Hai tam giác có 3 cạnh tương ứng bằng nhau thì bởi nhau, vậy nếu như hai tam giác tất cả 2 cạnh và góc xen giữa bằng nhau thì nhì tam giác đó có đều bằng nhau không ? Để hiểu thêm chi tiết, orsini-gotha.com xin share với chúng ta bài: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ nhì của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c). Với kim chỉ nan và các bài tập có giải thuật chi tiết, hy vọng rằng đây vẫn là tư liệu giúp chúng ta học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trường hợp cân nhau cạnh - góc - cạnh của nhì tam giác

Tính chất

Nếu nhị cạnh với góc xen thân của tam giác này bởi hai cạnh với góc xen giữa của tam giác tê thì hai tam giác đó bằng nhau.

Bạn đang xem: Các trường hợp bằng nhau của tam giác

*

Nếu ∆ABC và ∆A"B"C" có:

$left.eginmatrixAB = A"B" và \ widehatB = widehatB"& \ BC = B"C" & endmatrix ight}$

thì ∆ABC = ∆A"B"C".

Hệ quả

Nếu nhị cạnh góc vuông của tam giác này lần lượt bởi hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác vuông đó bởi nhau.

*


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 24 : Trang 119 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác ABC biết (widehatA) = 900 , AB = AC = 3cm. Sau đó đo các góc B cùng C.


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 25 : Trang 119 - sgk toán 7 tập 1

Trên từng hình 82, 83, 84 có những tam giác nào cân nhau ? vì chưng sao?

*


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 26 : Trang 118 - sgk toán 7 tập 1

Xét bài xích toán:

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MA lấy điểm E làm sao để cho ME = MA. Chứng tỏ rằng AB//CE.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết tóm lại của bài xích toán:

*

*

Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lý và phải chăng để giải việc trên:

1) MB = MC (giả thiết)

 (widehatAMB)=(widehatEMC) (Hai góc đối đỉnh)

MA = ME (giả thiết)

2) vì vậy ∆AMB = ∆EMC (c.g.c)

3) (widehatMAB) = (widehatMEC) => AB // CE (có nhì góc bằng nhau tại phần sole trong)

4) ∆AMB = ∆EMC => (widehatMAB) = (widehatMEC) (hai góc tương ứng)

5) ∆AMB và ∆EMC có:


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 27 : Trang 119 - sgk toán 7 tập 1

Nêu thêm một đk để nhì tam giác trong những hình vẽ dưới đó là hai tam giác cân nhau theo trường hợp cạnh - góc - cạnh.

a) ∆ABC = ∆ADC (h.86);

b) ∆AMB = ∆EMC (h.87)

c) ∆CAB = ∆DBA (h.88)

*


=> Xem gợi ý giải

Câu 28 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bởi nhau.

*


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 29 : Trang 120 - hình học 7 tập 1

Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay thế nào cho AB = AD . Trên tia Bx đem điểm E trên tia Dy lấy điểm C thế nào cho BE = DC. Chứng minh rằng 2 tam giác ABC và ADE bởi nhau.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 30 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 90, những tam giác ABC và A"BC có cạnh tầm thường BC = 3cm cạnh phổ biến BC = 3cm, CA = CA" = 2cm, (widehatABC ) = (widehatA"BC ) = 300 nhưng nhì tam giác đó không bằng nhau.

Tại sao tại chỗ này không vận dụng trường thích hợp cạnh cẩn thận để kết luận ∆ABC = ∆A"B "C"?

*


=> Xem lí giải giải

Câu 31 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Cho độ lâu năm đoạn thẳng AB, điểm nằm trên phố trung trực của AB, so sánh độ dài các đoạn MA, MB.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Không Có Cực Trị Cực Hay, Có Lời Giải, Cực Trị Của Hàm Số Là Gì


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 32 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Tìm các tia phân giác bên trên hình 91. Hãy minh chứng điều đó.

*


=> Xem khuyên bảo giải
=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 4: trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác cạnh tinh tế (c.g.c)

Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk vật lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 7
Trắc nghiệm sinh học tập 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm thứ lí 7
Văn mẫu mã lớp 7
Tập phiên bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN công nghệ 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC


Giải bài bác 1: Tập hòa hợp Q các số hữu tỉ trang 4 8
Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Trang 8 10
Giải bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Trang 11 13
Giải bài bác 4: giá trị tuyệt vời nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Trang 13 17
Giải bài xích 5: Lũy quá của một số hữu tỉ Trang 17 19
Giải bài 6: Lũy quá của một vài hữu tỉ (tiếp) Trang 21 23
Giải bài bác 7: tỉ trọng thức Trang 24 28
Giải bài 8: tính chất của dãy tỉ số đều nhau Trang 28 31
Giải bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn Trang 32 35
Giải bài 10: có tác dụng tròn số Trang 35 39
Giải bài bác 11: Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc nhị Trang 40 42
Giải bài 12: Số thực Trang 43 45
Giải bài: Ôn tập chương 1 Trang 46 50

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ


Giải bài bác 1: Đại lượng tỉ trọng thuận Trang 51 54
Giải bài 2: một trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Trang 54 56
Giải bài xích 3: Đại lượng tỉ trọng nghịch Trang 56 58
Giải bài xích 4: một vài bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch Trang 59 62
Giải bài 5: Hàm số Trang 62 65
Giải bài xích 6: mặt phẳng tọa độ Trang 65 68
Giải bài bác 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) Trang 69 74
Giải bài Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị Trang 76 78

Phần 2: Hình học

CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG


Giải bài 1: hai góc đối đỉnh Toán 7 tập 1 Trang 81 83
Giải bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc Trang 83 87
Giải bài 3: những góc tạo vày một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng Trang 88 89
Giải bài 4: hai tuyến đường thẳng song song Trang 90 92
Giải bài xích 5: định đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy vậy song Trang 92 95
Giải bài 6: từ bỏ vuông góc đến tuy nhiên song Trang 96 99
Giải bài xích 7: Định lí Trang 99 102
Giải bài: Ôn tập chương I Trang 102 104

CHƯƠNG 2: TAM GIÁC


Giải bài xích 1: Tổng bố góc trong một tam giác Trang 106 109
Giải bài xích 2: nhì tam giác cân nhau Trang 110 112
Giải bài bác 3: trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác cạnh cạnh cạnh Trang 112 116
Giải bài xích 4: trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh cẩn thận (c.g.c) Trang 117 120
Giải bài 5: ngôi trường hợp bằng nhau thứ cha của tam giác khía cạnh góc (g.c.g) Trang 121 125
Giải bài 6: Tam giác cân Trang 125 129
Giải bài bác 7: Định lý Py-ta-go Trang 129 133
Giải bài bác 8: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông Trang 134 137
Giải bài xích 9: thực hành thực tế ngoài trời Trang 137 138
Giải bài Ôn tập chương II Tam giác Trang 139 141
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com