Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài xích 14 : luyện tập chung cùng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính

a) ( displaystyle 7 over 11 imes 6 over 5 = .......) ( displaystyle 31 over 3 imes 51 over 4 = .......)

b) ( displaystyle 6 over 7:5 over 2 = .......) ( displaystyle 21 over 3:11 over 4 = ........)

c) ( displaystyle 3 over 5 imes 4 over 7 imes 11 over 2 = .........)

Phương pháp giải:

- Đổi những hỗn số về thành phân số, tiếp đến thực hiện nay phép nhân, phân chia hai phân số như thông thường.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 14

- mong muốn nhân nhì phân số ta đem tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân với mẫu mã số.

- ao ước chia hai phân số ta lấy phân số trước tiên nhân cùng với phân số thứ hai hòn đảo ngược.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 7 over 11 imes 6 over 5 = 7 imes 6 over 11 imes 5 = 42 over 55)

( displaystyle 31 over 3 imes 51 over 4 = 10 over 3 imes 21 over 4 = dfrac10 imes 213 imes 4 ) (=dfrac5 imes ot2 imes ot3  imes 7  ot3 imes ot2 imes 2 =dfrac352 ) 

b) ( displaystyle 6 over 7:5 over 2 = 6 over 7 imes 2 over 5 = 12 over 35)

( displaystyle 21 over 3:11 over 4 = 7 over 3:5 over 4 = 7 over 3 imes 4 over 5 = 28 over 15)

c) ( displaystyle 3 over 5 imes 4 over 7 imes 11 over 2 = 3 over 5 imes 4 over 7 imes 3 over 2 )( displaystyle= 3 imes 4 imes 3 over 5 imes 7 imes 2 = 3 imes ot2 imes 2 imes 3 over 5 imes 7 imes ot2= 18 over 35)


Bài 2

Tìm (x) : 

 (displaystyle a) ;x imes 2 over 5 = 4 over 7) (displaystyle b) ;x:6 over 11 = 44 over 9)

Phương pháp giải:

Xác định sứ mệnh của (x) trong phép tính rồi triển khai theo các quy tắc vẫn học :

- ao ước tìm vượt số chưa biết ta mang tích phân tách cho vượt số sẽ biết.

- ý muốn tìm số bị phân chia ta đem thương nhân với số chia.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 3

Viết những số đo độ dài (theo mẫu) :

Mẫu: (displaystyle 2m,35cm = 2m + 35 over 100m = 235 over 100m)

a) (8m ;78cm = ...............)

b) (5m ;5cm = ................)

c)( 3m ;9cm = ................)

Phương pháp giải:

 Áp dụng bí quyết đổi: (1m = 100cm), hay ( 1cm = dfrac1100m).

Lời giải đưa ra tiết:

a) (displaystyle 8m;78cm, = ,8m, + 78 over 100m = 878 over 100m.)

b) (displaystyle 5m;5cm = 5m + 5 over 100m = 55 over 100m.)

c) (displaystyle 3m;9cm = 3m + 9 over 100m = 39 over 100m.)


Bài 4

a) gửi (displaystyle 42 over 3) thành phân số, ta được :

(displaystyle A.8 over 3) (displaystyle B.,12 over 3) (displaystyle C.,14 over 3) (displaystyle D.,3 over 14)

b) (displaystyle 2 over 3) của (18m) là:

(A. 6m) (B. 12m) (C. 18m) (D. 27m)

Phương pháp giải:

a) biện pháp chuyển láo số thành phân số :

- Tử số bởi phần nguyên nhân với mẫu mã số rồi cùng với tử số ở đoạn phân số.

- chủng loại số bằng mẫu số ở đoạn phân số.

Xem thêm: Còn Gì Đâu Anh Hỡi Từng Kỷ Niệm Nhạt Nhòa, Cuộc Sống Mà

b) Để tìm (displaystyle 2 over 3) của (18m) ta mang (18) nhân với (displaystyle 2 over 3), sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.