Nếu hai tam giác có 1 cạnh với 2 góc kề đều bằng nhau thì hai tam giác đó có cân nhau không ? Để biết thêm chi tiết, orsini-gotha.com xin share với chúng ta bài: ngôi trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g). Với định hướng và những bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây vẫn là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trường hợp đều nhau góc - cạnh - góc của nhị tam giác.

Bạn đang xem: Trường hợp thứ ba của tam giác góc cạnh góc

Tính chất:

Nếu một cạnh cùng hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh với góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

*

Nếu ∆ABC và ∆ A"B"C " có:

 (left.eginmatrix widehatB=widehatB"\ BC=B"C" \ widehatC=widehatC" endmatrix ight})

thì ∆ABC = ∆ A"B"C" 

Hệ quả:

Hệ trái 1: Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bởi một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì nhị tam giác vuông đó bằng nhau.Hệ quả 2. Nếu cạnh huyền với góc nhọn của tam giác vuông nay bởi cạnh huyền, góc nhỏn của tam giác vuông kiathì nhị tam giác vuông đó bằng nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 33 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác ABC biết AC=2cm, (widehatA)= 900 , (widehatC) = 600


=> Xem lý giải giải

Câu 34 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Trên từng hình 98, 99 có những tam giác nào đều bằng nhau ? vày sao ?

*


=> Xem trả lời giải

Câu 35 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1 

Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua H ở trong tia Ot , kẻ con đường vuông góc cùng với Ot, nó cắt Ox với Oy theo đồ vật tự A và B.

a) minh chứng rằng OA = OB.

b ) lấy điểm C ở trong tia Ot, chứng minh rằng CA = CB và (widehatOAC ) = (widehatOBC ).


=> Xem gợi ý giải

Câu 34 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 100 ta bao gồm OA = OB, $widehatOAC$ = $widehatOBD$

Chứng minh rằng AC = BD.

*


=> Xem gợi ý giải

Câu 37 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 101, 102, 103 có các tam giác nào đều bằng nhau ? vì sao ?

*


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 38 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 104 ta có AB // CD, AC // BD. Hãy minh chứng rằng AB = CD, AC = BD.

*


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 39 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108 có các tam giác vuông nào đều nhau ? bởi sao?

*


=> Xem lý giải giải

Câu 40 : Trang 124 - sgk toán 7 tập 1

Cho ΔABC tia Ax trải qua trung điểm M của BC. Kẻ BE với CF vuông góc cùng với Ax (E, F nằm trong Ax). So sánh những độ nhiều năm BE và CF.


=> Xem lí giải giải

Câu 41 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của những góc B và C cắt nhau sinh hoạt I. Vẽ ID ⊥ AD, IE ⊥ BC, IF ⊥ AC. Chứng minh ID = IE = IF.

Xem thêm: Phương Pháp Viết Phương Trình Tiếp Tuyến, Phương Trình Tiếp Tuyến


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 42 : Trang 124 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC có (widehatA)= 900, kẻ AH vuông góc cùng với BC(H ∈ BC). C ác tam giác AHC với BAC gồm AC là cạnh chung, là góc chung, (widehatAHC)=(widehatBAC)=900, tuy vậy hai tam giác không bằng nhau. Tại sao ở đây không áp dụng trường hợp kỹ càng góc để kết luận ∆AHC = ∆BAC ?

*


=> Xem lý giải giải

Câu 43 : Trang 124 - sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy không giống góc bẹt. Lấy các điểm A, B thuộc tia Ox thế nào cho OA => Xem khuyên bảo giải

=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 45 : Trang 125 - sgk toán 7 tập 1

Đố. Cho bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trên giấy tờ kẻ ô vuông như sinh hoạt hình 110. Hãy dùng lập luận để giải thích

a) AB = CD, BC = AD

b) AB // CD

*


=> Xem hướng dẫn giảiSoạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược

Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7


Trắc nghiệm lớp 7Trắc nghiệm ngữ văn 7


Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm vật lí 7
VNEN ngữ văn 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN


Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Khoa học tập xã hội 7Giải bài xích 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Trang 8 10
Giải bài bác 3: Nhân, phân tách số hữu tỉ Trang 11 13
Giải bài 4: giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Trang 13 17
Giải bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ Trang 17 19
Giải bài 6: Lũy thừa của một trong những hữu tỉ (tiếp) Trang 21 23
Giải bài xích 7: tỉ trọng thức Trang 24 28
Giải bài 8: đặc thù của dãy tỉ số đều nhau Trang 28 31
Giải bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả Trang 32 35
Giải bài bác 10: làm cho tròn số Trang 35 39
Giải bài bác 11: Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai Trang 40 42
Giải bài 12: Số thực Trang 43 45
Giải bài: Ôn tập chương 1 Trang 46 50

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ


Giải bài 2: một trong những bài toán về đại lượng tỉ trọng thuận Trang 54 56
Giải bài 3: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch Trang 56 58
Giải bài xích 4: một số trong những bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch Trang 59 62
Giải bài bác 5: Hàm số Trang 62 65
Giải bài xích 6: khía cạnh phẳng tọa độ Trang 65 68
Giải bài bác 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) Trang 69 74
Giải bài bác Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị Trang 76 78


Giải bài 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc Trang 83 87
Giải bài 3: các góc tạo bởi vì một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng Trang 88 89
Giải bài bác 4: hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song Trang 90 92
Giải bài xích 5: định đề Ơ-clit về đường thẳng song song Trang 92 95
Giải bài xích 6: từ vuông góc đến song song Trang 96 99
Giải bài xích 7: Định lí Trang 99 102
Giải bài: Ôn tập chương I Trang 102 104

CHƯƠNG 2: TAM GIÁC


Giải bài xích 2: nhì tam giác đều nhau Trang 110 112
Giải bài xích 3: trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh Trang 112 116
Giải bài bác 4: ngôi trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác cạnh cẩn thận (c.g.c) Trang 117 120
Giải bài bác 5: trường hợp đều bằng nhau thứ ba của tam giác kỹ càng góc (g.c.g) Trang 121 125
Giải bài 6: Tam giác cân nặng Trang 125 129
Giải bài 7: Định lý Py-ta-go Trang 129 133
Giải bài bác 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông Trang 134 137
Giải bài 9: thực hành ngoài trời Trang 137 138
Giải bài Ôn tập chương II Tam giác Trang 139 141


*Liên hệ | tuyển Dụng
Facebook| Youtube