Bạn đang xem: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến

Một mạch xê dịch điện từ thoải mái có tần số riêng rẽ f. Trường hợp độ tự cảm của cuộn dây là L thì điện dung của tụ điện được xác minh bởi biểu thức


Một năng lượng điện từ có tần số f=0,5.106 Hz, gia tốc ánh sáng trong chân không là c=3.108m/s. Sóng năng lượng điện từ đó tất cả bước sóng là


Mạch dao động điện từ có C = 4500 pF, L = 5 μH. Điện áp cực đại ở nhì đầu tụ điện là 2 V. Cường độ loại điện cực lớn chạy trong mạch là


1H với tụ điện có điện dung C=10μFthực hiện giao động điện từ tự do. Khi năng lượng điện áp giữa hai bạn dạng tụ năng lượng điện là 4V thì cường độ loại điện trong mạch là i=30mA. Cường độ mẫu điện cực to trong mạch là:


Một mạch xấp xỉ gồm một cuộn cảm tất cả độ trường đoản cú cảm L = 1 mH và một tụ điện tất cả điện dung C=0,1μF. Tần số riêng rẽ của mạch có giá trị làm sao sau đây?


Mạch dao động dùng để chọn sóng của một sản phẩm thu vô tuyến điện bao gồm tụ điện bao gồm điện dung C0 cùng cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm L. Vật dụng này thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để nhận được sóng năng lượng điện từ bao gồm bước sóng 60 m, buộc phải mắc tuy nhiên song cùng với tụ năng lượng điện C0 của mạch xấp xỉ một tụ điện có điện dung


Một mạch giao động gồm một cuộn cảm bao gồm độ từ bỏ cảm L với một tụ điện tất cả điện dung C triển khai dao động thoải mái không tắt. Giá trị cực đại của năng lượng điện áp giũa hai bản tụ điện bởi UO. Giá chỉ trị cực to của cường độ dòng điện trong mạch là


Mạch dao động lí tưởng có thông số tự cảm L. Điện dung của tụ điện nhằm mạch xấp xỉ với tần số f là tần số giao động riêng của mạch giao động tính bằng công thức?Một mạch dao động điện trường đoản cú LC bao gồm cuộn dây thuần cảm gồm độ từ bỏ cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 μF. Biết dây dẫn có điện trở thuần không xứng đáng kể cùng trong mạch có xê dịch điện trường đoản cú riêng. Chu kì xê dịch điện từ riêng trong mạch là


Trong mạch giao động điện từ bỏ LC, nếu năng lượng điện tích cực lớn trên tụ điện là QO và cường độ mẫu điện cực đại trong mạch là IO thì chu kì dao động điện từ vào mạch là


Mạch dao động điện từ tất cả cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm1π mH với tụ điện bao gồm điện dung 4π. Tần số dao động riêng của mạch là


Mạch xấp xỉ điện từ gồm cuộn cảm và một cỗ hai tụ điện bao gồm cùng điện dung C=2,5 μFmắc tuy vậy song. Vào mạch có xấp xỉ điện trường đoản cú tự do, hiệu năng lượng điện thế cực to giữa hai bản tụ năng lượng điện là UO=12V. Tại thời khắc hiệu điện cầm cố hai đầu cuộn cảm uL=6V thì một tụ năng lượng điện bị bong ra bởi đứt dây nối. Bản lĩnh lượng cực to trong cuộn cảm sau đó
Xem thêm: Trình Bày Những Nét Chính Về Cuộc Nội Chiến Ở Anh ? Trình Bày Những Nét Chính Về Cuộc Nội Chiến Ở Anh

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam