tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và cân nặng các electron, nhưng trọng lượng electron quá nhỏ dại so với trọng lượng hạt nhân, nên hoàn toàn có thể bỏ qua. Vị đó rất có thể coi khối lượng hạt nhân là trọng lượng nguyên tử.

Bạn đang xem: Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử


Đáp án

Khối lượng của phân tử nhân được nhìn nhận là khối lượng của nguyên tử, vày : cân nặng nguyên tử bao gồm khối lượng của phân tử nhân và cân nặng của các electron mà khối lượng của electron rất nhỏ dại bé so với khối lượng của phân tử nhân ( khối lượng của electron chỉ bằng 0,0005 lần trọng lượng của proton) nên có thể bỏ qua.


Tham khảo:

Khối lượng nguyên tử gồm trọng lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng cân nặng electron quá bé dại so với trọng lượng hạt nhân, nên rất có thể bỏ qua. Bởi vì đó hoàn toàn có thể coi trọng lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.


Hạt nhân tất cả proton cùng nơtron có cân nặng rất bự so với những hạt electron, (khối lượng electron vô cùng bé) nên cân nặng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.


Nguyên tử gồm hạt nhân và các electron. Hạt nhângồm proton và nơtroncó khối lượng rất lớn, cònkhối lượng của cácelectron rất bé, không đáng kểnên khối lượng hạt nhân được nhìn nhận là cân nặng của nguyên tử.


nguyên tử đượccấu tạo vì chưng lớp vỏ e và hạt nhânmà lớp e gồm khối lượng nhỏ dại ko đáng kể nênkhối lượng của hạt nhân được đánh giá là trọng lượng của nguyên tử


Trả lời:

Khối lượng nguyên tử gồm trọng lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng trọng lượng electron quá bé dại so với khối lượng hạt

nhân, nên rất có thể bỏ qua. Vì đó hoàn toàn có thể coi trọng lượng hạt nhân là trọng lượng nguyên tử.

Học tốt


khối lượng của hạt phường tương đương với hạt n đề ở trong hạt nhân còn hạt e có cân nặng không xứng đáng kể, coi như bằng 0

Câu 23.Chọn câu trả lời sai

A. Cân nặng của phân tử nhân được xem là cân nặng của nguyên tử

B. Số p = số e

C. Hạt tự tạo bởi proton và notron

D. Nguyên tử oxi bao gồm số p. Khác số e

Câu 24.Vì sao khối lượng nguyên tử được đánh giá bằng cân nặng hạt nhân. Chọn câu trả lời đúng

A. Vì proton với nơtron gồm cùng khối lượng còn electron có cân nặng rất bé

B. Vày số p = số e

C. Bởi vì hạt nhân tạo bởi proton với nơtron

D. Vì chưng nơtron không có điện

Câu 25.Trong các chất sau hãy cho biết thêm dãy như thế nào chỉ có toàn đối kháng chất?

A. Fe(NO3)2, NO, C, S B. Mg, K, S, C, O2

C. Mg, K, S, C, NO2 D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 26.Nguyên tử R bao gồm 3 lớp e, lớp ngoài cùng bao gồm 3e. Vậy tổng thể electron của nguyên tử R là:

A. 3 B. 11 C. 13 D. 23

Câu 27. Phân tử khí Clo chế tác thành từ bỏ 2 nguyên tử Clo. Nhận định và đánh giá nào sau đấy là ĐÚNG?

A. Khí Clo là sắt kẽm kim loại B. Khí Clo là phi kim

C. Khí Clo là hợp hóa học D. Khí Clo là hỗn hợp

Câu 28.Cho nguyên tử của nhân tố X bao gồm 11 proton. Chọn giải đáp sai

A. X là nhân tố Natri

B. Số e là 11 e

C. Nguyên tử khối là 22

D. Số sản phẩm công nghệ tự trong bảng tuần trả là 11

Câu 29.Cho nguyên tử khối của Bari là 137 . Trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử bari là:

A. MBa= 2,2742.1022kg B. MBa= 2,234.10-24g

C. MBa= 1,345.10-23kg D. MBa= 22,74885.10-23g

Câu 30.Chọn lời giải sai

A. Số p. Là số đặc trưng của thành phần hóa học

B. Nguyên tố chất hóa học là tập hợp đa số nguyên tố cùng loại, bao gồm cùng số p trong hạt nhân

C. 1 đvC=1/12 mC

D. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa trọng lượng vỏ trái đất

Câu 31.Trong số những công thức chất hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P.

Xem thêm: Top 19 Cái Xoong Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Việt Top 19 Cái Xoong Hay Cái Soong Mới Nhất 2022

Số đơn chất là

A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 32.Để biến chuyển phân tử của hợp chất thì buổi tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử links với nhau: