UBND thức giấc Long An vừa có đưa ra quyết định phê cẩn thận điều chỉnh, bổ sung cập nhật kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông Chuyên Long An năm học 2021-2022. Theo đó, tuyển sinh vào lớp 10 Trường thpt Chuyên Long An được thực hiện bằng cách tiến hành xét tuyển.

Bạn đang xem: Trường thpt chuyên long an


*

Chỉ tiêu tuyển sinh tạo thêm 5 chỉ tiêu/lớp siêng so với planer trước đó. Thế thể, tuyển chọn sinh 9 lớp với 300 chỉ tiêu. Trong đó, chuyên Toán 2 lớp với 70 chỉ tiêu; chuyên Vật lý 1 lớp cùng với 35 chỉ tiêu; chuyên Hóa học tập 1 lớp với 35 chỉ tiêu; siêng Sinh học tập 1 lớp với 35 chỉ tiêu; chuyên Tiếng Anh 2 lớp với 60 chỉ tiêu; siêng Ngữ văn 1 lớp với 35 chỉ tiêu; không siêng 1 lớp cùng với 30 chỉ tiêu.

Xét tuyển sinh dựa vào tác dụng xếp các loại học lực và hạnh kiểm của 4 năm học ở cấp trung học cơ sở để tính điểm học tập tập với rèn luyện. Theo đó, học lực tốt 5 điểm; học lực tương đối 4 điểm; hạnh kiểm xuất sắc 5 điểm; hạnh kiểm khá 4 điểm.

Điểm học tập cùng rèn luyện từng lớp = điểm học tập lực + điểm hạnh kiểm

Cách tính tổng điểm 4 năm học tập như sau:

Tổng điểm 4 năm học = Điểm học tập tập và rèn luyện lớp 6 + điểm học tập tập và rèn luyện lớp 7 + điểm học tập và rèn luyện lớp 8 + điểm học tập cùng rèn luyện lớp 9.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên được xem như sau:

Gọi V9 là vấn đề trung bình môn Ngữ văn cả năm học tập lớp 9

Gọi T9 là vấn đề trung bình môn Toán cả năm học tập lớp 9

Gọi A9 là vấn đề trung bình môn giờ Anh cả năm học tập lớp 9

Gọi C9 là vấn đề trung bình môn đăng ký dự thi là môn chuyên cả năm học lớp 9 khớp ứng với lớp chăm đã đăng ký (C9 có thể là một trong những 6 môn: Toán, trang bị lý, Hóa học, Sinh học, giờ Anh, Ngữ Văn)

Gọi C8 là điểm trung bình môn đăng ký tuyển sinh là môn chăm cả năm học tập lớp 8 khớp ứng với lớp chăm đã đk (C8 rất có thể là một trong các 6 môn như trên)

Gọi TBCN9 là vấn đề trung bình cả năm học lớp 9

Gọi TBCN8 là vấn đề trung bình cả năm học tập lớp 8

Gọi TBCN7 là điểm trung bình cả năm học tập lớp 7

Cách tính điểm xét tuyển sinh lớp siêng như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 4 năm học + V9 + T9 + A9 + C9x3

Khi xét tuyển, nếu nhiều thí sinh bao gồm điểm xét tuyển bằng nhau, dẫn mang đến vượt quá tiêu chí thì xét tiêu chí phụ thứ nhất là sỹ tử nào có C9 lớn hơn thì sẽ được xét trước.

Khi xét tiêu chí phụ trước tiên vẫn còn những thí sinh tất cả điểm C9 bởi nhau, dẫn cho vượt quá tiêu chuẩn thì xét tiếp tiêu chí phụ sản phẩm hai là thí sinh nào tất cả tổng điểm V9 + T9 + A9 lớn hơn thế thì được xét trước.

Khi xét tiêu chuẩn phụ máy hai vẫn tồn tại nhiều thí sinh tất cả tổng điểm V9 + T9 + A9 bởi nhau, dẫn mang lại vượt quá tiêu chuẩn thì xét tiếp tiêu chuẩn phụ thứ tía là sỹ tử nào có C8 lớn hơn sẽ được xét trước.

Đối với lớp 10 hệ không chăm chỉ xét học viên có đăng ký lớp không chuyên và không trúng tuyển chọn vào lớp chuyên. Phương pháp tính điểm xét tuyển chọn lớp không chăm như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 4 năm học + V9 + T9 + A9

Khi xét tuyển, nếu nhiều thí sinh bao gồm điểm xét tuyển bởi nhau, dẫn mang lại vượt quá tiêu chí thì xét tiêu chí phụ thứ nhất là thí sinh nào có điểm TBCN9 lớn hơn thế thì sẽ được xét trước.

Khi xét tiêu chí phụ thứ nhất vẫn còn các thí sinh bao gồm điểm TBCN9 bằng nhau, dẫn đến vượt quá chỉ tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ vật dụng hai là sỹ tử nào bao gồm điểm TBCN8 lớn hơn nữa thì sẽ được xét trước.

Xem thêm: Đề Thi Chuyên Tin Học Lớp 10, Đề Toán Vào Lớp 10 Chuyên Tin Ở Hà Nội

Khi xét tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai vẫn còn đó nhiều thí sinh gồm điểm TBCN8 bằng nhau, dẫn mang lại vượt qúa chỉ tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ thứ cha là sỹ tử nào tất cả điểm TBCN7 lớn hơn vậy thì sẽ được xét trước.