*Bạn đang xem: Viết các biểu thức sau dưới dạng tích

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuật giờ đồng hồ anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Bài1: viết các biểu thức sau bên dưới dạng tích

a)xy+2y-x^2+4

b)2x^2+y^2+3xy

Bài2: tính quý giá của biểu thức A=(x+y)^2 biết x-y=5 cùng xy=3

Giúp mình với!!!!


*

*

1.a) xy + 2y - x2+ 4

= y ( x + 2 ) - ( x2- 4 ) = y ( x + 2 ) - ( x - 2 ) ( x + 2 ) = ( x + 2 )( y - x + 2 )

b) 2x2+ y2+ 3xy

= ( 2x2+ 2xy ) + ( y2+ xy )

= 2x ( x + y ) + y ( x + y )

= ( x + y ) ( 2x + y )

2.

x - y = 5(Rightarrow)( x - y )2= 25(Rightarrow)x2+ y2= 25 + 2xy = 25 + 2.3 = 31

A = ( x + y )2= x2+ y2+ 2xy = 31 + 6 = 37


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!

a) rút gọn biểu thức(dfracx^2+3xy+2y^2x^3+2x^2y-xy^2-2y^3) rồi tính giá trị của biểu thức trên x=5 cùng y=3

B) phân tích nhiều thức 2x-2y-x^2+2xy-y^2


B) Ta có: 2x-2y-x2+2xy-y2

⇔ 2(x-y)-(x2-2xy+y2)

⇔ 2(x-y)-(x-y)2

⇔ (x-y)(2-x+y)

Đúng thì tick nhé


Bài1;

a, cho x-y=7 . Tính cực hiếm biểu thức

M= x^2.(x+1)-y^2.(y-1) + xy - 3xy .(x-y+1)-95

b, cho x+y =5. Tính gtri biểu thức

N= 3x^2-2x +3y^2-2y+6xy -100


a:(M=x^3+x^2-y^3+y^2+xy-3xy-95)

(=left(x-y ight)^3+left(x-y ight)^2-95)

(=7^3+7^2-95=297)

b:(N=3left-2left(x+y ight)+6xy-100)

(=3cdotleft(25-2xy ight)-10+6xy-100)

=75-6xy-10+6xy-100

=-35


Tính quý giá biểu thức :

a. A = 2x^2 + 4x + xy + 2y với x = 88 và y = -76

b. B = x^2 + xy -7x - 7y cùng với x = 38/5 cùng y = 12/5

☆ góp mình nhanh nhé


a) A=(2X^2+XY)+(4X+2Y)

=X(2X+Y) + 2(2X+Y)

= (2X+Y)(2+X)

Thay X=88,Y=-76

A=(2*88-76)(2+88)=100*90=9000

b) nhóm X^2 với -7X,XY với -7Y,làm tương tự như thì B=6


=3)b)+3x^n-2(x^n+2-y^n+2)+y^n+2(3x^n-2-y^n-2)+(với+x+thuộc+N+và+n>=2)2)+rút+gọn+biểu+thức+rồi+tính+giá..." class="orsini-gotha.com-text-link">

1) tính những biểu thức sau

a) 5x(2x^n-1-y^n)-2x^n-2(5x-y^3)+xy^3(5y^n-3-2x^n-3) (với x nằm trong N với x>=3)

b) 3x^n-2(x^n+2-y^n+2)+y^n+2(3x^n-2-y^n-2) (với x nằm trong N và n>=2)

2) rút gọn gàng biểu thức rồi tính giá trị

x^10-2006x^9+2006x^8-2006x^7+2006x^6+...-2006x+2006 biết x=2005

3) minh chứng rằng biểu thức sau luôn luôn luôn không âm với tất cả giá trị của x và y

A=x^2+y^2-(y(3x-2y)-(x(x+2y)-y(y-x)))


tính giá trị của biểu thức sau

a,A=3x^3-2y^3-6x^2y^2+xy. Với x=2/3;y=1/2

b,B= 2x+xy^2-x^2y-2y .với x=-1/2;y=-1/3


a, A=3.(2/3)^3-2.(1/2)^3-6.(2/3)^2.(1/2)^2+(2/3).(1/2)

=8/9-1/4-2/3+1/3=8/9-1/4-1/3=11/36

b, B=-1+(-1/18)+1/12+2/3=-11/36


tính giá trị biểu thức

a) A=x^2-y+xy^2 với x=-5,y=2

b) B=3x^3-2y^3-6x^2y^2+xy với x=2/3 , y=1/2

c) C= 2x+xy^2-x^y-2y cùng với x=-1/2, y=-1/3


a) A=xy(x+y) - (x+y) = (x+y) (xy-1) = (-5+2) (-5.2 -1) =-3 . -11 = 33b) B= xy (y-x)+2(x-y) =xy (y-x) - 2(y-x) =(y-x) (xy -2)= (-1/3 - -1/2) ( -1/2 . -1/3 -- 2)= 1/6 . -11/6 =-11/ 36


A=x2y−y+xy2−xx2y−y+xy2−x

A=(x2y−y)+(xy2−x)(x2y−y)+(xy2−x)

A=y(x2−1)+x(y2−1)y(x2−1)+x(y2−1)

A=y(x-1)(x+1)+x(y-1)(y+1)

thay x=-5 với y=2 ta có:

A=2(-5-1)(-5+1) - 5(2-1)(2+1)

A=2 . (-6) . (-4) - 5 . 3

A=48 - 15

A= 33


(x^2.y-y+x.y^2-x=left(-5 ight)^2.2-2+left(-5 ight).2^2-left(-5 ight))
Xem thêm: Top 10 Bài Văn Nghị Luận Về Lòng Tự Tin (21 Mẫu), Nghị Luận Về Sự Tự Tin (21 Mẫu)

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên