*
Giới thiệuNghiên cứu lý luậnĐào tạo - Bồi dưỡngThực tiễnNhân vật - Sự kiệnDiễn đànQuốc tếTin tức Từ điển mở


Trang chủThực tiễnTăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc việt nam xã hội nhà nghĩa trong quá trình hiện nay

Tăng cường quốc phòng, bình yên bảo vệ bền vững Tổ quốc vn xã hội công ty nghĩa trong giai đoạn hiện nay


(LLCT) - Để đảm bảo cho nước nhà phát triển nhanh và bền vững, Đảng ta đã xác định: phải quan trọng đặc biệt quan tâm tiếp tục ổn định chủ yếu trị - làng hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn vững dĩ nhiên độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xem “tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, liên tục của Đảng, bên nước và của toàn dân”(1).

Bạn đang xem: Vì sao phải tăng cường quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay


Trong điều kiện hiện nay, tình trạng thế giới, khoanh vùng còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, cực nhọc lường. Phương pháp mạng vn đang đứng trước việc chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch với các âm mưu, thủ đoạn rất là thâm độc, rắc rối như “diễn phát triển thành hòa bình”, bạo loàn lật đổ, can thiệp từ phía bên ngoài kết hợp gây mất ổn định từ mặt trong, lợi dụng, kích động vụ việc dân tộc, nhân quyền, tôn giáo nhằm chống phá ta trên những lĩnh vực, tạo thành dựng lực lượng phòng đối nhằm thủ tiêu chế độ, thụt lùi vai trò lãnh đạo của Đảng. Để đối phó với thực trạng trên, Đảng với Nhà vn đã tất cả quan điểm chính xác về thi công nền quốc phòng toàn dân đính với thay trận an ninh nhân dân; chiến lược bảo đảm an toàn Tổ quốc tất cả sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, kinh tế tài chính kết hợp ngặt nghèo với quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại ngày dần được mở rộng, tạo điều kiện cho củng ráng quốc phòng; quan tâm xây dựng quân đội, công an vững táo bạo về mọi mặt.


Tuy nhiên, họ còn tồn tại một vài khuyết điểm là: trước sự trở nên tân tiến của tình hình,nhận thức về quốc chống toàn dân và bình yên nhân dân của một số cán bộ, đảng viên trong những ngành, những cấp gần đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “diễn phát triển thành hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” vào nội bộ. Công tác làm việc bảo vệ bình yên trong một số nghành nghề còn thiếu sót; cách xử lý tình hình tinh vi nảy sinh sinh hoạt cơ sở bao gồm lúc, gồm nơi còn bị động, tù đọng hình sự, tệ nạn xóm hội, bình an chính trị, cá biệt tự an toàn xã hội ở một số trong những địa bàn còn cốt truyện phức tạp; việc kết nối phát triển tài chính với củng cố, tăng tốc sức mạnh mẽ quốc phòng, an ninh đặc biệt tại các vùng kế hoạch biển đảo còn chưa chặt chẽ; công nghiệp quốc phòng bình yên chưa đáp ứng yêu cầu trang bị cho các lực lượng vũ trang.

Xây dựng quốc phòng, bình an là buổi giao lưu của cả nước, trên rất nhiều lĩnh vực, lấy lực lượng tranh bị (Quân team nhân dân, Công an nhân dân) làm cho nòng cốt, nhằm mục đích mục đích từ vệ, phòng ngự đất nước, nhưng với phương châm dữ thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi thủ đoạn của kẻ thù và chuẩn bị đánh thắng khi chiến tranh xảy ra. Chiến lược quốc phòng, an toàn tối ưu là chiến lược giữ nước cơ mà không phải triển khai chiến tranh, là chiến lược xử lý hợp lý những mối quan hệ giữa tài chính với quốc phòng, bình yên và các mặt hoạt động khác của làng mạc hội. Quyết nghị Ðại hội XI của Ðảng đã xác minh rõ mục tiêu, trách nhiệm của quốc phòng, an ninh: "Bảo vệ vững chắc độc lập, công ty quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm Ðảng, bên nước, nhân dân và chế độ xã hội công ty nghĩa, làm tiếp hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an toàn quốc gia và lẻ loi tự, bình an xã hội; dữ thế chủ động ngăn chặn, làm chiến bại mọi thủ đoạn và hành vi chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp giải pháp mạng của dân chúng ta”(2). Như vậy, theo tinh thần Đại hội Đảng lần lắp thêm XI đã thể hiện:

Về phương châm chung của quốc phòng, bình yên hiện nay không chỉ có nhằm đảm bảo độc lập nhà quyền, toàn vẹn lãnh thổ... Mà còn cần gắn chặt với đảm bảo vững chắc cơ chế XHCN, đảm bảo an toàn Ðảng, nhà nước cùng nhân dân. Quốc phòng, bình an không chỉ nhằm mục tiêu đối phó cùng với chiến tranh, mà điều đặc biệt quan trọng là phải ngăn ngừa và đẩy lùi nguy hại chiến tranh, không để giang sơn xảy ra chiến tranh, cách xử lý có công dụng mọi tình huống liên quan đến quốc phòng, bình an của quốc gia, bảo đảm an toàn môi trường ổn định định, tự do cho sự phát triển của khu đất nước.

Về trọng trách quốc phòng, an ninh, Ðại hội XI của Ðảng tiếp tục khẳng định là phải giữ vững an ninh quốc gia kể cả bình an chính trị, bình an kinh tế, an ninh văn hóa - làng hội; duy trì trật tự kỷ cương và bình yên xã hội. Ðây là nhiệm vụ của toàn làng hội, của gần như lực lượng. Ðảng ta luôn luôn có quan liêu điểm đúng mực về tính chất, đặc điểm của quốc phòng, bình an nước ta là toàn dân, toàn diện, coi đó là công việc giữ nước của quốc gia, gồm tổng thể các vận động về rất nhiều mặt bao gồm trị, gớm tế, quân sự, lắp với an ninh, đối ngoại, văn hóa, làng mạc hội nhằm mục đích tạo ra sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu bảo đảm Tổ quốc cả thời bình với thời chiến, cả đối nội và đối ngoại, cả đấu tranh quân sự và đấu tranh phi quân sự.

Để tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo vững vững chắc Tổ quốc việt nam XHCN, bọn họ cần dìm thức và thực hiện giỏi một số nội dung đa số sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng tin yêu nước, ý thức dân tộc, trọng trách và nghĩa vụ đảm bảo chủ quyền, ích lợi quốc gia, tạo cho mọi người có đủ kỹ năng quốc phòng, an ninh và làm rõ những thử thách lớn ảnh hưởng trực sau đó nhiệm vụ đảm bảo an toàn Tổ quốc trong điều kiện mới

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đào tạo quốc phòng, bình an cho phần lớn cán bộ, đảng viên, mang đến toàn dân và lực lượng vũ trang, nhất là đối tượng người sử dụng cán cỗ chủ chốt bằng những hình thức, phương thức phong phú, bảo đảm đạt tác dụng và unique cao. Phải quán triệt tư tưởng và quan điểm của Đảng ta là trong khi đặt lên số 1 nhiệm vụ xây đắp đất nước, quần chúng ta phải luôn luôn luôn nâng cấp cảnh giác, củng nạm quốc phòng, bảo vệ an toàn chính trị, trơ khấc tự bình yên xã hội, đảm bảo an toàn Tổ quốc và những thành quả cách mạng. Chủ động và kịp thời triết lý tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, toàn dân với toàn quân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch so với nước ta, về đối tượng người dùng và đối tác của giải pháp mạng. Công tác này yêu cầu được thực hiện thường xuyên, liên tục, bởi nhiều phương án sinh động, phù hợp với các đối tượng người tiêu dùng khác nhau. Với đối tượng người sử dụng cán bộ, đảng viên, độc nhất vô nhị là cán cỗ chủ chốt các cấp, những ngành, câu hỏi bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng, bình yên phải được triển khai có nề nếp theo nghị định và chỉ thị của chính phủ nước nhà đã ban hành. Với đối tượng học sinh, sinh viên, giáo dục quốc phòng đã trở thành môn học thiết yếu khóa, nhưng buộc phải đổi mới phương thức truyền đạt, phối hợp giữa bài xích giảng, hội thảo chiến lược khoa học tập với tham quan, rạm nhập, tiếp xúc với người thật, việc thật, gia nhập trực tiếp vào việc xây dựng và giữ gìn những di tích kế hoạch sử, hỗ trợ các mái ấm gia đình có công cùng với nước, với bí quyết mạng... Giáo dục quốc phòng, an ninh đối cùng với toàn dân, gắn sát với việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, thiết kế ""thế trận lòng dân"", củng nỗ lực lực lượng dân quân, trường đoản cú vệ cùng lực lượng dự thụ động viên ở cửa hàng xã, phường, thôn, xóm.

Hai là, phạt huy khỏe mạnh sức mạnh dạn tổng hòa hợp toàn dân tộc trong tạo nền quốc phòng, an ninh trong thực trạng mới.

Quan điểm của Ðảng về sức mạnh của nền quốc phòng, bình an là sức khỏe tổng hợp, không phải đơn thuần hoặc chủ yếu là sức khỏe quân sự. Trong thừa trình thay đổi đất nước, Ðảng ta luôn luôn có nhận thức chính xác về cầm cố trận với lực lượng của nền quốc phòng toàn dân. Chế tạo tiềm lực quốc phòng, an toàn mạnh yêu cầu đồng bộ, những lực lượng, nhiều nghành nghề dịch vụ cả tiềm lực gớm tế, tiềm lực quân sự, an toàn đặc biệt là tiềm lực chính trị tinh thần.

Phương châm xây dựng nền quốc phòng,an ninh mang tính toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực trường đoản cú cường, từng bước văn minh ngày càng được trao thức sâu sắc và rõ ràng hơn. Ðó là phương châm cơ bản của sự nghiệp kiến thiết nền quốc phòng, bình yên toàn người ở nước ta, vừa đáp ứng yêu mong đấu tranh trong thời bình, tạo sức khỏe ngăn chặn âm mưu gây chiến của kẻ thù, vừa đáp ứng yêu cầu cuộc chiến tranh nhân dân đảm bảo an toàn Tổ quốc trong điều kiện mới, ví như xảy ra. Những nội dung của phương châm xuất bản nền quốc phòng, an toàn toàn dân có quan hệ ngặt nghèo và thống duy nhất với nhau, trong số đó xây dựng nền quốc phòng, an toàn toàn dân theo hướng tiến bộ là một ngôn từ rất quan lại trọng, vừa thể hiện yêu cầu, lộ trình văn minh hóa của nền quốc chống vừa phù hợp kinh tế đất nước và yêu cầu mới của việc nghiệp bảo đảm an toàn Tổ quốc XHCN. Trong đó có tính đến cải cách và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng độc lập, trường đoản cú chủ, có tiềm lực mạnh, tương xứng sự phát triển của nền kinh tế tài chính đất nước, vừa thỏa mãn nhu cầu nhu mong quốc phòng, bình an vừa gia nhập trực tiếp vào sự vạc triển kinh tế - thôn hội, ship hàng dân sinh.

Kết phù hợp quốc phòng, an toàn với kinh tế tài chính -xã hội với đối ngoại trở thành chiến lược đặc biệt quan trọng tạo nên sức khỏe tổng hợp. Nạm trận bảo đảm Tổ quốc là sự thống nhất và kết hợp hài hòa và hợp lý giữa cầm trận quốc phòng toàn dân và cụ trận bình an nhân dân, cùng với các chuyển động đối ngoại nâng cao vị thế của đất nước trên ngôi trường quốc tế, tạo ra môi trường dễ dàng cho sự cải tiến và phát triển của đất nước, vừa làm tiếp ổn định, độc lập cho sự vạc triển, ngăn ngừa và đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh; vừa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu yêu cầu bảo đảm Tổ quốc trong hầu hết tình huống.

Sức khỏe mạnh tổng vừa lòng của nền quốc phòng, an toàn còn được tạo thành bởi sự kết hợp ngặt nghèo giữa lực lượng và thế trận quốc phòng; được tổ chức, bố trí hợp lý bên trên phạm vi toàn quốc kết hợp với từng hướng, từng địa phận chiến lược, từng địa phương, cơ sở. Quyết nghị Ðại hội X của Ðảng đã nhấn mạnh những câu chữ sau: Xây dựng cố gắng trận quốc chống toàn dân kết hợp chặt chẽ với cố trận bình yên nhân dân. Ðẩy to gan xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Tiếp tục phát triển các khu tài chính - quốc phòng, xây dựng những khu quốc phòng - kinh tế với mục tiêu tăng tốc quốc chống - bình an là công ty yếu, tập trung vào các địa bàn trọng yếu chiến lược và những khu vực nhạy cảm trên biên thuỳ đất liền, biển khơi đảo.

Cùng với đó, kiến tạo cơ sở bao gồm trị-xã hội cũng là văn bản hết sức đặc biệt quan trọng của việc xây dựng vắt trận quốc chống toàn dân, được Ðảng ta hoạch định ngày càng ví dụ và sâu sắc hơn trong quy trình đổi mới. Trong chế tạo cơ sở thiết yếu trị - làng mạc hội của nền quốc phòng toàn dân, vụ việc xây dựng các tổ chức chủ yếu trị, độc nhất là những cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải hòn đảo và bức tốc công tác giáo dục và đào tạo bồi dưỡng kiến thức quốc chống là những nội dung rất đặc trưng được Ðảng ta thường xuyên quan trung khu lãnh đạo. Desgin cơ sở bao gồm trị - làng mạc hội phản ánh thâm thúy nguồn sức khỏe to to của nền quốc chống toàn dân nước ta là trường đoản cú nhân dân, của nhân dân, vì chưng nhân dân và vì nhân dân.

Xây dựng "thế trận lòng dân" là ngôn từ cơ bản, là vụ việc mấu chốt của việc xây dựng cố trận quốc phòng toàn dân của Ðảng trong đk mới. Yêu cầu cơ phiên bản có ý nghĩa quyết định của xây dựng sức khỏe quốc phòng, của "thế trận lòng dân" là: lúc chưa xảy ra chiến tranh thì toàn dân hăng hái lao rượu cồn sản xuất, phần lớn công dân đều phải sở hữu trách nhiệm kiến tạo và đảm bảo Tổ quốc; khi xẩy ra chiến tranh thì tiến hành chiến tranh dân chúng "Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc", tạo ra những "tấm lưới sắt", "bức thành đồng", "thiên la địa võng" tiến công giặc đảm bảo Tổ quốc. Xây dựng "thế trận lòng dân" là nội dung cơ phiên bản nhằm phía vào thỏa mãn nhu cầu yêu ước trên và cũng chỉ trên cửa hàng xây dựng "thế trận lòng dân" vững dũng mạnh mới có đk và kỹ năng làm thất bại thủ đoạn "diễn trở thành hòa bình", bạo loàn lật đổ của những thế lực thù địch, mới nâng cấp khả năng tự đảm bảo an toàn của từng người, của từng tổ chức, cơ quan, solo vị. Ðó là sức khỏe của nền quốc chống toàn dân, là bí quyết chiến thắng của quần chúng. # ta.

Ba là, tạo Quân nhóm nhân dân và Công an nhân dân biện pháp mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gồm số lượng hợp lí với unique tổng hợp cùng sức hành động cao chuẩn bị chiến đấu bảo đảm an toàn Tổ quốc trong số đông tình huống.

Đại hội XI của Đảng tiếp tục ví dụ hóa chủ trương: “Xây dựng Quân nhóm nhân dân cùng Công an nhân dân phương pháp mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có con số hợp lý, với unique tổng hợp cùng sức võ thuật cao, đồng thời vồ cập xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân trường đoản cú vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn Tổ quốc trong hồ hết tình huống. Đẩy mạnh cải cách và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; bức tốc cơ sở vật chất - kỹ thuật, đảm bảo cho những lực lượng vũ trang từng bước một được sản phẩm công nghệ hiện đại, trước nhất là mang đến lực lượng hải quân, chống không, ko quân, lực lượng an ninh, tình báo, công an cơ động. Đẩy dạn dĩ công tác phân tích khoa học, nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự, an ninh, đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí technology cao của những lực lượng thù địch”(3).

Tư tưởng xuyên suốt trong quy trình xây dựng Quân team nhân dân với Công an quần chúng của Ðảng là không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, lấy xuất bản quân đội và công an vững bạo gan về chủ yếu trị làm các đại lý để gây ra các nghành nghề dịch vụ khác. Do thế, trong quá trình đổi mới, Ðảng ta luôn chỉ đạo tập trung xây dựng rất nhiều nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi trong xuất bản quân đội cùng công an về thiết yếu trị. Ðó là vấn đề phiên bản chất ách thống trị công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc bản địa của quân đội và công an; lòng trung thành tuyệt đối hoàn hảo của quân đội cùng công an đối với Ðảng, nhà nước, dân chúng và chính sách XHCN... Ðể nâng cao chất lượng team ngũ, cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội và công an đề nghị thường xuyên thay đổi nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, huấn luyện; đổi mới vũ khí trang bị, phương tiện; cải thiện khả năng nghiên cứu, vận dụng khoa học tập công nghệ, tất cả phương thức hoạt động tương xứng để chuẩn bị sẵn sàng đánh thắng khi có chiến tranh và giữ vững bình yên quốc gia, ổn định định thiết yếu trị xã hội chế tạo điều kiện cách tân và phát triển kinh tế.

Bốn là, bảo đảm sự chỉ đạo tuyệt đối, thẳng về những mặt của Đảng đối với quân đội với công an, cải thiện hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế Ðảng lãnh đạo, bên nước quản lý, điều hành so với xây dựng nền quốc phòng, an ninh. Với sứ mệnh là cửa hàng lãnh đạo cân xứng với tính tính chất của nghành nghề dịch vụ quân sự - quốc phòng, Ðảng đã thực hiện nguyên tắc chỉ huy tuyệt đối, thẳng về hồ hết mặt đối với xây dựng nền quốc phòng, an ninh. Cách thức này thể hiện tại phần Ðảng trực tiếp đưa ra quyết định chủ trương, đường lối; thẳng lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, review quá trình thực hiện xây dựng nền quốc phòng, an ninh. Những chủ trương, quan tiền điểm, đường lối của Ðảng bắt buộc được tiệm triệt thâm thúy trong nội bộ Ðảng, công ty nước, những tổ chức thiết yếu trị - thôn hội trong các lực lượng quân đội, công an.

Ðảng quý trọng việc nghiên cứu những cốt truyện mới của tình hình trái đất và trong nước; dự báo đúng đắn các tình huống cơ phiên bản liên quan trách nhiệm quốc phòng, bình an để dữ thế chủ động lãnh đạo kiến thiết chiến lược bảo đảm Tổ quốc, chiến lược tổ chức lực lượng, kế hoạch trang bị, nghệ thuật lãnh đạo tác chiến, chiến lược bảo vệ các khu vực trọng điểm quốc gia...

Tăng cường sự chỉ huy của Ðảng đối với Nhà nước trong quản lý, điều hành quá trình xây dựng nền quốc phòng, an ninh trong tình hình mới là vấn đề có tính nguyên tắc. Phương thức lãnh đạo của Ðảng so với Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc bắt buộc phân biệt tất cả sự khác biệt giữa sự chỉ đạo của Ðảng cùng với sự cai quản của bên nước, sự khác nhau này xuất phát điểm từ vai trò, chức năng xã hội của mỗi tổ chức, đồng thời phải thấy rõ mối liên hệ, tính dựa vào lẫn nhau vào một cơ cấu chính trị - làng mạc hội thống nhất. Bên nước bao gồm chức năng, trách nhiệm thể chế hóa quan lại điểm, mặt đường lối, cơ chế của Ðảng thành hệ thống pháp luật, pháp lệnh, nghị định, chế độ và tổ chức triển khai triển khai trên phạm vi toàn xóm hội về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ðây là mọi văn phiên bản mang tính pháp quy buộc hệ thống chính quyền những cấp, các tổ chức bao gồm trị - xóm hội, các lực lượng có liên quan phải chấp hành theo như đúng chức năng, nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Ðể tăng cường vai trò cai quản nhà nước trong xuất bản quốc phòng, bình an theo ý thức Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, cần tăng nhanh việc xây dựng và trả thiện hệ thống pháp luật, các thể chế, lý lẽ xây dựng nền quốc phòng, bình an bảo vệ Tổ quốc nước ta XHCN, liên tục bổ sung, triển khai xong luật, pháp lệnh về bảo đảm an toàn Tổ quốc cùng hệ thống cơ chế đối với công tác quốc phòng, an ninh, xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ của từng công dân, trách nhiệm của những tổ chức chủ yếu trị - làng hội. Ngoài các luật, pháp lệnh Dân quân trường đoản cú vệ, Pháp lệnh Quân dự tiêu cực viên, Pháp lệnh bộ đội Biên phòng, Pháp lệnh công an biển, Pháp lệnh Phòng không nhân dân, Pháp lệnh động viên công nghiệp khi bao gồm chiến tranh, biện pháp Ðộng viên tổng thể và tổng cổ vũ v.v.., bắt buộc khẩn trương sửa đổi, bổ sung cập nhật và hoàn thiện các văn bạn dạng quy phạm pháp luật có hiệu lực cao như nguyên tắc Quốc phòng, Luật bình yên quốc gia, Luật biên thuỳ quốc gia, vẻ ngoài Giới nghiêm cùng thiết quân luật.

Đồng thời phải bức tốc hiệu lực thực thi pháp luật về quốc phòng, an ninh, phối hợp ngặt nghèo giữa quân đội và công an, điều chỉnh tổ chức cơ cấu tổ chức làm chủ Nhà nước về quốc phòng, an ninh từ trung ương đến cơ sở. Xác định cụ thể cơ chế vận hành, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, cán cỗ chuyên trách và bán chuyên trách về công tác làm việc quốc phòng, an ninh ở những bộ, ngành, địa phương. Ðối với các cơ quan chức năng cần tổ chức phân công cán bộ chuyên trách, tăng tốc bồi dưỡng, trả lời để phát huy vai trò có tác dụng tham mưu, giúp bài toán trong tổ chức xây dựng và quản lý quốc phòng, an ninh.

Xem thêm: Nêu Những Diễn Biến Cơ Bản Của Nst Trong Quá Trình Giảm Nhân

___________________________

Bài đăng trên tạp chí Lý luận chủ yếu trị số 12-2012

(1),(2),(3) ĐCSVN: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm XI, NXB thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.45, 81-82, 234-235.