- Chọn bài xích -Bài 1: chuyển động cơBài 2: chuyển động thẳng đềuBài 3: chuyển động thẳng thay đổi đềuBài 4: Sự rơi từ bỏ doBài 5: hoạt động tròn đềuBài 6: Tính kha khá của gửi động. Bí quyết cộng vận tốcBài tập cuối chương 1

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải Sách bài bác Tập trang bị Lí 10 – bài xích 3: hoạt động thẳng chuyển đổi đều giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, tương tự như định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm với định pháp luật vật lí:

Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 11 Sách bài xích tập đồ dùng Lí 10:

3.1. Câu nào không nên ?

Trong chuyển động thẳng cấp tốc dần các thì

A. Vectơ tốc độ ngược chiều với vectơ vận tốc.

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài 3 bài tập

B. Tốc độ tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. Quãng lối đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. Vận tốc là đại lượng không đổi.

3.2 chỉ ra rằng câu sai.

A. Tốc độ tức thời của vận động thẳng thay đổi đều bao gồm độ bự tăng hoặc bớt đều theo thời gian.

B. Vận tốc của hoạt động thẳng đổi khác đều có độ bự không đổi.

C. Vectơ gia tốc của hoạt động thẳng thay đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược hướng với vectơ vận tốc.

D. Trong chuyển động thẳng biến hóa đều, quãng đường đi được một trong những khoảng thời hạn bằng nhau thì bởi nhau.

3.3. Phương pháp tính quãng đường đi được của vận động thẳng cấp tốc dần phần đông là

A. S = v1t + (at2)/2 (a cùng v0 thuộc dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 thuộc dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

Lời giải:

3.1: Chọn lời giải A

3.2: Chọn lời giải D


3.3: Chọn đáp án A

Bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 12 Sách bài bác tập thứ Lí 10:

3.4: Phương trình vận động của chuyển động thẳng chậm dần hồ hết là

A. S = v1t + (at2)/2 (a với v0 thuộc dấu)

B. S = v1t + (at2)/2 (a và v0 trái dấu)

C. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 cùng dấu)

D. X = x0 + v0t + (at2)/2 (a với v0 trái dấu)

3.5 vào công thức tương tác giữa quãng lối đi được, vận tốc và tốc độ của vận động thẳng nhanh dần các (v2 – v02 = 2as), ta có những điều khiếu nại nào sau đây ?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. S > 0 ; a 0.

C. S > 0 ; a > 0 ; v 0. D. S > 0 ; a v0.

3.6 Hình 3.1 là đồ vật thị vận tốc theo thời gian của một xe cộ máy chuyển động trên một đường thẳng. Vào khoảng thời hạn nào, xe máy hoạt động chậm dần số đông ?

*

A. Vào khoảng thời gian từ 0 đến t1.

B. Vào khoảng thời gian từ t1 mang lại t2.

C. Vào khoảng thời gian từ t2 đến t3.

D. Các câu trả lời A, B, C hầu hết sai.

3.7 khi ô tô đang làm việc với gia tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe tăng ga với ô tô vận động nhanh dần đều. Sau đôi mươi s, ô tô đạt gia tốc 14 m/s. Vận tốc a và tốc độ v của xe hơi sau 40 s kể từ lúc ban đầu tăng ga là từng nào ?

A. A = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s. B. A = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.

C. A = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s. D. A = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.

Lời giải:

3.4: Chọn lời giải D

3.5: Chọn giải đáp A

3.6: Chọn đáp án C

3.7: Chọn lời giải B

Bài 3.8, 3.9 trang 13 Sách bài bác tập trang bị Lí 10:

3.8 Cũng việc trên, hỏi quãng con đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s tính từ lúc lúcbắt đầu tăng ga và vận tốc trung bình vtb trên quãng con đường đó là bao nhiêu ?

A. S = 480 m ; vtb = 12 m/s. B. S = 360 m ; vtb = 9 m/s.

C. S = 160 m ; vtb = 4 m/s. D. S = 560 m ; vtb = 14 m/s.

3.9 khi ô tô đang chạy với gia tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe hãm phanh với ô tô chuyển động chậm dần đều. Tính đến khi dừng lại hẳn lại thì xe hơi đã chạy thêm được 100 m. Vận tốc a của ô tô là từng nào ?

A. A = -0,5 m/s2. C. A = -0,2 m/s2.

B. A = 0,2 m/s2 . D. A = 0,5 m/s2.

Lời giải:

3.8: Chọn đáp án D

3.9: Chọn câu trả lời A

Bài 3.10 trang 13 Sách bài tập thứ Lí 10: Một ô tô xuống dốc nhanh dần hồ hết không vận tốc đầu. Vào giây vật dụng 5 nó đi được 13.5 m. Vận tốc của xe hơi là

A. 3 m/s2 B. 1.08 m/s2 C. 27 m/s2 D. 2.16 m/s2

Lời giải:

Chọn lời giải A

Bài 3.11 trang 13 Sách bài xích tập đồ vật Lí 10: nhị ô tô chuyển động trên cùng một mặt đường thẳng. Ô sơn A chạy cấp tốc dần và ô tô B chạy đủng đỉnh dần. đối chiếu hướng vận tốc của nhì ô tô trong những trường thích hợp sau :

a) Hai ô tô chạy cùng chiều.

b) Hai xe hơi chạy ngược chiều.

Lời giải:

Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo của nhì xe và chiều dương hướng theo chiều hoạt động của xe pháo A.

a) Hai ô tô chạy thuộc chiều (Hình 1): Ô đánh A chạy theo chiều dương (+) và vận động nhanh dần mọi nên vận tốc a1 của nó cùng chiều với tốc độ v1. Còn ô tô B cũng chạy theo chiều dương (+) và chuyển động chậm dần gần như nên gia tốc a2 của nó ngược chiều với tốc độ v2. Vào trường thích hợp này, tốc độ a1 với a2 của hai xe hơi ngược phía (cùng phương, ngược chiều)

*

b) Hai xe hơi chạy trái hướng (Hình 2): Ô đánh A đuổi theo chiều dương (+) và chuyển động nhanh dần dần nên gia tốc a1 của nó cùng chiều với tốc độ v1. Còn xe hơi B chạy trái hướng dương (+) và hoạt động chậm dần nên tốc độ a2 của nó ngược chiều với tốc độ v2. Vào trường hợp này, vận tốc a1 cùng a2 thuộc hướng (cùng phương, cùng chiều)

*

Bài 3.12 trang 13 Sách bài tập đồ dùng Lí 10: căn cứ vào vật thị gia tốc của 4 vật I, II, III, IV bên trên hình 3.2, hãy lập phương pháp tính gia tốc và cách làm tính quãng lối đi được của từng vật chuyển động.


*

Lời giải:

Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 đồ gia dụng I, II, III, IV vẽ trên hình 3.2 ta có thể xác định được gia tốc đầu v0 và tốc độ tức thời v của mỗi vật đưa động, do đó tính được gia tốc theo công thức


Sau đó thay các giá trị tìm được vào bí quyết tính tốc độ v và phương pháp tính quãng lối đi được của mỗi vật đưa động: cùng

– đồ dùng I: v0= 0; v = 20 m/s; t = đôi mươi s; v = t; s = t2/2

– vật II: v0 = trăng tròn m/s; v = 40 m/s; t = trăng tròn s; a = 20/20 = 1 m/s2; v = trăng tròn + t; s = 20t + t2/2

– vật dụng III: v = v0 = trăng tròn m/s; t = 20s; a = 0; s = 20t.

– vật dụng IV: v0= 40 m/s; v = 0 m/s; t = trăng tròn s; a = -40/20 = -2 m/s2; v = 40 – 2t; s = 40t – t2

Bài 3.13 trang 13 Sách bài xích tập trang bị Lí 10: khi ô tô đang hoạt động với gia tốc 12 m/s trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều.

Sau 15 s, ô tô đạt gia tốc 15 m/s.

a) Tính vận tốc của ô tô.

b) Tính gia tốc của xe hơi sau 30 s kể từ thời điểm tăng ga.

c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ thời điểm tăng ga.

Lời giải:

a. Lựa chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều dương của trục phía theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời gian là lúc ô tô ban đầu tăng ga. Tốc độ của ô tô bằng:

*

Bài 3.14 trang 13 Sách bài tập vật Lí 10: Khi đang làm việc với gia tốc 36 km/h thì ô tô bước đầu chạy xuống dốc. Nhưng bởi bị mất phanh đề nghị ô tô chuyển động thẳng cấp tốc dần phần đông với tốc độ 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc bao gồm độ nhiều năm 960 m.

a)Tính khoảng thời hạn ô đánh chạy xuống không còn đoạn dốc.

b) tốc độ ô tô ngơi nghỉ cuối đoạn dốc là bao nhiêu ?

Lời giải:

a. Ô đánh đang hoạt động với vận tốc v0 = 36 km/h = 10 m/s thì lao dốc và hoạt động thẳng nhanh dần đa số với vận tốc a = 0,2 m/s2. Cho nên vì thế quãng đường ô tô đi được vào khoảng thời gian t là được tính theo công thức s = v0t + (at2)/2, nỗ lực số vào ta được

960 = 10t + (0.2t2)/2 ⇔ t2 + 100t − 9600 = 0

Do đó giải được t = 60 s.

b. Vận tốc của xe hơi ở cuối đoạn dốc là

v = v0 + at = 10 + 0,2.60 = 22 (m/s) = 79,2 (km/h)

Bài 3.15 trang 14 Sách bài xích tập thứ Lí 10: Một đoàn tàu ban đầu rời ga và hoạt động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt tốc độ 36 km/h. Tính vận tốc của đoàn tàu sau thời điểm chạy được 3 km kể từ lúc đoàn tàu ban đầu rời ga.

Lời giải:

Công thức tự do với thời gian trong hoạt động thẳng nhanh dần đầy đủ là: v2 − v02 = 2as

Gọi v1 là vận tốc của đoàn tàu sau khi đi được đoạn đường s1 = 1,5 km cùng v2 là vận tốc của đoạn tàu sau thời điểm chạy được đoạn đường s2 = 3 km kể từ lúc đoàn tàu bước đầu rời ga.

Vì tốc độ a không đổi và vận tốc thuở đầu v0 = 0, phải ta có: v12 = 2as1; v22 = 2as2

Do đó

*

Bài 3.16 trang 14 Sách bài bác tập đồ gia dụng Lí 10: Một vật chuyển động thẳng cấp tốc dần đều có vận tốc đầu là 18 km/h. Vào giây đồ vật năm, đồ dùng đi được quãng con đường là 5,9 m.

a) Tính tốc độ của vật.

b) Tính quãng con đường vật đi được sau khoảng thời gian là 10 s kể từ khi vật bước đầu chuyển động.

Lời giải:

a. Trong vận động thẳng nhanh dần hầu như với tốc độ đầu v0, quãng con đường vật đi được sau khoảng thời gian t liên hệ với vận tốc a theo công thức: s = v0t + (at2)/2

Như vậy quãng con đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 4 s là:

s4 = v0.4 + (a.42)/2 = 4v0 + 8a

Và quãng mặt đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 5 s là:

s5 = v0.5 + (a.52)/2 = 5v0 + 12.5a

Do kia quãng đường vật đi được vào giây vật dụng 5 là:

Δs = s5 – s4 = (5v0 + 12,5a) – (4v0 + 8a) = v0 + 4,5a

Theo đề bài: v0 = 18 km/h = 5 m/s và Δs = 5,9 m nên tốc độ của viên bi bằng


*

b. Theo hiệu quả trên, ta kiếm được quãng con đường vật đi được sau khoảng thời hạn t = 10 s là

s10 = 5.10 + (0.2.102)/2 = 50 + 10 = 60 (m)

Bài 3.17 trang 14 Sách bài bác tập trang bị Lí 10: khi ô tô đang chạy với vân tốc 15 m/s bên trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chững lại đều. Sau thời điểm chạy thêm được 125 m thì tốc độ ô tô chỉ với bằng 10 m/s.

a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính khoảng thời gian để xe hơi chạy trên quãng mặt đường đó.

Lời giải:

a. Lựa chọn trục tọa độ trùng cùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều dương của trục hướng theo chiều gửi động. Lựa chọn mốc thời hạn là thời gian ô tô bước đầu hãm phanh.

Theo công thức liên hệ giữa quãng đường đi được với gia tốc và gia tốc trong vận động thẳng chậm dần đều:

v2 − v02 = 2as

Ta suy ra công thức tính tốc độ của ô tô:

*


Dấu – của tốc độ a chứng tỏ ô tô hoạt động thẳng chậm dần đều sở hữu chiều dương đã lựa chọn trên trục tọa độ, có nghĩa là ngược chiều cùng với vận tốc ban đầu v0.

b. Quãng đường ô tô đi được trong chuyển động thẳng chững lại đều được xem theo bí quyết

s = v0t + (at2)/2

Thay số vào ta được phương trình bậc 2 ẩn t: 125 = 15t − (0,5t2)/2 tốt t2 − 60t + 500 = 0

Giải ra ta được nhị nghiệm t1 = 50 s và t2 = 10 s.

Chú ý: ta một số loại nghiệm t1 vị thời gian kể từ lúc ban đầu hãm phanh cho khi tạm dừng hẳn (v = 0) là

*

Do đó khoảng thời gian để ô tô chạy thêm được 125 m kể từ khi bước đầu hãm phanh là t2 = 10 s.

Bài 3.18 trang 14 Sách bài tập đồ gia dụng Lí 10: nhì xe thiết bị cùng khởi thủy tại hai vị trí A và B biện pháp nhau 400 m cùng cùng đuổi theo hướng AB trên phần đường thẳng trải qua A với B. Xe pháo máy khởi đầu từ A chuyển động nhanh dần đầy đủ với tốc độ 2,5.10-2 m/s2. Xe máy.xuất phát từ B hoạt động nhanh dần hồ hết với vận tốc 2,0.10-2 m/s2. Chọn A có tác dụng mốc, chọn thời gian xuất phạt của nhì xe máy có tác dụng mốc thời hạn và chọn chiều từ A mang đến B có tác dụng chiều dương.

a)Viết phương trình vận động của mỗi xe máy.

b) Xác xác định trí và thời khắc hai xe cộ máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát.

c) Tính gia tốc của mỗi xe sản phẩm công nghệ tại vị trí đuổi theo kịp nhau.

Xem thêm: Cách 'Ngầm Tác Động' Suy Nghĩ Người Đang Suy Nghĩ Người Khác

Lời giải:

a. Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát điểm từ A hoạt động nhanh dần phần nhiều không vận tốc đầu với vận tốc a1 = 2,5.10-2 m/s2 :


*

Phương trình chuyển động của xe cộ máy bắt đầu từ B cách A một quãng x0 = 400 m hoạt động nhanh dần phần lớn không gia tốc đầu với gia tốc a2 = 2,0.10-2 m/s2 :

*

b. Khi hai xe máy gặp gỡ nhau thì x1 = x2, nghĩa là:

1,25.10-2t2 = 400 + 1,0.10-2t2 tuyệt ⇒ t = 400 s

Như vậy sau thời gian t = 400 s = 6 phút 40 giây kể từ khi xuất phạt thì nhì xe đuổi theo kịp nhau.

Thay vào ta tìm được vị trí hai xe theo kịp nhau bí quyết A đoạn x1 = 1,25.10-2.4002 = 2000 m = 2 km