Giải Vở bài bác tập Toán 5 bài bác 150: Phép cộng trang 89,90

Bài 1 trang 89 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 2: Tính :

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 89 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Tính bằng cách thuận tiện độc nhất :

a. (976 + 865) + 135 = ………………….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 150

891 + (799 + 109) = ………………….

*

c. 16,88 + 9,76 + 3,12 = ………………….

72,84 + 17,16 + 82,84 = ………………….

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Anh 8 Thí Điểm Lần 4 Môn Tiếng Anh Lớp 8

Trả lời

a. (976 + 865) + 135 = 976 + (865 + 135)

= 976 + 1000 = 1976

891 + (799 + 109) = (891 + 109) +799

= 1000 + 799 = 1799

*

c. 16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= trăng tròn + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

Bài 3 trang 90 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Không triển khai phép tính, nêu dự đoán hiệu quả tìm x :

a. X + 8,75 = 8,75 ; x = …………………. Bởi vì ………………….………………….

*

Trả lời

a. X + 8,75 = 8,75 ; x = 0 bởi vì 0 + 8,75 = 8,75

*

Bài 4 trang 90 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: vòi vĩnh nước đầu tiên mỗi giờ tung được

*
thể tích của bể, vòi sản phẩm công nghệ hai mỗi giờ chảy được
*
thể tích của bể

Hỏi cả nhị vòi nước cùng chảy vào bể vào một giờ đồng hồ thì được bao nhiêu tỷ lệ thể tích của bể ?Trả lời

Tóm tắtVòi I rã :

*
vòi vĩnh II tung :
*
Sau 1 tiếng cả nhị vòi tung : … ? % bểMột giờ đồng hồ cả nhị vòi thuộc chảy được :
*
Đáp số : 45% thể tích bể