*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Trong hệ tọa độ vt đường đẳng áp là

Một khối khí lí tưởng thực hiện quy trình đẳng áp ở nhì áp suất không giống nhau được màn biểu diễn như hình sau:


*

*

Một khối khí lí tưởng có nhiệt độ ở trạng thái ban sơ là (27^0C) . Khẳng định nhiệt độ của khối khí sau thời điểm đun lạnh đẳng áp biết thể tích của khối khí tạo thêm 3 lần.


Ống thủy tinh tiết diện S một đầu kín, một đầu ngăn vị giọt thủy ngân. Chiều lâu năm cột không khí bên phía trong ống chất thủy tinh là (l_1 = 20cm), nhiệt độ bên trong ống là (27^0C). độ cao của cột không khí bên phía trong ống khi nhiệt độ tăng thêm (10^0C) là bao nhiêu? Coi quá trình biến hóa trạng thái cùng với áp suất ko đổi.


*

Một bình mong thể tích (45cm^3) đựng khí lí tưởng được nối với cùng 1 ống khí hình trụ tiết diện (0,1cm^2) một đầu được chặn vày giọt thủy ngân. Ở ánh sáng (20^0C) chiều dài cột khí vào ống là (10cm), xác định chiều nhiều năm của cột không khí trong ống khi ánh nắng mặt trời tăng mang lại (25^0C) biết rằng áp suất của khí quyển là không đổi.
Xem thêm: Miêu Tả Tài Sắc Của Kiều Qua 12 Câu Thơ Trong Bài Chị Em Thúy Kiều Thơ

*

(12g)khí chiếm thể tích (4l) nghỉ ngơi (7^0C), sau khi nung lạnh đẳng áp trọng lượng riêng của khí là (1,2g/l) . ánh nắng mặt trời của khí sau khoản thời gian nung nóng có giá trị là: