Bài 11: phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch

Video Trả lời thắc mắc SGK vật dụng Lý 11 bài xích 11 – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1 trang 59 SGK:

Liên quan: bài tập ví dụ 2 trang 60 thiết bị lý 11

a)Hãy cho thấy cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối liền có đặc điểm gì?

b)Viết phương pháp tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở R1,R2 cùng R3 mắc nối tiếp.

Bạn đang xem: Vật lý 11 trang 60 bài tập ví dụ 2

c)Hiệu điện vắt U1,U2, U3 thân hai đầu những điện trở R1,R2, R3 mắc nối liền có quuan hệ như vậy nào?

Trả lời:

a)Cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp luôn luôn bằng nhau.

b)Điện trở tương đương của đoạn mạch :Rtđ=R1+R2+ R3 (11.1)

c)Hiệu điện thay giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện núm thành phần. Thật vậy, giả dụ hai vế của (11.1) cùng với cường độ loại điện ta được:

U = U1+U2+U3

C2 trang 59 SGK:

a)Hãy cho thấy thêm hiệu điện rứa giữa nhị đầu những điện trở R1,R2, R3 mắc tuy vậy song có điểm sáng gì ?

b)Cường độ mẫu điện I chạy qua mạch bao gồm và I1,I2, I3 chạy qua những mạch rẽ của một quãng mạch gồm những điện trở R1,R2, R3 mắc tuy vậy song có mối quan tiền hệ như vậy nào?

c)Viết bí quyết tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở R1,R2, R3 mắc tuy nhiên song.

Trả lời:

a)Hiệu điện cầm ở hai đầu mỗi năng lượng điện trở đều đều nhau U=U1=U2=U3.

b)Cường độ mẫu điện mạch bao gồm I bởi tổng cường độ loại điện chạy qua các mạch rẽ:I=I1+I2+I3 (11.2)

c)Áp dụng định điều khoản Ôm mang lại đoạn mạch chỉ đựng điện trở và đưa và biểu thức (11.2) ta có

*

Suy ra điện trở tương đương của đoạn mạch tuy nhiên song

được tính bởi biểu thức sau :

*

C3 trang 60 SGK: Một mạch điện tất cả sơ thứ hình 11.1, trong các số đó nguồn điện gồm suất điện hễ E = 6V và tất cả điện trở trong r = 2ω, các điện trở R1 = 5ω, R2 = 10ω và R3 = 3ω.

*

a) so sánh và cho biết các điện trở mạch xung quanh của mạch điện có sơ đồ như hình 11.1 được mắc với nhau như thế nào? Từ đó nêu bí quyết tìm điện trở tương tự của mạch ngoại trừ này.

b) Tính cường độ mẫu điện I chạy qua nguồn cùng hiệu điện rứa mạch ngoài U.

c) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1

Trả lời:

a) các điện trở hình 11.1 được mắc thông liền với nhau phải điện trở tương đương của mạch kế bên là: RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 13 = 18ω

*

Hiệu điện ráng mạch ngoài: UN = I.RN = 18.0,3 = 5,4V

c) Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu điện trở R1 là: U1 = R1.I = 5.0,3 = 1,5V

C4 trang 60 SGK: Một mạch điện tất cả sơ vật dụng hình 11.2, trong các số đó nguồn điện bao gồm suất đện động. E = 12,5V và gồm điện trở vào r = 0,4ω ; đèn điện Đ1 gồm ghi số 12V – 6W; đèn điện Đ2 loại 6V – 4,5W; Rb là 1 trong biến trở .

*
Hãy thừa nhận dạng những đèn Đ1, Đ2 và trở thành trở Rb của mạch điện có sơ đồ vật như hình 11.2 được mắc với nhau như vậy nào?

Trả lời:

Ta thấy hình 11.2

<(Rb thông liền với Đ2) tuy vậy song cùng với Đ1>.

C5 trang 61 SGK: Một mạch điện gồm sơ đồ gia dụng hình 11.2, trong số ấy nguồn điện bao gồm suất đện rượu cồn ε = 12,5V và bao gồm điện trở trong r=0,4Ω ; đèn điện Đ1 có ghi số 12V-6W; đèn điện Đ2 một số loại 6V-4,5W; Rb là 1 trong những biến trở .

Tính độ mạnh định nấc I1,I2 của chiếc điện chạy qua từng đèn khi các đèn sáng bình thường .

Trả lời:

Cường độ định nấc I1, I2 của mẫu điện chạy qua mỗi đèn khi những đèn sáng thông thường lần lượt là:

*

+ Điều chỉnh biến hóa trở Rb để đèn Đ1, Đ2 sáng bình thường thì nên thỏa các điều khiếu nại sau:

Ib = I2 = 0,75A

Ub = U1 – U2 = 12 – 6 = V

*

C6 trang 61 SGK: Một mạch điện bao gồm sơ đồ dùng hình 11.2, trong những số đó nguồn điện bao gồm suất đện động ε = 12,5V và gồm điện trở vào r=0,4Ω ; bóng đèn Đ1 bao gồm ghi số 12V-6W; bóng đèn Đ2 nhiều loại 6V-4,5W; Rb là 1 biến trở .

Tính năng lượng điện trở R1 cùng R2 tương ứng của các đèn lúc sáng bình thường .

Trả lời:

Điện trở R1 và R2 tương ứng của các đèn trong khi sáng bình

*

C7 trang 61 SGK: Viết công thức tính hiệu suất Png và công suất H của nguồn điện . Tính năng suất Png và công suất H của nguồn tích điện khi đó.

Trả lời:

Hiệu suất của nguồn điện:

*

UN = U1 = 12V

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch chính: I = I1 + I2 = 0,5 + 0,75 = 1,25A

Hiệu điện nuốm hai đầu mạch không tính là: UN = U1 = 12V

→ năng suất Png và công suất H của nguồn điện áp lần lượt là:

Png = E.I = 12,5. 1,25 = 15,625W

*

C8 trang 61 SGK: tất cả tám mối cung cấp điện cùng lại với thuộc suất điện cồn ε=11,5V cùng điện trở vào r=1Ω. Mắc các nguồn này thành cỗ nguồn các thành phần hỗn hợp đối xứng tất cả hai dãy tuy vậy song để thắp sáng bóng đèn các loại 6V-6W . Coi rằng láng đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

Tính suất điện rượu cồn εb và rb của cục nguồn như đề bài bác đã cho

Trả lời:

Suất điện hễ Eb với rb của cục nguồn.

Eb = m.E = 4.1,5 = 6V và rb =m.r/n = 4.r/2 = 2Ω

C9 trang 61 SGK: bao gồm tám mối cung cấp điện thuộc lại với thuộc suất điện cồn ε=11,5V với điện trở trong r=1Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng có hai dãy song song nhằm thắp sáng loáng đèn nhiều loại 6V-6W . Coi rằng nhẵn đèn bao gồm điện trở như khi sáng bình thường.

Viết phương pháp tính Pb của bộ nguồn, Pi của từng nguồn cùng hiệu điện vắt Ui giữa hai cực của mỗi nguồn đó.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trong Vở Bài Tập, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1, Tập 2

Trả lời:

Công suất của cục nguồn là: Pb = 6.0,75 = 4,5W

Vì các nguồn tương đương nhau nên năng suất của mỗi nguồn là: Pi = 4,5/8 = 0,5625W

Cường độ dòng điện qua mỗi nguồn là: I1 = I/2 = 0,75/2 = 0,375A

Ui = E – I.r = 1,5 – 0,375.1 = 1,125 V

Các bài xích giải bài bác tập vật dụng Lý 11 bài xích 11 khác:

Phần trả lời thắc mắc C SGK đồ Lý 11:

Bài 1 (trang 62 SGK đồ gia dụng Lý 11): mang lại mạch điện tất cả sơ đồ như hình 11.4,….

Bài 2 (trang 62 SGK vật dụng Lý 11): đến mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình 11.5 ,…

Bài 3 (trang 62 SGK đồ gia dụng Lý 11): mang đến mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình 11.6. …

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 tại orsini-gotha.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 tất cả đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 bao gồm đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ gia dụng lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác