Nếu bạn muốn nói về một sự kiện có thể xảy ra sau này thì bạn phải sử dụng câu điều kiện loại 1. Đây là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh, ko chỉ giúp cho bạn nghe nói trôi tung hơn mà còn cho bạn cơ hội hình thành đều câu tinh vi hơn nhiều. Hôm nay, thuộc TOPICA NATIVE xem xét kiến thức tổng quát mắng và bài bác tập câu điều kiện loại 1 đưa ra tiết, khiến cho bạn tự tin rộng khi sử dụng.

Bạn đang xem: Ví dụ về câu điều kiện loại 1

1. Câu đk loại 1 là gì?


*

Câu đk loại 1 là một cấu trúc cơ phiên bản cần phải ghi nhận trong giờ Anh


Câu đk loại 1 bao gồm hai mệnh đề, một mệnh đề “if” và một mệnh đề chính. Chúng ta sử dụng các dạng đụng từ không giống nhau trong từng phần của đk loại 1:

Cấu trúc

: If + Simple Present, Subject + will/won’t + Verb.

Ví dụ 1:

If it rains, I will stay at home. (Nếu trời mưa , tôi sẽ làm việc nhà.)If I wake up late, I will miss the bus. (Nếu tôi thức dậy muộn, tôi sẽ vứt lỡ chuyến xe pháo buýt.)

Bạn hoàn toàn có thể đảo ngược trang bị tự của các mệnh đề. Nếu mệnh đề “if” đứng trước, thường sử dụng dấu phẩy . Nếu như mệnh đề “if” đứng thứ hai, không bắt buộc dấu phẩy.

 I will stay at home if it rains. (Tôi sẽ ở trong nhà nếu trời mưa.)

Chúng ta thực hiện ‘ may ‘ hoặc ‘ might ‘ để nói rằng sự kiện sau này là có thể xảy ra, dẫu vậy không dĩ nhiên chắn.

Ví dụ 2:

If you need someone lớn help you move, I might be able lớn help. (Nếu bạn phải ai đó giúp cho bạn di chuyển, tôi rất có thể giúp.)If it’s a sunny day tomorrow, we might have a pool party. (Nếu tương lai trời nắng nóng đẹp, bạn có thể tổ chức tiệc bể bơi)

Đôi khi bọn họ sử dụng ‘be going to’ thay vày ‘will’ vào mệnh đề chính để nhấn mạnh vấn đề một hiệu quả chắc chắn.

Ví dụ 3:

I’m going to give you twenty pounds if you fix my computer for me. (Tôi sẽ cho mình hai mươi bảng nếu khách hàng sửa máy vi tính cho tôi.)I’m going to stay for the weekend if you like. (Tôi đã ở lại vào buổi tối cuối tuần nếu chúng ta thích.)If you are not ready, I‘m going to go out without you. (Nếu bạn chưa sẵn sàng, tôi vẫn đi ra ngoài mà không tồn tại bạn.)
Để cải thiện trình độ tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh cho những người đi làm tại TOPICA NATIVE. linh động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày thuộc 365 chủ đề thực tiễn. khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và đàm phán cùng giao viên tự Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa học thử, trải đời sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

2. Bài xích tập câu đk loại 1

Bài tập 1 (điền trường đoản cú vào khu vực trống)

1. If she ……………….. (invite) me, I ………………. (go)

2. If it …………………. (rain), we ………………… (cancel) the match.

3. If I ……………….. (get) a promotion, I ………………… (buy) a car.

4. If she ………………. (be late), we …………………. (go) without her.

5. If you ………………. (ask) more politely, I ………………… (buy) you a drink.

6. If you …………………. (not behave), I ………………. (throw) you out.

7. If he ……………….. (win) the first prize, his mother ……………… (be) happy.

8. If he ……………….. (get) proper medical care, he ………………. (survive)

9. If the drought ………………… (continue), plants & animals ………………… (perish).

Answer:

1. If she invites me, I will go.

2. If it rains, we will cancel the match.

3. If I get a promotion, I will buy a car.

4. If she is late, we will go without her.

5. If you ask more politely, I will buy you a drink.

6. If you don’t behave, I will throw you out.

7. If he wins the first prize, his mother will be happy.

8. If he gets proper medical care, he will survive.

9. If the drought continues, plants & animals will perish.

Bài tập 2 (điền trường đoản cú vào địa điểm trống)

1. If I ……..(to study), I ……..(to pass) the exams.

2. If the sun ………(to shine), we……..(to walk) into town.

3. If he……..(to have) a temperature, he……..(to see) the doctor.

4. If my friends……..(to come), I……..(to be) very happy.

5. If she……..(to earn) a lot of money, she……..(to fly) to New York.

6. If we……..(to travel) khổng lồ London, we……..(to visit) the museums.

7. If you……..(to wear) sandals in the mountains, you……..(to slip) on the rocks.

8. If Rita……..(to forget) her homework, the teacher……..(to give) her a low mark.

9. If they……..(to go) to lớn the disco, they……..(to listen) to loud music.

10. If you……..(to wait) a minute, I……..(to ask) my parents.

Answer:

1. If I study , I will pass the exams.

2. If the sun shines , we will walk into town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come , I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly lớn New York.

6. If we travel lớn London, we will visit the museums.

7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

9. If they go to the disco, they will listen lớn loud music.

10. If you wait a minute, I will ask my parents.


Để nâng cấp trình độ giờ Anh, tăng cơ hội thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. linh động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ đề thực tiễn.

Xem thêm: Công Dụng Của Máy Lọc Không Khí Không Phải Ai Cũng Biết, Khi Nào Thì Nên Sử Dụng Máy Lọc Không Khí

khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và điều đình cùng giao viên từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa huấn luyện và đào tạo thử, đòi hỏi sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!