Vở bài bác Tập Toán Lớp 5 được bộ giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo phát hành góp cho học sinh học tập các khả năng giải toán tè học.Cuốn sách bao hàm bài tập rèn luyện của rất nhiều phần vào sách giáo khoa toán lớp 5.Giới thiệu công tác học tập Sách Giáo Khóa Toán Lớp 5 :TOÁN LỚP 5 TẬP 1CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan lại ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHBài 1. Ôn tập khái niệm về phân sốBài 2. Ôn tập: tính chất cơ bạn dạng của phân sốBài 3. Ôn tập: đối chiếu hai phân sốBài 4. Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)Bài 5. Số thập phânBài 6. Luyện tậpBài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân sốBài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân sốBài 9. Lếu láo sốBài 10. Láo lếu số (tiếp theo)Bài 11. Luyện tậpBài 12+13+14. Rèn luyện chungBài 15. Ôn tập về giải toánBài 16. Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toánBài 17. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)Bài 19. Luyện tậpBài 20. Luyện tập chungBài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dàiBài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dàiBài 23. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuôngBài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tíchBài 26. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 27. Héc-taBài 28. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 29+30+31. Luyện tập chungCHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂNBài 32. Khái niệm số thập phânBài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)Bài 34: mặt hàng của số thập phân – Đọc, viết số thập phânBài 35. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 36. Nhì phân số bằng nhauBài 37. đối chiếu hai phân số thập phânBài 38. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 39. Luyện tập chung – VBT Toán 5Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 41. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 42. Viết số đo trọng lượng dưới dạng số thập phânBài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 44+45+46. Rèn luyện chungBài 47. Từ kiểm traBài 48. Cộng hai số thập phânBài 49. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 50. Tổng các số thập phânBài 51. Luyện tậpBài 52. Trừ hai số thập phânBài 53. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 54. Rèn luyện chungBài 55. Nhân một vài thập phân với một số tự nhiênBài 56. Nhân một trong những thập phân cùng với 10, 100, 1000,…..Bài 57. Luyện tậpBài 58. Nhân một số trong những thập phân với một trong những thập phânBài 59+60. Luyện tậpBài 61+62. Rèn luyện chungBài 63. Chia một vài thập phân cho một số trong những tự nhiênBài 64. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 65. Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000,…Bài 66. Chia một trong những tự nhiên cho một trong những tự nhiên mà thương kiếm được là một số trong những thập phânBài 67. Luyện tậpBài 68. Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phânBài 69. Luyện tậpBài 70. Chia một vài thập phân cho một số thập phânBài 71. Luyện tậpBài 72+73. Rèn luyện chungBài 74. Tỉ số phần trămBài 75. Giải toán về tỉ số phần trămBài 76. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Bài 78. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 79. Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)Bài 80. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 81+82. Rèn luyện chungBài 83. Ra mắt máy tính bỏ túiBài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trămCHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1Bài 85. Hình tam giácBài 86. Diện tích hình tam giácBài 87. Luyện tậpBài 88.


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1


Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành Bằng Tích Của, Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành

Luyện tập chungBài 89. Tự kiểm tra