Với kỹ năng và kiến thức về sinh trưởng và cải tiến và phát triển ở thực đồ dùng em đã ứng dụng được trong cuộc sống thường ngày hàng ngày :

1. Ứng dụng kỹ năng về sinh trưởng

- trong ngành trồng trọt: cần sử dụng gibêrelin nhằm thúc phân tử hoặc củ nảy mầm sớm khi chúng còn vẫn ở tinh thần ngủ, ví dụ thúc củ khoai tây nảy mầm.

Bạn đang xem: Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển

- vào công nghiệp rượu bia: sử dụng hoocmôn sinh trưởng gibêrelin để tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha.

2. Ứng dụng kỹ năng về vạc triển

- lựa chọn giống cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa.

- Xen canh; chuyển, gối vụ cây nông nghiệp trồng trọt và trồng rừng láo lếu loài.

Ví dụ minh họa :

- Ứng dụng chất ổn định sinh trưởng và phối kết hợp với ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh để chọn cây trồng tương xứng với mùa vụ cùng nhập nội cây trồng, luân canh cùng xen canh.

Xem thêm: Vì Sao Phải Thu Hoạch Đỗ Xanh Và Đỗ Đen Trước Khi Quả Chín Khô ?

...

Hok xuất sắc