Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự đổi khác của vật chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học đôi lúc được điện thoại tư vấn là "khoa học tập trung tâm" vị nó là cầu nối những ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như trang bị lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cấp cho trung học phổ thông, gần mang đến năm cuối cấp bắt buộc học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe nhiều đến lý thuyết sau này rồi học đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, sợ hãi nhưng các em hãy từ tin và tìm dần dần điều mà bạn thích là sau đây nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐọc truyệnTổng hợp mã sút giá