Bạn đang xem: Trong chuyển động tròn đều chu kì là

*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật chuyển động theo đường tròn bán kính (r = 100cm) với gia tốc hướng vai trung phong (a_ht = 4 m cm/s^2). Chu kì (T) trong chuyển động của vật đó là:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất, mỗi vòng hết (90) phút. Vệ tinh bay ở độ cao (320km) so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là (6380 m km). Vận tốc của vệ tinh có mức giá trị gần tốt nhất là:


Trên mặt một chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài (10cm), kim phút dài (15cm). Tốc độ góc của kim giờ và kim phút là:


Một hòn đá buộc vào sợi dây có chiều dài (1m), xoay đều vào mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ (60) vòng/phút. Thời gian để hòn đá quay hết một vòng là:


Công thức nào dưới đây biểu diễn không đúng quan tiền hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?


Cho chuyển động tròn đều với chu kì (T), bán kính quĩ đạo (r). Biểu thức của gia tốc hướng trọng điểm của vật là:


Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính (r), tốc độ góc (omega ). Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng trọng tâm a của vật với tần số góc (omega ) và bán kính (r) là:


Một đồng hồ có kim giờ dài (3 m cm), kim phút dài (4 m cm). Tỉ số giữa tốc độ dài của nhị đầu kim là:


Một chiếc xe pháo đạp chạy với vận tốc (40 m km/h) bên trên một vòng đua có bán kính (100m). Gia tốc hướng trung ương của xe là:


Hai vật chất (A) và (B) chuyển động tròn đều lần lượt trên nhì đường tròn có bán kính khác nhau với (r_A = 4r_B), tuy vậy có cùng chu kì. Nếu vật (A) chuyển động với tốc độ dài bằng (12 m m/s), thì tốc độ dài của vật (B) là:


Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ dài là (5 m m/s) và có tốc độ góc (10 m rad/s). Gia tốc hướng trung ương của vật đó có độ lớn là:


Trên khía cạnh một chiếc đồng hồ treo tường bao gồm kim giờ lâu năm 15 cm, kim phút dài 20 cm. Lúc 12h hai kim trùng nhau, hỏi sau bao lâu hai kim trên lại trùng nhau


Một điểm A nằm ở vành tròn hoạt động với vận tốc 50cm/s, điểm B nằm thuộc trên nửa đường kính với điểm A vận động với vận tốc 10cm/s. Biết AB = 20 cm. Tính tốc độ hướng chổ chính giữa của hai điểm A, B:


Hai điểm A với B nằm trên cùng một bán kính của một vô lăng vẫn quay đều, giải pháp nhau trăng tròn cm. Điểm A sống phía không tính có vận tốc 0,6 m/s, còn điểm B có tốc độ 0,2 m/s. Khoảng cách từ điểm A đến trục tảo và tốc độ góc của điểm B lần lượt bởi bao nhiêu?
Xem thêm: Cho X Là Hexapeptit Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val Và Y Là Tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu

Một dòng tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu đối với trục con quay của Trái Đất . Biết nửa đường kính của Trái Đất là 6400 km.


Một bánh xe cộ quay phần lớn với tốc độ góc (2pi left( rad/s ight)). Nửa đường kính của bánh xe cộ là (30cm). Hãy khẳng định chu kì, tần số, vận tốc dài và tốc độ hướng tâm của một điểm ở trong vành không tính bánh xe. Lấy (pi ^2 = 10).