Trong ngành trồng trọt ở vn hiện nay, xu thế là sút tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp, nhằm:
Bạn đang xem: Trồng trọt nước ta hiện nay

Cây công nghiệp (đặc biệt là cây công nhân lâu năm) có mức giá trị cao hơn thị trường, là món đồ được săn đón ở những nước tất cả nền kinh tế phát triển. Việc cải cách và phát triển cây công nghiệp lâu năm, góp phần mang đến nguồn thu nước ngoài tệ lớn, làm tăng giá trị tởm tế.

Do đó, câu hỏi tăng tỉ trọng cây công nghiệp sẽ đóng góp thêm phần làm cho nền nông nghiệp, gửi từ nntt thuần nông, sang sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu ước của thị trường.


*
*
*
*
*
*
*
*

Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 17, các trung tâm tài chính có quy mô trên 100 nghìn tỷ đồng là:


Căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 17, tỉnh/thành phố bao gồm GDP bình quân tính theo đầu người năm 2007 từ 15 -18 triệu đ là:


Căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 17, khu tài chính ven hải dương Dung Quất vùng Duyên hải nam giới Trung cỗ thuộc tỉnh:


Căn cứ vào biểu đồ cơ cấu tổ chức GDP phân theo khu vực kinh tế của Atlat Địa lí việt nam trang 17, thừa nhận xét nào dưới đây không đúng về sự việc chuyển dịch GDP:
Xem thêm: Hình Chóp Tam Giác Đều Là Gì ? Định Nghĩa, Tính Chất & Công Thức Cực Dễ

Trong ngành trồng trọt ở nước ta hiện nay, xu hướng là sút tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp, nhằm:


Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu giá trị phân phối nông nghiệp

(Đơn vị: %)

*

Biểu đồ thích hợp thể hiện nay sự đưa dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp & trồng trọt là: