Ứng dụng của đạo hàm trong so sánh kinh tế

1. đối chiếu cận biên

Xét mô hình kinh tế tài chính được trình diễn qua hàm số $y=f(x)$ xác định và khả vi bên trên miền $D,$ trong các số ấy coi $x$ là biến nguồn vào và $y$ là biến hóa đầu ra. Ta xét trên điểm $x=x_0$ xem lúc tăng $x$ thêm 1 đơn vị thì $y$ biến hóa như nào?

Ta có

<egingathered f"(x_0) = mathop lim limits_Delta x o 0 fracf(x_0 + Delta x) - f(x_0)Delta x hfill \ Rightarrow mathop lim limits_Delta x o 0 fracf(x_0 + Delta x) - f(x_0) - f"(x_0)Delta xDelta x = 0 hfill \ Rightarrow f(x_0 + Delta x) - f(x_0) - f"(x_0)Delta x = oleft( Delta x ight) hfill \ Rightarrow f(x_0 + Delta x) - f(x_0) = f"(x_0)Delta x + oleft( Delta x ight) hfill \ endgathered >

Khi $Delta x$ đủ bé dại ta gồm $f(x_0+Delta x)-f(x_0)approx f"(x_0)Delta x.$

Cho $Delta x=1Rightarrow f(x_0+1)-f(x_0)approx f"(x_0).$ Điều kia chưng tỏ trên $x=x_0$ mang lại $x$ tăng 1 đơn vị chức năng thì $y$ tăng dao động $f"(x_0)$ đơn vị. Trong đối chiếu kinh tế, $f"(x_0)$ được hotline là giá trị cận biên của $y$ trên điểm $x_0.$

2. Hệ số co giãn

Xét tế bào hình kinh tế được màn trình diễn qua hàm số $y=f(x)$ xác định và khả vi bên trên miền $D,$ trong số ấy coi $x$ là biến đầu vào và $y$ là biến đổi đầu ra. Ta xét tại điểm $x=x_0in D$ xem lúc tăng $x$ thêm 1% thì $y$ thay đổi như nào?

Giả sử tại điểm $x=x_0,$ thay đổi $x$ một lượng $Delta x$ thì $y$ biến hóa một lượng $Delta y(x_0)=f(x_0+Delta x)-f(x_0).$

Phần trăm biến hóa của $x$ là $fracDelta xx_0100%;$ phần trăm biến hóa của $y$ là

Vậy khi $x$ tăng lên 1% thì $y$ chuyển đổi $varepsilon _x^y%$ với đến $Delta x o 0Rightarrow varepsilon _x^y=y"(x_0).fracx_0y_0.$

Ý nghĩa khiếp tế: trên $x=x_0,$ khi $x$ tạo thêm 1% thì $y$ chuyển đổi một lượng khoảng tầm $varepsilon _x^y=y"(x_0).fracx_0y_0$ %

+) nếu như $varepsilon _x^y>0$ thì $y$ tăng $varepsilon _x^y%.$

+) ví như $varepsilon _x^y3. Buổi tối đa hoá lợi nhuận

CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ

Câu 1: Giả sử hàm tiếp tế của một công ty $Q=5sqrtL.$ Tính thành phầm hiện vật cận biên của lao động tại mức áp dụng 100 đơn vị chức năng lao hễ và giải tích ý nghĩa của công dụng tìm được.

Bạn đang xem: Ứng dụng của đạo hàm

Ta có $MPP_L=Q"(L)=frac52sqrtLRightarrow MPP_L(100)=frac52sqrt100=0,25.$ Điều này có ý nghĩa sâu sắc là tại mức áp dụng 100 đơn vị chức năng lao động, tạo thêm 1 đơn vị chức năng lao động thì sản lượng hiện vật tạo thêm khoảng 0,25 đơn vị chức năng hiện vật.

Câu 2:Một công ty độc quyền sản xuất một loại mặt hàng và tiêu thụ sản phẩm đó trên thị phần với hàm mong $Q=1500-5p.$ Hãy tính lệch giá cận biên tại mức sản lượng $Q=650$ cùng giải tích ý nghĩa sâu sắc kết quả tìm được.

Ta tất cả $Q=1500-5pLeftrightarrow p=-frac15Q+300Rightarrow TR(Q)=pQ=-frac15Q^2+300Q.$

Do đó $MR=TR"(Q)=-frac25Q+300Rightarrow MR(650)=40.$ Điều này có chân thành và ý nghĩa tại nút sản lượng 650 nếu như sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm thì tổng doanh thu của chúng ta sẽ tăng lên 40 đơn vị chức năng doanh thu.

Câu 3:Cho biết hàm lệch giá cận biên của công ty sản xuất chọn lọc 1 nhiều loại hàng hoá là $MR(Q)=40-0,45Q^2.$ xác minh hàm tổng lợi nhuận và hàm ước hàng hoá của doanh nghiệp. Tính hệ số co giãn của mong theo giá chỉ tại mức chi phí $p=30$ với nêu chân thành và ý nghĩa của hiệu quả tính được.

Ta bao gồm $TR=intMR(Q)dQ=intleft( 40-0,45Q^2 ight)dQ=40Q-0,15Q^3+C_0.$

Vì $TR(0)=0Leftrightarrow C_0=0Rightarrow TR=40Q-0,15Q^3=pQRightarrow p=40-0,15Q^2Leftrightarrow Q=sqrtfrac40-p0,15left( Q>0 ight).$

Ta gồm $varepsilon _p^Q=Q"(p).fracpQ=frac-12 imes 0,15sqrtfrac40-p0,15.fracpQ=-fracp2(40-p)Rightarrow varepsilon _p^Q(p=30)=-1,5.$

Tại mức chi phí $p=30$ nếu đội giá 1% thì lượng mong giảm khoảng 1,5%.

Câu 4:Một nhà chế tạo độc quyền bán thành phầm trên thị trường có hàm ước ngược $p=1400-7,5Q.$ Hãy xác minh hệ số co giãn của mong theo giá chỉ tại mỗi mức giá $p.$ xác minh mức sản lượng mang lại lợi nhuận về tối đa, cho thấy thêm hàm giá cả cận biên $MC=3Q^2-12Q+140.$

Có $p=1400-7,5QLeftrightarrow Q=frac5603-frac215pRightarrow varepsilon _p^Q=Q"(p).fracpQ=-frac215.fracpfrac5603-frac215p.$

Hàm lợi nhuận của người sử dụng là

$pi =TR-TC=left( 1400Q-7,5Q^2 ight)-left( Q^3-6Q^2+140Q ight)=-Q^3-1,5Q^2+1260Q.$

+) Điều kiện cần: $pi "=0Leftrightarrow -3Q^2-3Q+1260=0Leftrightarrow Q=20left( Q>0 ight).$

+) Điều khiếu nại đủ: $pi ""=-6Q-3Rightarrow pi ""(20)=-123

Khoá học hỗ trợ đầy đủ kỹ năng và phương thức giải bài xích tập những dạng toán đi kèm mỗi bài bác học. Hệ thống bài tập tập luyện dạng tự luận tất cả lời giải chi tiết tại website để giúp học viên học cấp tốc và vận dụng chắc chắn rằng kiến thức. Mục tiêu của khoá học giúp học viên được điểm A thi cuối kì những học phần Toán thời thượng 1 và Toán cao cấp 2 trong những trường khiếp tế.

Sinh viên các trường ĐH sau đây có thể học được bộ combo này:

- ĐH tài chính Quốc Dân

- ĐH nước ngoài Thương

- ĐH yêu mến Mại

- học viện Tài Chính

- học viện chuyên nghành ngân hàng

- ĐH kinh tế tài chính ĐH non sông Hà Nội

và những trường đại học, ngành kinh tế tài chính của những trường ĐH không giống trên mọi cả nước...

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 Local Environment, Bai Tap Unit 1 Local Environment Tieng Anh 9

*

KHOÁ PRO S1 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

*

KHOÁ PRO S1 GIẢI TÍCH

tương đương công tác Giải tích 1 và Giải tích 2 khối ngành kỹ thuật.