Phân số là một trong những kiến thức đặc biệt quan trọng trong bộ môn Toán. Những kiến thức về phân số thuộc những đặc thù cơ bản liên quan sẽ tiến hành tổng đúng theo trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Khái quát về phân số

Định nghĩa

Mỗi phân số gồm tất cả 2 phần: tử số và mẫu mã số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Chủng loại số là số thoải mái và tự nhiên khác 0 viết dưới dấu gạch ngang.

Bạn đang xem: Tử số và mẫu số lớp 4

Ví dụ:

12: một trong những phần hai; 34: tía phần tư; 57∶ năm phần bảy; 910∶ chín phần mười.

Thương của phép chia số tự nhiên cho số thoải mái và tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị phân tách và mẫu mã số là số chia.

Ví dụ: 9 : 4 = 94 ; 7 : 2 = 72

2. đặc điểm cơ bạn dạng của phân số

Nếu nhân cả tử và chủng loại số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.

Ví dụ: 72 = 7x32x3 = 216

Nếu chia hết cả tử số và mẫu mã số của một phân số cho cùng một số tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đang cho.

Ví dụ: 615= 6:315:3=25

Ứng dụng tính chất cơ bạn dạng của phân số

Rút gọn gàng phân số

Ví dụ:

60150=60:10150:10=615=6:315:3=25 hoặc 60150=60:30150:30=25

Quy đồng chủng loại số

Ví dụ:

Quy đồng mẫu số của 79 và 102

Nhận xét: 9 x 2 = 18, lựa chọn 18 là mẫu số chung (MSC), ta có:

79=7x29x2=1418; 102=10x92x9=9018

Quy đồng chủng loại số của 54 và 916

Nhận xét: 16 : 4 = 4, chọn 16 là mẫu mã số tầm thường (MSC), ta có:

54=5x44x4=2016; giữ nguyên 916

3. So sánh hai phân số

So sánh các phân số cùng mẫu số

Trong nhì phân số bao gồm cùng mẫu mã số:

+) Phân số nào tất cả tử số nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn vậy thì phân số đó béo hơn.

+) giả dụ tử số bằng nhau thì nhì phân số đó bằng nhau.

Ví dụ:

102>52; 102=102; 98118

So sánh những phân số cùng tử số

Trong nhị phân số tất cả cùng tử số:

+) Phân số nào gồm mẫu số bé hơn thì phân số đó bự hơn.

+) Phân số nào gồm mẫu số lớn hơn vậy thì phân số đó bé nhỏ hơn.

+) Nếu chủng loại số bằng nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

Ví dụ:

12>14; 2725

So sánh những phân số khác mẫu mã số

Quy đồng chủng loại số: Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu mã số nhị phân số đó rồi so sánh các tử số của nhị phân số mới.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng mẫu mã số nhị phân số.

Bước 2: đối chiếu hai phân số gồm cùng mẫu số đó.

Bước 3: đúc kết kết luận.

Ví dụ: đối chiếu hai phân số 23 và 57

Ta có: MSC = 21. Quy đồng chủng loại hai phân số ta có

23=2x73x7=1421; 57=5x37x3=1521

Ta thấy nhì phân số 1421 và 1521 đều tất cả mẫu số là 21, 14 1421  1521

Vậy 2357

Quy đồng tử số: Khi nhì phân số tất cả mẫu số không giống nhau nhưng chủng loại số không nhỏ và tử số nhỏ dại thì ta nên áp dụng cách quy tiểu đồng số nhằm việc tính toán trở nên dễ dãi hơn.

Muốn so sánh hai phân số không giống tử số, ta rất có thể quy tuỳ nhi số nhị phân số đó rồi so sánh các mẫu số của hai phân số mới.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy tuỳ nhi số nhì phân số.

Bước 2: đối chiếu hai phân số có cùng tử số đó.

Bước 3: rút ra kết luận.

Ví dụ: so sánh hai phân số: 2123 và 3185

Ta có tử số tầm thường (TSC) = 6. Quy tiểu đồng số nhì phân số ta có:

2123=2x3123x3=6369; 3185=3x2185x2=6370

Ta thấy hai phân số 6369 và 6370 đều bao gồm tử số là 6, 369 6369>6370

Vậy 2123>3185

4. Các phép tính phân số

Phép cùng phân số

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số. 

Ví dụ: 

2016+916=20+916=2916

Muốn cùng hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu số nhị phân số, rồi cộng hai phân số đó. 

Ví dụ: thực hiện tại phép tính 79+102

79=7x29x2=1418; 102=10x92x9=9018

Cộng nhị phân số: 79+102=1418+9018=10418

Phép trừ phân số

Muốn trừ hai phân số cùng chủng loại số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số trang bị hai với giữ


nguyên mẫu mã số

Ví dụ:  208-98=20-98=118

Muốn trừ nhị phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhì phân số đó. 

Ví dụ: thực hiện tại phép tính 102-79

Quy đồng mẫu mã số nhì phân số:

102=10x92x9=9018; 79=7x29x2=1418

Trừ nhì phân số: 102-79=9018-1418=8618

Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số, ta mang tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với chủng loại số.

Ví dụ: 25x43=2x45x3=815

Phép phân tách phân số mang đến phân số

Để triển khai phép chia hai phân số, ta rước phân số đầu tiên nhân cùng với phân số sản phẩm công nghệ hai hòn đảo ngược. 

Ví dụ: Thực hiện phép tính:715:23

Phân số 32 call là phân số đảo ngược của phân số 23. Ta có: 715:23= 715x32 = 2130

5. Một vài bải tập tham khảo

Bài 1: (trang 107, sách giáo khoa toán lớp 4)

 


a) Viết rồi hiểu phân số chỉ phần vẫn tô màu trong mỗi hình trên.

b) trong mỗi phân số đó, chủng loại số cho thấy gì, tử số cho biết thêm gì?

Giải:

a)

Hình 1: 25: hai phần năm

Hình 2: 58: năm phần tám

Hình 3: 34: cha phần tư

Hình 4: 710: bảy phần mười

Hình 5: 36: ba phần sáu

Hình 6: 37: tía phần bảy

b)

Hình 1: mẫu mã là số 5 cho thấy thêm hình chữ nhật được phân thành 5 phần bằng nhau, tử số là 2 cho thấy thêm có 2 phần được đánh màu.

Hình 2: chủng loại là số 8 cho thấy thêm hình tròn được tạo thành 8 phần bởi nhau, tử số là 5 cho biết có 5 phần của hình trụ được sơn màu.

Hình 3: mẫu mã là số 4 cho biết thêm hình tam giác được chia thành 4 phần bằng nhau, tử số là 3 cho thấy có 3 phần của hình tam giác được đánh màu.

Hình 4: mẫu là số 10 cho thấy có 10 hình tròn bằng nhau, tử số là 7 cho thấy thêm có 7 hình tròn được tô màu.

Hình 5: mẫu là số 6 cho biết hình này được chia thành 6 phần bằng nhau, tử số là 3 cho thấy có 3 phần được đánh màu.

Hình 6: mẫu mã là số 7 cho thấy có 7 hình ngôi sao bằng nhau, tử số là 3 cho thấy có 3 hình ngôi sao 5 cánh được đánh màu.

Bài 2: Rút gọn các phân số: 1218; 440; 1824;2035; 6012

Giải: 

1218=12:618:6=23

440=4:440:4=110

1824=18:624:6=34

2035=20:535:5=47

6012=60:1212:12=51=5

Bài 3: Quy đồng mẫu mã số những phân số:

a) 415 và 645

MSC là 45 (45=15x3)

Ta có: 415=4x315x3=1245; 645 giữ nguyên

Quy đồng 2 chủng loại số trên ta được 1245 và 645

b) 12; 15 ;13

MSC: 2x5x3=30

Ta có: 12=1x152x15=1530; 15= 1x65x6=630; 13=1x103x10=1030

Bài 4: Sắp xếp những phân số 13;16;52;32

Giải

Ta có 16 và 13 đều bé thêm hơn 1; 32 và 52 đều lớn hơn 1

16 13

3252

Vậy sắp xếp theo trang bị tự từ bé xíu đến béo là: 16;13;32;52

----------------------------------

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho những em học tập sinh trong quy trình tự học với ôn tập trên nhà. 


Những bí quyết tổ hợp phần trăm cơ bản: Trong Toán học, tổ hợp là giải pháp chọn những phần tử từ một nhóm to hơn mà không sáng tỏ thứ tự. Trong số những trường hợp nhỏ hơn rất có thể đếm được số tổ hợp.

Xem thêm: Soạn Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt Ngắn Gọn, Soạn Bài Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt


Cách tính diện tích s hình chữ nhật nhanh chóng, đúng đắn như nuốm nào?: Công thức tính diện tích hình chữ nhật để giúp đỡ học sinh có thể giải nhiều dạng bài bác toán. Đồng thời cũng hoàn toàn có thể áp dụng để tính diện tích s của một số trong những vật dụng.