toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 8. _NB_ Để chứng tỏ tứ giác ABCD là hình vuông, tín hiệu nào sau đây là sai ? A. Tứ giác ABCD là hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau. B. Tứ giác ABCD là hình thoi có một góc vuông. C. Tứ giác ABCD là hình thoi có hai đường chéo cánh vuông góc. D. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật bao gồm hai cạnh kề bởi nhau


*

Các câu sau đúng tuyệt sai?

a) Tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau là hình thoi.

Bạn đang xem: Tứ giác có hai đường chéo vuông góc

b) Tứ giác tất cả hai đường chéo cánh vuông góc với nhau trên trung điểm của mỗi đường là hình thoi.

c) Hình thoi là tứ giác có toàn bộ các cạnh bằng nhau.

d) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

e) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình vuông.


*


Đúng 0
bình luận (0)

Khẳng định như thế nào sau đây là khẳng định sai?

(0.5 Điểm)

Hình thoi là hình bao gồm bốn góc bởi nhau.

Hình vuông có hai đường chéo cánh vuông góc.

Tam giác đa số là tam giác có cha cạnh bằng nhau.

Hình thang cân gồm hai đường chéo bằng nhau.


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi hủy

nhanh nha moi người


Đúng 0

bình luận (0)

Chọn A


Đúng 1
phản hồi (0)

A nha


Đúng 0
bình luận (0)

Chứng Minh:

1, những góc đối nhau bằng nhau là hình thoi

2,Hai đường chéo cánh vuông góc với nhau và cắt nhau trên trung điểm của mỗi con đường là hình thoi

3, nhị đường chéo là những đường phân giác của những góc của hình thoi.

4,Hình thoi có toàn bộ tính hóa học của hình bình hành.


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi hủy

Khẳng định nào dưới đây sai ?

A. Tứ giác có bố góc vuông là hình chữ nhật.

B. Hình thang có hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình chữ nhật.

C. Hình thang cân bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật

D. Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.


Lớp 8 Toán
3
0
gởi Hủy

Khẳng định nào sau đây sai ?

A. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

B. Hình thang tất cả hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình chữ nhật.

Xem thêm: Bài Soạn Ngữ Văn Lớp 10 Bài Văn Bản Tiếp Theo Trang 37, Soạn Văn 10 Bài: Văn Bản

C. Hình thang cân tất cả một góc vuông là hình chữ nhật

D. Hình bình hành bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.


Đúng 1
phản hồi (0)
Đúng 0
comment (0)

B


Đúng 0
bình luận (0)

 Hình như thế nào sau đấy là hình thoi ? A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau B. Tứ giác có hai cạnh kề đều nhau C. Tứ giác có một đường chéo là phân giác của một góc D. Hình bình hành có hai đường chéo cánh vuông góc 


Lớp 8 Toán bài 11: Hình thoi
1
0
Gửi diệt

D


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
orsini-gotha.com