương trình dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. lựa chọn câu đúng:

A. Có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bởi dung dịch AgNO3.

B. Những ion Cl-, Br-, I- hồ hết cho kết tủa white color với Ag+.

C. Những ion F-, Cl-, Br-, I- những tạo kết tủa với Ag+.

D. Trong các ion halogenua, chỉ có ion Cl- new tạo kết tủa cùng với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam các thành phần hỗn hợp Fe cùng Mg vào khí Clo dư.Sau phản bội ứng thu được 61 gam hóa học rắn.Phần trăm khối lượng của Mg trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm thô khí SO2 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc, tuy vậy không thể làm khô NH3 ẩm bằng dung dịch H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. Không có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. Phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. đến bột sắt vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng cho đến khi Fe không hề tan được nữa. Sản phẩm thu được trong hỗn hợp sau bội phản ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 với Fe.

D. FeSO4 cùng Fe2(SO4)3.

Câu 13. cho 2,6 gam một kim loại M gồm hóa trị II công dụng vừa đầy đủ với 0,56 lít tất cả hổn hợp X có O2 cùng Cl2 ở (đktc) sau bội phản ứng chiếm được 3,79 gam hóa học rắn là các oxit cùng muối. Tìm sắt kẽm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với những phản ứng bao gồm chất khí tham gia, khi tăng áp suất, vận tốc phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của các chất khí tăng lên.

B. Nồng độ của những chất khí giảm xuống.

C. Chuyển động của các chất khí tăng lên.

D. Nồng độ của những chất khí không nỗ lực đổi.

Câu 15. Dẫn 11,2 lít khí clo vào 500ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp NaBr 1M và NaI 1,2M, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn đun nóng để cô cạn dug dịch nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để khác nhau 2 khí O2 cùng O3, bạn ta hay sử dụng hóa chất nào:

A. Nước.

B. Hỗn hợp KI và hồ tinh bột.

C. Hỗn hợp CuSO4.

D. Dung dịch H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S lúc để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong không khí đã oxi hóa H2S thành lưu huỳnh tự do.

B. H2S bị oxi không khí khử thành giữ huỳnh tự do.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có trong không khí.

D. Có sự tạo ra các muối sunfua khác nhau.

Câu 18. nhiệt độ phân hoàn toàn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 ở đktc nhận được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa hoàn toàn 24,9g hỗn hợp bột những kim nhiều loại Mg, Al, Zn bằng oxi nhận được 15,3g tất cả hổn hợp oxit. Mang đến lượng oxit này tính năng hết với hỗn hợp HCl thì cân nặng muối tạo thành là


A. 15,6 gam

B. 20,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu 20. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. mang lại FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột sắt ngoại trừ không khí,sau một thời gian sẽ gửi thành các thành phần hỗn hợp A có cân nặng 37,6 gam gồm Fe, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho hỗn hợp A làm phản ứng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh thu được 3,36 lít khí SO2(đktc). Quý giá a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà tan hết m gam Al bằng H2SO4 đặc nóng dư nhận được 3,36 lít khí SO2 là thành phầm khử duy nhất,ở đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. mang đến phản ứng sau sinh hoạt trang thái cân bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. Thay đổi nồng độ khí HF

Câu 25. Trường hòa hợp nào dưới đây không xảy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào hỗn hợp H2SO4.

B. đến Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

C. Sục SO2 vào hỗn hợp nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

Câu 26. tương đối thủy ngân hết sức độc, cho nên phải tịch thu thủy ngân rơi vãi bằng cách:

A. Nhỏ dại nước brom lên giọt thủy ngân.

B. Nhỏ dại nước ozon lên giọt thủy ngân.

C. Rắc bột lưu huỳnh lên giọt thủy ngân.

D. Rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh rộng oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 vào mọi hợp chất.

D. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất bên trên trái đất.


Câu 28. Hoà tan 20,8 gam tất cả hổn hợp bột có FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 quánh nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc cùng dung dịch X. Mang lại dung dịch X tính năng với dung dịch NaOH dư, thanh lọc lấy toàn cục kết tủa nung trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thì khối lượng chất rắn nhận được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa như thế nào sau đấy là đúng?

A. Hóa học xúc tác là chất làm thay đổi tốc độ phản ứng, nhưng không biến thành tiêu hao trong phản bội ứng.

B. Chất xúc tác là chất làm tăng vận tốc phản ứng, nhưng không biến thành tiêu hao trong bội phản ứng.

C. Hóa học xúc tác là hóa học làm tăng vận tốc phản ứng, nhưng mà không bị chuyển đổi trong phản nghịch ứng.

D. Chất xúc tác là hóa học làm chuyển đổi tốc độ phản ứng, nhưng bị tiêu hao hiếm hoi trong bội phản ứng.

Câu 30. mang đến 100ml hỗn hợp KOH 1M chức năng với 100 ml dung dịch HCl aM, sau phản ứng thu được hỗn hợp Y bao gồm chứa 6,9875 gam hóa học tan. Vậy cực hiếm a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3d 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 D20 B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học lớp 10 học kì II bao gồm đáp án

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây là điểm sáng chung của các đơn chất halogen?

A. Ở đk thường là hóa học khí

B. Tác dụng bạo phổi với nước

C. Vừa bao gồm tính oxi hoá, vừa tất cả tính khử

D. Có tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 không tác dụng với

A. Khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng nào dưới đây không đề nghị của ozon?

A. trị sâu răng

B. Tẩy sạch trơn bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi trong chống thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4: các số oxi hóa của diêm sinh là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: bội nghịch ứng như thế nào sau đó là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B. Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm sắt kẽm kim loại nào sau đây không bội nghịch ứng cùng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam lếu hợp bao gồm Fe và kim loại X bằng dung dịch HCl, nhận được 1,064 lít khí H2. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp trên bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí mọi đo ở đk tiêu chuẩn. Kim loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong chống thí nghiệm, fan ta thường pha trộn clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. Cho dung dịch HCl đặc tính năng với MnO2, đun nóng.


C. điện phân hỗn hợp NaCl bao gồm màng ngăn.

D. mang lại F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: cho phản ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. Khi tăng áp suất của hệ, cân đối sẽ đưa dịch:

A. Theo chiều thuận

B. theo chiều nghịch

C. Không đưa dịch

D. Không xác định được

Câu 10: mang đến lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 hiện ra (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa tan trọn vẹn 17,5g hỗn hợp Al, Zn, sắt trong dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối. Quý hiếm của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam lếu láo hợp có Na2CO3 với CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, chiếm được V lít khí CO2 (đktc) với dung dịch cất 22,8 gam tất cả hổn hợp muối. Quý giá của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: cho 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 với O2 làm phản ứng toàn diện với 11,1 gam hỗn hợp Y tất cả Mg với Al, nhận được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al trong Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A. muối bột AgI ko tan vào nước, muối bột AgF chảy trong nước.

B. Flo gồm tính oxi hóa mạnh mẽ hơn clo.

C. Trong các hợp chất, bên cạnh số oxi hoá -1, flo cùng clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. dung dịch HF phối hợp được SiO2.

Câu 15: sản phẩm thu được khi năng lượng điện phân dung dịch KCl (điện rất trơ, màng phòng xốp) là

A. K và Cl2.

B. K, H2và Cl2.

C. KOH, H2 và Cl2.

D. KOH, O2 với HCl.

Câu 16: hỗn hợp X tất cả FeCl2 và NaCl gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 2. Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho Y phản nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, nhận được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: trong những phản ứng sau, phản nghịch ứng như thế nào sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để trung hòa - nhân chính 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M thì thể tích hỗn hợp HCl 0,5M bắt buộc dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3lít .

D . 0,6 lít.

Câu 19: cho những phát biểu sau:

(a) trong số phản ứng hóa học, flo chỉ biểu đạt tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc kháng sâu răng.

(d) Trong vừa lòng chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều phải có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 cùng +7.

(e) Tính khử của những ion halogenua tăng mạnh theo lắp thêm tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: đến phản ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Những hidro halogenua (HX) rất có thể điều chế theo bội nghịch ứng bên trên là

A. HBr với HI.

B. HCl, HBr và HI.

C. HF và HCl.

D. HF, HCl, HBr cùng HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HCl sệt (dư), chiếm được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Phạt biểu làm sao sau đây là sai?

A. Độ âm năng lượng điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

B. Tính axit của HF mạnh mẽ hơn tính axit của HCl.

C. Bán kính nguyên tử của clo to hơn bán kính nguyên tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-lớn hơn tính khử của ion Cl-

23. Thuốc demo nào tiếp sau đây phân biệt được khí O2 cùng với khí O3 bằng phương pháp hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ tinh bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. Mang lại 25,5 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả CuO với Al2O3 tan trọn vẹn trong hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được dung dịch đựng 57,9 gam muối. Phần trăm trọng lượng của Al2O3 trong X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. đến m gam một oxit sắt bội nghịch ứng hoàn toản với 0,75 mol H2SO4, thu được hỗn hợp chỉ chứa một muối duy nhất với 1,68 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử độc nhất của S+6). Quý giá của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa tan hỗn hợp X tất cả 11,2 gam Fe cùng 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, chiếm được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

A. 36.

B. 20.

C. 18.

D. 24.

27. Cho những dung dịch mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Sử dụng chất như thế nào để phân minh giữa 4 hỗn hợp này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Bội phản ứng như thế nào sau đây chứng minh HCl có tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời các bạn sử dụng file cài về để xem không hề thiếu nội dung thắc mắc trắc nghiệm hóa học lớp 10 học tập kì II bao gồm đáp án.

Xem thêm: Tỉ Số Và Tỉ Lệ Phần Trăm Và Tỷ Lệ Phần Trăm, Khái Niệm Tỉ Số Của Hai Số

Mời các bạn xem thêm các tin tức hữu ích không giống trên phân mục Học tập - tài liệu của orsini-gotha.com.