Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 VBT toán 5 bài xích 92 : rèn luyện với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

( displaystyle 4 over 5m) 

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

Phương pháp giải:

Diện tích hình thang bởi tổng độ lâu năm hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho 2. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình thang làm việc hàng trước tiên là :

( displaystyle S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150;(cm^2))

Diện tích hình thang sinh hoạt hàng sản phẩm công nghệ hai là :

( displaystyle S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30;(m^2))

Diện tích hình thang ở sản phẩm thứ cha là :

( displaystyle S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93;(dm^2))

Ta gồm bảng kết quả như sau :

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 ( displaystyle 4 over 5m)

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

( displaystyle 13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2


Bài 2

a) Một hình thang có diện tích 20m2, đáy khủng 55dm cùng đáy bé bỏng 45dm. Tính chiều cao của hình thang.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 92: luyện tập

b) Tính trung bình cùng hai lòng của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bởi 7m2 và độ cao bằng 2m.

Phương pháp giải:

Gọi lòng lớn, đáy nhỏ, chiều cao, diện tích của hình thang lần lượt là: a; b; h; S.

( displaystyle S = a + b over 2 imes h Rightarrow h = dfracS × 2a+b ;;)

và ( displaystyle a + b over 2 = S:h)

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Đổi : (20m^2 = 2000dm^2).

Chiều cao hình thang chính là : 

( displaystyle dfrac2 imes 200055 + 45 = 40,left( dm ight))

b) Trung bình cộng hai lòng của hình thang là :

( displaystyle 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a) (40dm) ;

b) (3,5m.)


Bài 3

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé thêm hơn chiều cao 6m. Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó ?

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm đáy khủng ta đem độ lâu năm đáy nhỏ nhắn cộng cùng với 8m.

- Tính chiều cao ta mang độ nhiều năm đáy bé bỏng trừ đi 6m.

- Tính diện tích s thửa ruộng ta mang tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2.

- search tỉ số giữa diện tích s và (displaystyle 100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích gấp ( displaystyle 100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc thu được cấp 70,5kg từng ấy lần.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

Thửa ruộng hình thang

Đáy bé: 26m

Đáy lớn: hơn đáy bé xíu 8m

Chiều cao: ít hơn đáy nhỏ bé 6m

100m2 : 70, 5 kg thóc

Thửa ruộng: ... Kilogam thóc?

Bài giải

Đáy to của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(dfrac(34 + 26) × 202) = 600 (m2)

600m2 gấp 100m2 số lần là :

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng chính là :

70,5 × 6 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg.


Bài 4

Viết số tương thích vào nơi chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD gồm các size như hình vẽ bên :

Diện tích phần đang tô đậm của hình chữ nhật là …… cm2.

Phương pháp giải:

Phần sơn đậm là hình tam giác có độ cao bằng chiều rộng lớn của hình chữ nhật và độ lâu năm đáy bằng 8 – (2 + 2) = 4cm.

Diện tích hình tam giác = độ dài đáy × chiều cao : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Chiều cao của tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật và bằng 4cm.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Giao Nhận Tài Sản Cố Định Theo Thông Tư 200 Và 133

Độ dài cạnh lòng của hình tam giác là :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần tô đậm là :

4 × 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số : 8cm2.

Lưu ý : rất có thể tính diện tích phần tô đậm bằng cách lấy diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích 2 hình thang ở nhì bên.