Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một trong những phương trình lượng giác thường xuyên gặpÔn tập chương 1Bài 1: nguyên tắc đếmBài 2: thiến - Chỉnh đúng theo - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép thử và đổi mới cốBài 5: tỷ lệ của biến đổi cốÔn tập chương 2 bài bác 1-2: phương pháp quy nạp toán học - dãy sốBài 3: cung cấp số cộngBài 4: cấp cho số nhânÔn tập chương 3Bài 1: số lượng giới hạn của hàng sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Để học giỏi môn Đại số với Giải tích 11, loạt bài bác Bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11 có đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung sgk Đại số với Giải tích 11 giúp cho bạn học giỏi môn Đại số cùng Giải tích 11 hơn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm online toán 11

Mục lục bài bác tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11

Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác

Chương 2: tổ hợp - Xác suất

Chương 3: dãy số - cấp cho số cùng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Danh mục trắc nghiệm theo bài bác học

Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác

Chương 2: tổng hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cấp cho số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác (phần 1)

Bài 1.Hàm số :

*

có tập xác định là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời C


Bài 2.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không tồn tại tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải D


Bài 3.Hàm số

*
vừa lòng tính chất nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Xác định trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải A


Bài 4.Trong những hàm số sau, hàm số làm sao là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời C


Bài 5.Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) gồm tập xác minh là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 7.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) bao gồm tập xác định là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

Bài 8.Tập xác định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 9.Hàm số :

*

gồm tập xác định là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 10.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) cùng k ∈ Z.

Khoảng nào dưới đây không phía bên trong tập khẳng định của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bạn dạng (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 gồm nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 bao gồm nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Lý Thuyết Chương 2: Tổ Hợp Xác Suất Cơ Bản, Tổ Hợp Và Xác Suất

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 6: vào <0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 tất cả số nghiệm là:

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 tất cả số nghiệm trực thuộc (0;3π) là:

A.2 B.3

C.4 D.6

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp B


Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 có mấy chúng ta nghiệm?

*

A.0 B.2

C.1 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải B


Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 ở trong <0;3π> là:

A.1 B.0

C.2 D.3

Hiển thị đáp án

Ta tất cả sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> yêu cầu k = 0. Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình trực thuộc <0;π>.Chọn giải đáp A


Giới thiệu kênh Youtube orsini-gotha.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, orsini-gotha.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.orsini-gotha.com