Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài 16 : Ôn tập và bổ sung về giải toán cùng với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Mua 6m vải không còn 90 000 đồng. Hỏi mua 10m vải như vậy hết từng nào tiền ?

Tóm tắt:

6m: 90 000 đồng

10m: ........... đồng?

Phương pháp giải:

Giải việc đã mang lại theo phương pháp "rút về solo vị":

- tra cứu số tiền download (1m) vải vóc = số chi phí mua (6m) vải vóc (:6).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 16

- Tìm số tiền mua (10m) vải vóc = số chi phí mua (1m) vải ( imes 10).

Lời giải đưa ra tiết:

Số tiền tải 1m vải là :

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số tiền cài đặt 10m vải là :

15000 x 10 = 150000 (đồng) 

Đáp số: 150 000 đồng.


Bài 2

Có 100 loại bánh dẻo chia mọi vào 25 hộp bánh. Hỏi 6 hộp bánh dẻo như vậy có bao nhiêu cái bánh dẻo ?

Tóm tắt:

25 vỏ hộp : 100 cái bánh

6 hộp : ... Chiếc bánh ?

Phương pháp giải:

Giải việc đã mang đến theo phương thức "rút về solo vị":

- tìm số mẫu bánh có trong một hộp = số loại bánh trong 25 vỏ hộp : 25.

- Tìm số dòng bánh có trong 6 hộp = số loại bánh có trong 1 hộp × 6.

Lời giải đưa ra tiết:

Số chiếc bánh dẻo có trong một hộp là :

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số dòng bánh dẻo gồm trong 6 vỏ hộp là :

4 × 6 = 24 (cái bánh) 

Đáp số: 24 dòng bánh.


Bài 3

Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi trong 21 ngày đội kia trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp giải:

Giải việc đã cho theo cách thức "tìm tỉ số": 

- tìm tỉ số thân 21 ngày với 7 ngày.

- 21 ngày vội vàng 7 ngày bao nhiêu lần thì số cây cỏ được vào 21 ngày cũng vội vàng số cây xanh được trong 7 ngày bấy nhiêu lần.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt :

7 ngày : 1000 cây

21 ngày : ... Cây ?

Cách giải :

21 ngày vội 7 ngày mốc giới hạn là :

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây đội đó trồng được vào 21 ngày là :

1000 x 3 = 3000 (cây)

Đáp số: 3000 cây.


Bài 4

Số dân ở 1 xã hiện giờ có 5000 người.

a) với mức tăng thường niên là cứ 1000 bạn thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của làng đó tạo thêm bao nhiêu người.

b) giả dụ hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tăng thêm 15 tín đồ thì một năm sau số dân của xóm đó tạo thêm bao nhiêu tín đồ ?

Phương pháp giải:

Có thể giải việc bằng phương pháp "tìm tỉ số":

- tìm tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

- search số người tạo thêm = 21 × tỉ số giữa 5000 bạn và 1000 người.

- tìm kiếm số người tăng lên = 15 × tỉ số thân 5000 fan và 1000 người.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

a) 1000 người: tăng 21 người

5000 người: tăng ... Fan ?

b) 1000 người: tăng 15 người

5000 người: tăng ... Bạn ?

Bài giải

a) 5000 bạn gấp 1000 tín đồ số lần là :

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã đó tăng tăng thêm sau 1 năm là :

21 × 5 = 105 (người)

b) Số dân của làng mạc đó tăng thêm sau một năm là :

15 × 5 = 75 (người)

Đáp số: a) 105 fan ;

b) 75 người.

Xem thêm: Quy Luật Chuyển Hóa Từ Những Thay Đổi Về Lượng Thành Những Thay Đổi Về Chất Và Ngược Lại

orsini-gotha.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 172 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp orsini-gotha.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện orsini-gotha.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.