toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường

A. Thẳng tuy nhiên song với trục hoành.Bạn sẽ xem: trong hệ tọa độ vt mặt đường đẳng áp là đường

B. Hypebol.

Bạn đang xem: Trong hệ tọa độ vt đường đẳng áp là đường

C. Thẳng tất cả đướng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

D. Thẳng song song với trục tung


*

Đáp án: C

Trong quy trình đẳng áp của một lượng khí tốt nhất định, thể tích tỉ trọng thuận với nhiệt độ tuyệt đối:

V T = c o n s t → vào hệ tọa độ (V, T), con đường đẳng áp là mặt đường thẳng có đường kéo dãn dài đi qua nơi bắt đầu tọa độ.

Trong hệ tọa độ (V, T), đường màn biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp?

A. Đường thẳng tuy vậy song với trục hoành

B. Đường thẳng song song với trục tung

C. Đường hypebol

D. Đường thẳng kéo dài đi qua nơi bắt đầu tọa độ.

Trong hệ tọa độ (p, T), đường màn biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol

B. Đường thẳng kéo dài qua cội tọa độ

C. Đường trực tiếp không đi qua gốc tọa độ

D. Đường thẳng giảm trục p tại điểm phường = po

Đồ thị toạ độ theo thời hạn củaA. Chuyển động thẳng đều là một đoạn thẳng.B. Vận động thẳng đều là một trong đoạn thẳng tuy vậy song với trục Ot. C. Vận động thẳng bao giờ cũng là 1 đoạn thẳng.D. Hoạt động thẳng đều là một trong những đường tuy nhiên song cùng với trục Ox

 Đồ thị tọa độ theo thời hạn của vận động thẳng đều sở hữu vận tốc v không giống 0 là: A. Mặt đường thẳng có phương thẳng đứng B. Con đường thẳng phải đi qua gốc tọa độ C. Mặt đường thẳng nằm hướng ngang D. Mặt đường thẳng đi qua gốc tọa độ

Trên đường thẳng trải qua 3 điểm A, B, C cùng với AB = 10m, BC = 20m, AC = 30m. Một vật hoạt động nhanh dần hầu hết hướng từ A mang đến C với gia tốc 0,2m/s2 và đi qua B với vận tốc 10m/s. Lựa chọn trục tọa độ trùng với mặt đường thẳng nói trên, gốc tọa độ trên B, chiều dương phía từ A mang đến C, gốc thời gian lúc vật đi qua B thì phương trình tọa độ của đồ gia dụng là:

A. X = 10 t + 0 , 1 t 2 .

B.  x = 5 t + 0 , 1 t 2 .

C.  x = 5 t - 0 , 1 t 2 .

D.  x = 10 + 5 t - 0 , 1 t 2 .

Trên mặt đường thẳng trải qua 3 điểm A, B, C với AB = 10m, BC = 20m, AC = 30m. Một vật chuyển động nhanh dần hồ hết hướng tự A mang lại C với vận tốc 0,2m/s2 và đi qua B với vận tốc 10m/s. Chọn trục tọa độ trùng với đường thẳng nói trên, gốc tọa độ trên B, chiều dương phía từ A mang lại C, gốc thời hạn lúc vật đi qua B thì phương trình tọa độ của trang bị là:

A. X = 10t + 0,1t2

B. x = 5t + 0,1t2

C. x = 5t – 0,1t2

1.3. Một hóa học điểm vận động từ A mang lại B trên một đường thẳng. Biết AB = 6m. Lựa chọn trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng AB, chiều dương tự A mang đến B bao gồm gốc O thỏa mãn: a/ Tọa độ điểm A là xA =1,5m. Khi đó tọa độ của điểm B là bao nhiêu? (ĐS : xB =7,5m) b/ Tọa độ điểm B là xB = 0. Lúc ấy tọa độ của điểm A là bao nhiêu? (ĐS : xA = - 6m)

Các câu sau đây, tất cả bao nhiêu câu đúng,

(1). Trong quá trình đẳng tích, áp suất cuả một lượng khí tỉ lệ thành phần với nhiệt độ độ.

(2). Trong quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng tự 200oC lên 400oC thì áp suất tạo thêm gấp đôi.

(3). Trong quá trình đẳng tích khi ánh nắng mặt trời tăng trường đoản cú 200K lên 400K thì áp suất tăng lên gấp đôi

(4). Đường biểu diễn quá trình đẳng tích trong hệ toạ độ (p, T) là mặt đường thẳng tất cả đường kéo dãn dài đi qua gốc toạ độ.

A. 4

B. 1

C.

Xem thêm: Viết Phương Trình Điện Li Của Na3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu?

 3

Trên một mặt đường thẳng tất cả 3 điểm A, B, C trực tiếp hàng theo đúng thứ tự. A giải pháp B là 60 mét, với B cách C là 180 m. Một hóa học điểm chuyển động thẳng đầy đủ từ B về phía C với vận tốc là 5 m/s. Nếu lọc trục tọa độ Ox trùng chiều gửi động, cội toạ độ O để tại A. Lựa chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật bước đầu chuyển động. A. Viết PTCĐ

b. Xác minh thời điểm cho tới C

c. Vẽ thứ thị.

Lúc 6 h sáng, một xe hơi khởi hành từ bỏ A, hoạt động thẳng hầu hết với tốc độ 40 km/giờ. Nếu lọc trục tọa độ trùng cùng với đường đưa động, chiều dương ngược chiều đưa động, gốc thời gian lúc 6 h và nơi bắt đầu tọa độ nghỉ ngơi A. Phương trình vận động của ô tô là: