Câu 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 bài 157 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*

2. Tính

a) 39275 – 306 × 25 = b) 6720 : 120 + 25 × 100 =

3. Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 25 × 34 × 4 = b) 128 × 93 + 128 × 7 =

c) 57 × 63 – 47 × 63 = 

4. Giáo viên mua trăng tròn quyển truyện và một số trong những bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bởi (1 over 3) số iền mua truyện. Hỏi cô giáo cài phần thưởng hết từng nào tiền?

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 157

*

2.

a) 39275 – 306 × 25 = 39275 – 7650

= 31625

b) 6720 : 120 + 25 × 100 = 56 + 2500

= 2556

3.

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34

= 100 × 34Quảng cáo

= 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7)

= 128 × 100

= 12800

c) 57 × 63 – 47 × 63 = 63 × (57 – 47)

= 63 × 10

= 630

4. Bắt tắt:

*

Số tiền mua truyện là:

15000 × đôi mươi = 300000 (đồng)

Số chi phí mua cây viết là:

300000 : 3 = 100000 (đồng)

Số chi phí mua cây viết và truyện là:

300000 + 100000 = 400000 (đồng)

Đáp số : 400000 đồng


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 VBT Toán 4 tập 2: bài xích 155+156+157. Ôn tập về những phép tính cùng với số tự
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3 trang 91 Vở bài xích tập Toán 4 tập 2: bài 158 Ôn tập về biểu đồ
Danh sách bài bác tập
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 VBT Toán 4 tập 2: bài 155+156+157. Ôn tập về các phép tính cùng với số...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 Vở bài bác tập Toán 4 tập 2: bài xích 155+156+157. Ôn tập về những phép tính...
Mục lục môn Toán 4 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Phần nào của hộp gồm không khí nóng? trên sao? Phần như thế nào của hộp tất cả không khí lạnh? bài 37: vì sao có gió?
Phần như thế nào của hộp bao gồm không khí nóng? trên sao? Phần như thế nào của hộp bao gồm không khí lạnh?: bài 37: nguyên nhân có gió?....
Bài 1 trang 123 SGK Địa 4, Em hãy nêu những tiện lợi để đồng bằng Nam Bộ biến chuyển vùng cung ứng lúa...
Hoạt động chế tạo của bạn dân làm việc đồng bởi Nam bộ - bài bác 1 trang 123 SGK Địa lí 4. Em hãy nêu...
Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe ko kính trang 71 SGK giờ Việt 4 tập 2 – giờ đồng hồ Việt lớp 4
Tập đọc: bài thơ về tiểu team xe không kính - Soạn bài xích Bài thơ về tiểu nhóm xe không kính trang 71 SGK...
Bài 2 trang 149 SGK Địa 4, Qua bảng ghi tên hàng chăm chở tự Đà Nẵng đi địa điểm khác, em nêu tên một...
Thành phố Đà Nẵng - bài xích 2 trang 149 SGK Địa lí 4. Qua bảng đứng tên hàng siêng chở từ Đà Nẵng đi...
Câu 1 trang 15 VBT khoa học 4 : ☐ Mỗi loại thức ăn uống chỉ hỗ trợ một số chất bồi bổ nhất...

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Vật Lý 10 Chương 5 Chất Khí, Lý Thuyết Vật Lý 10: Tổng Kết Chương V


Câu 1 trang 15 Vở bài bác tập khoa học 4 . Viết chữ Đ vào ☐ trước câu đúng, chữ...