Bạn sẽ xem: Vở bài Tập Toán Lớp 5 bài bác 101 rèn luyện Về Tính diện tích s Trang 17,18 tại orsini-gotha.com


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 101

– Chọn bài bác -Bài 85: Hình tam giácBài 86: diện tích s hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: rèn luyện chungBài 89: từ bỏ kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: diện tích s hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: luyện tập chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: diện tích s hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: luyện tập chungBài 100: trình làng biểu thứ hình quạtBài 101: Luyện tập về tính chất diện tíchBài 102: luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Bài 103: luyện tập chungBài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: luyện tập chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: luyện tập chungBài 117: rèn luyện chungBài 118: ra mắt hình trụ. Trình làng hình cầuBài 119: rèn luyện chungBài 120: luyện tập chungBài 121: trường đoản cú kiểm tra

Đang xem: Vở bài xích tập toán lớp 5 bài 101 luyện tập về tính chất diện tích

Bài 1 trang 17 VBT Toán 5 Tập 2: Một thửa ruộng có size như hình bên. Tính diện tích thửa ruộng đó.Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

*
*

bài xích giải này còn có hữu ích với các bạn không?

nhấp chuột một ngôi sao sáng để tiến công giá!

gửi Đánh giá

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt tiến công giá:

Bài trước

– Chọn bài bác -Bài 85: Hình tam giácBài 86: diện tích hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: luyện tập chungBài 89: trường đoản cú kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: diện tích s hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: rèn luyện chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: diện tích s hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: luyện tập chungBài 100: reviews biểu thiết bị hình quạtBài 101: Luyện tập về tính chất diện tíchBài 102: luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Bài 103: rèn luyện chungBài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: rèn luyện chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối.

Xem thêm: Bài 3: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Nhất Của Tam Giác Cạnh-Cạnh-Cạnh

Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: luyện tập chungBài 117: luyện tập chungBài 118: giới thiệu hình trụ. Reviews hình cầuBài 119: rèn luyện chungBài 120: rèn luyện chungBài 121: Tự bình chọn