I. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI vào BẢNG TUẦN HOÀN

Trong bảng tuần hoàn, những nguyên tố kim loại có mặt ở:

Nhóm IA (trừ hidro), team IIA, đội IIIA (trừ Bo) và một trong những phần của những nhóm IVA, VA, VIA.Các nhóm B (từ IB cho VIIIB).Họ lantan cùng actini, được xếp riêng rẽ thành 2 hàng cuối bảng.

Bạn đang xem: Vị trí kim loại trong bảng tuần hoàn


II. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

1. Kết cấu nguyên tử

Nguyên tử của những nguyên tố kim loại thường gồm 1, 2 hoặc 3 electron ở phần bên ngoài cùng. Ví dụ:

11Na: 1s22s22p63s1. 12Mg: 1s22s22p63s2. 13Al: 1s22s22p63s23p1.

Trong một chu kì, nửa đường kính nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại lớn và điện tích hạt nhấn thì hỏ hơnhơn so với nguyên tử yếu tắc phi kim.

2. Cấu trúc tinh thể

Thủy ngân là sắt kẽm kim loại duy độc nhất tồn tại làm việc thể lỏng ở điều kiện thường, còn các kim một số loại khác ở thể rắn và có cấu trúc tinh thể.

Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion sắt kẽm kim loại nằm ở đều nút mạng của tinh thể. Những electron hóa trị liên kết yếu với phân tử nhân đề nghị dễ bóc tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự bởi vì trong mạng tinh thể.

Có 3 thứ hạng mạng tinh thể kim loại phổ biến sau:

a.Mạng tinh thể lục phương

Các nguyên tử,ion kim loại nằm trên các đinh với tâm các mặt của hình lục giác đứng và bố nguyên tử, ion ở phía trong của hình lục giác

Trong tinh thể, thế tích của cácnguyên tử và ion sắt kẽm kim loại chiếm 74%, sót lại 26% là không khí trống.Thuộc loại này có các kim loại: Be, Mg, Zn,...

b. Mạng tinh thể lập phương trọng điểm diện

Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh với tâm các mặt của hình lập phương.

Trong tinh thể, thể tích của những nguyên tử với ion kim loại chiếm 74%, còn sót lại 26% là không gian trống. ở trong loại này còn có các kim loại: Cu, Ag. Au, Al.

*

c. Mạng tinh thể lập phương trọng tâm khối

Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đinh và trung tâm của hình lập phương.

Trong tinh thể, thể tích của cácnguycn tử và ion sắt kẽm kim loại chi chiếm phần 68%, còn lại 32% là không gian trống.Thuộc loại này có các kim loại: Li, Na, K, V, Mo,...

*


1773818

3. Link kim loại

Ở tâm lý lỏng cùng rắn, các nguyên tử kim loại links với nhau bằng một kiểu link hóa học riêng call là link kim loại.

Xem thêm: Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh

Liên kết kim loại là links được xuất hiện giữa các nguyên tử với ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron từ do.


1773757

Trong quá trình học tập, trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cùng bàn bạc và trả lời nhé. Chúc những em học tập tốt!