Nhằm cung cấp ngân hàng câu hỏi và bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học viên rèn luyện trong quá trình học tập, orsini-gotha.com trình làng đến những em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu tất cả 489 trang cùng với các câu hỏi và bài bác tập trắc nghiệm Toán 10 tất cả đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong công tác Đại số 10 và Hình học tập 10.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. đậy định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề hòn đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ với ∃.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. Khái niệm tập hợp.II. Tập thích hợp con.III. Tập hợp bằng nhau.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của nhị tập hợp.II. Vừa lòng của hai tập hợp.III. Hiệu với phần bù của nhị tập hợp.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Những tập phù hợp số vẫn học.II. Các tập hợp con thường dùng của R.III. Câu hỏi trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – không nên SỐ.I. Số gần đúng.II. Quy tròn số sát đúng.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự đổi thay thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số số 1 y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều trở nên thiên của hàm số bậc hai.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa trung bình công với trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức đựng dấu giá trị tuyệt đối.III. Bài xích tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. định nghĩa bất phương trình một ẩn.II. Một trong những phép đổi khác bất phương trình.III. Bài tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về vết nhị thức bật nhất.II. Xét vệt tích, thương các nhị thức bậc nhất.III. Bài xích tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN.I. Bất phương trình số 1 hai ẩn.II. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu hai ẩn.III. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn.IV. Áp dụng vào vấn đề kinh tế.V. Bài tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về lốt của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc hai một ẩn.III. Bài xích tập trắc nghệm.Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung cùng góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Cực hiếm lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học của tang và côtang.III. Quan hệ tình dục giữa những giá trị lượng giác.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Phương pháp cộng.II. Phương pháp nhân đôi.III. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA hai VECTƠ.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Quý hiếm lượng giác của những góc quánh biệt.IV. Góc thân hai véctơ.V. Bài bác tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các đặc điểm của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài đường trung tuyến.IV. Cách làm tính diện tích tam giác.V. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Phân Biệt Chất Điện Li Mạnh Và Yếu, Phân Loại Chất Điện Li Mạnh, Chất Điện Li Yếu

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Bắt tắt lý Thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Nắm tắt lý Thuyết.II. Bài bác tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghệm.

cài tài liệu