- Chọn bài -Bài 152: Ôn tập về số trường đoản cú nhiênBài 153: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 155: Ôn tập về những phép tính cùng với số từ bỏ nhiênBài 156: Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 157: Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 158: Ôn tập về biểu đồBài 159: Ôn tập về phân sốBài 160: Ôn tập về các phép tính cùng với phân sốBài 161: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (Tiếp theo)Bài 162: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (Tiếp theo)Bài 163: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo)Bài 164: Ôn tập về đại lượngBài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo)Bài 167: Ôn tập về hình họcBài 168: Ôn tập về hình học tập (Tiếp theo)Bài 169: Ôn tập về search số trung bình cộngBài 170: Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đóBài 171: Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đóBài 172: luyện tập chungBài 173: rèn luyện chungBài 174: rèn luyện chungBài 175: từ kiểm tra

Xem tổng thể tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 92 VBT Toán 4 Tập 2: Nối phân số 2525 với hình biểu lộ phân số đó

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 93 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tiếp vào ô trống:

*

Lời giải:


*

Bài 3 trang 93 VBT Toán 4 Tập 2: Rút gọn gàng phân số:

*

Lời giải:

*

Bài 4 trang 93 VBT Toán 4 Tập 2: Quy đồng mẫu số những phân số:


*

Lời giải:

*

Bài 5 trang 93 VBT Toán 4 Tập 2: sắp tới xếp những phân số
*
theo thứ tự từ nhỏ bé đến lớn

Lời giải: