Mệnh đề phía trong chương mở đầu của sách giáo khoa đại số lớp 10 với để học giỏi toán 10 các em cần nắm rõ kiến thức ngay từ bài học kinh nghiệm đầu tiên. Bởi vì vậy trong nội dung bài viết này chúng ta sẽ thuộc thầy giữ Huy Thưởng (giáo viên môn Toán tại hệ thống Giáo dục orsini-gotha.com) ôn lại con kiến thức.

Bạn đang xem: Ví dụ về mệnh đề chứa biến


Mục lục

I. Mệnh đề1. Quan niệm mệnh đề2, che định của một mệnh đề3, Mệnh đề kéo theo4. Mệnh đề đảo – nhị mệnh đề tương đương

II. Mệnh đề đựng biến1. Mệnh đề cất biến2. Kí hiệu với mọi, tồn tại3. Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề bao gồm chứa mọi

I. Mệnh đề 

1, khái niệm mệnh đề 

Định nghĩa: Mệnh đề là 1 trong những câu xác minh đúng hoặc sai.

Chú ý: hầu hết câu nghi ngờ và cảm thán thường chưa phải là mệnh đề. Một mệnh đề cấp thiết vừa đúng vừa sai

Ví dụ: 

*

2, che định của một mệnh đề

Cho mệnh đề P, mệnh đề chưa hẳn P được gọi là mệnh đề lấp định của P.

Kí hiệu: 

*

Ví dụ: 

*
3, Mệnh đề kéo theo 

Mệnh đề gồm dạng: “Nếu phường thì Q” được điện thoại tư vấn là mệnh đề kéo theo.

Kí hiệu: 

*

Ví dụ: 

*

Vậy lúc nào mệnh đề này là đúng, mệnh đề cơ là sai? Để tách biệt tính phải trái của mệnh đề ta có bảng sau:

*

Chú ý:

*

Điều kiện đủ là khi p xảy ra thì chắc chắn là có Q. Điều khiếu nại cần là lúc Q xẩy ra thì chưa chắc p. Xảy ra.

4. Mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương

a, Mệnh đề đảo

Cho mệnh đề kéo theo p ⇒ Q

Mệnh đề Q ⇒ p. được call là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề p. ⇒ Q

P ⇒ Q: “Nếu p thì Q” thì mệnh đề hòn đảo là Q ⇒ P: “Nếu Q thì P”

Ví dụ: 

P: “Tứ giác là hình bình hành”

Q: “Tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”

b, hai mệnh đề tương đương

Cho hai mệnh đề p và Q. Mệnh đề bao gồm dạng “P nếu còn chỉ nếu Q” hoặc “P khi và chỉ khi Q” được call là mệnh đề tương đương. 

Kí hiệu: phường ⟺ Q

Cách xét trắng đen của nhì mệnh đề: 

*

Ví dụ: 

*

Chú ý: 

*

II. Mệnh đề đựng biến

1. Mệnh đề chứa biến

Xét câu “n phân chia hết cho 3”

n=1 ⇒ “1 phân chia hết đến 3” là mệnh đề sai

n=9 ⇒ “9 phân chia hết cho 3” là mệnh đề đúng

Những câu khẳng định mang đặc điểm đúng sai phụ thuộc vào vào biến đổi được điện thoại tư vấn là mệnh đề chứa biến.

Xem thêm: Cung Song Tử Tháng Mấy - Cung Song Tử Sinh Tháng Mấy, Hợp Với Cung Nào

Ví dụ:

*

2. Kí hiệu cùng với mọi, tồn tại 

a. Kí hiệu cùng với mọi

Cho mệnh đề chứa biến đổi P(x) cùng với x trực thuộc X

Khẳng định: “Với phần đa x ở trong X, P(x) đúng” tuyệt “P(x) đúng với tất cả x nằm trong X” là một mệnh đề

Kí hiệu: 

*
 Ví dụ: 
*

Xét tính đúng sai:

*

b. Kí hiệu tồn tại

Cho mệnh đề chứa biến đổi P(x) với x nằm trong X

Khẳng định: “Tồn tại x nằm trong X, P(x) đúng” là 1 trong mệnh đề

Kí hiệu:

*

Ví dụ: 

*

Xét tính đúng sai: 

*

3. Mệnh đề tủ định của mệnh đề tất cả chứa mọi

Cho mệnh đề chứa biến P(x) với x trực thuộc X

*

Ví dụ: 

Hy vọng với nội dung bài viết kèm đoạn clip giảng dạy của thầy lưu giữ Huy Thưởng về mệnh đề với mệnh đề cất biến sẽ giúp ích cho những em trong quá trình nhập môn đại số 10.