Viết Về sở thích Bằng tiếng Anh ngắn gọn ❤️️ 18 mẫu mã Hay ✅ share Tuyển Tập Những bài viết Ngắn Hay lựa chọn Lọc khiến cho bạn Đọc Học tốt Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở trường Bằng giờ Anh

Chi tiết cách viết đoạn văn viết về sở thích bằng giờ Anh dưới đây với những thắc mắc gợi ý và cách vấn đáp về công ty đề sở trường của bản thân để giúp đỡ các em học sinh thực hiện tốt bài chất vấn viết của mình.

1. Bí quyết đặt câu hỏi về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How vày you enjoy it?/ What bởi vì you think about it?/ How vày you feel about it?/ How bởi you lượt thích it?Why vị you like/enjoy it?How long vì you think you will continue with your hobby?What vì chưng you lượt thích doing?What sort of hobbies do you have?What bởi vì you get up khổng lồ in your không lấy phí time?

2. Cách gợi nhắc câu trả lời về sở thích:


My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my không lấy phí time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở thích Bằng giờ Anh

Tham khảo gần như hướng dẫn viết về sở trường bằng giờ đồng hồ Anh ví dụ trong video clip dưới phía trên để luyện tập cho mình biện pháp viết tuyệt nhất.


orsini-gotha.com tặng bạn