Put the verbs in the correct verb tense 1. We ( study ) –. A very hard lesson the day before yesterday 2. She ( finish )–no yet -.. Nam 2022

✅ Put the verbs in the correct verb tense 1. We ( study ) –. A very hard lesson the day before yesterday 2. She ( finish )–no yet -..

Bạn đang xem: Put the verbs in the correct verb tense 1

Put the verbs in the correct verb tense 1.We ( study ) –.a very hard lesson the day before yesterday 2.She ( finish )–no yet -..


Hỏi:

Put the verbs in the correct verb tense 1.We ( study ) –.a very hard lesson the day before yesterday 2.She ( finish )–no yet -..

Put the verbs in the correct verb tense1.We ( study ) ……… a very hard lesson the day before yesterday2.She ( finish )……..no yet …… doing her homeword3.Jane ( write ) ……..many book about chinese culture4.I rarely ( read ) …….newspapers5.We …….( watch ) a football match on the tv when the electricity ( go ) ……out6.When i ( enter )…….the classroom , everybody ( write )…….the test


1 .studied 

( phân chia quá khứ đơn vì có tín hiệu : the day before yesterday : cách đây không lâu c̠ủa̠ ngày ngày qua )

2 .Bạn xem lại biện pháp viết đề coi chứ bạn viết núm này cạnh tranh hiểu quá

3 .has written

( phân tách hiện tại hoàn thành vì kết quả Ɩàm trong QK vẫn còn lưu hiệu quả đến lúc này )

4 .read

( Chia lúc này đơn vì bao gồm dấu hiệu nhận thấy “rarely” )

5 .were watching – went

( Một hành động đang diễn ra thì một hành vi khác xen ѵào )

6 .entered ; was writing

(Một hành vi đang diễn ra thì một hành động khác xen ѵào)

`nhyy`

$ ext#Xin câu trả lời hay nhất mang đến nhóm$


1 .studied 

( phân tách quá khứ đối chọi vì có tín hiệu : the day before yesterday : cách đây không lâu c̠ủa̠ ngày ngày hôm qua )

2 .Bạn coi lại giải pháp viết đề coi chứ bạn viết vắt này nặng nề hiểu quá

3 .has written

( phân tách hiện tại chấm dứt vì tác dụng Ɩàm trong QK vẫn tồn tại lưu kết quả đến lúc này )

4 .read

( Chia bây giờ đơn vì tất cả dấu hiệu nhận ra “rarely” )

5 .were watching – went

( Một hành vi đang ra mắt thì một hành động khác xen ѵào )

6 .entered ; was writing

(Một hành vi đang ra mắt thì một hành động khác xen ѵào)

`nhyy`

$ ext#Xin câu vấn đáp hay nhất cho nhóm$


1 .studied 

( phân chia quá khứ đối chọi vì có tín hiệu : the day before yesterday : cách đây không lâu c̠ủa̠ ngày trong ngày hôm qua )

2 .Bạn xem lại giải pháp viết đề xem chứ các bạn viết cố này nặng nề hiểu quá

3 .has written

( phân chia hiện tại kết thúc vì tác dụng Ɩàm trong QK vẫn còn đấy lưu công dụng đến hiện tại )

4 .read

( Chia lúc này đơn vì bao gồm dấu hiệu nhận ra “rarely” )

5 .were watching – went

( Một hành vi đang diễn ra thì một hành vi khác xen ѵào )

6 .entered ; was writing

(Một hành vi đang diễn ra thì một hành động khác xen ѵào)

`nhyy`

$ ext#Xin câu vấn đáp hay nhất cho nhóm$


Put the verbs in the correct verb tense 1.We ( study ) –.a very hard lesson the day before yesterday 2.She ( finish )–no yet -..

Xem thêm: Câu Hỏi Của Trần Thị Thục Đoan, Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có 3 Chữ Số Khác Nhau


Vừa rồi, làm-seo.vn đang gửi tới chúng ta chi huyết về chủ đề Put the verbs in the correct verb tense 1. We ( study ) –. A very hard lesson the day before yesterday 2. She ( finish )–no yet -.. Phái mạnh 2022 ❤️️, mong muốn với tin tức hữu ích mà bài viết "Put the verbs in the correct verb tense 1. We ( study ) –. A very hard lesson the day before yesterday 2. She ( finish )–no yet -.. Phái nam 2022" đem lại sẽ giúp chúng ta trẻ thân thiết hơn về Put the verbs in the correct verb tense 1. We ( study ) –. A very hard lesson the day before yesterday 2. She ( finish )–no yet -.. Phái mạnh 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng làm-seo.vn trở nên tân tiến thêm nhiều bài viết hay về Put the verbs in the correct verb tense 1. We ( study ) –. A very hard lesson the day before yesterday 2. She ( finish )–no yet -.. Nam giới 2022 các bạn nhé.


1 . Tenses : Put the verb in brackets in the correct tense : the Present simple , the present continuous or the past simple tense . 1. _____ you ( bởi nam 2022


1: Yesterday, she went shopping, then she visited me. =>Yesterday, before she=== 2: Someone had stole my car before I phái mạnh 2022


I want you to lớn turn the radio. -> vày you mind She is studying very hard because she wants to pass the exam. -> She is studying very hard so that Viet phái nam 2022


III. Put the verbs in brackets in the correct tense form. 1. School (finish) –. At 4.30 p.m every day. 2. Listen! –. They (sing) -… phái mạnh 2022


Choose the best answer A,B,C or D lớn complete the following sentences 2. He tried very hard ______________ the test yesterday. A. Lớn finish B. Finish nam giới 2022


Put the verbs in brackets in the correct verb tense:1. George (work)-. At the university so far2. John (drive)–that car ever sice I (know).. Nam giới 2022


III. Put the correct from of the verb in bracket: 1. If they (not/ study) =–..hard ,they will fail their final exammination phái mạnh 2022


Put verbs in the correct size – Single Present Tense or Present continuous continuous Tense. 1. He (not / is) ===- phái nam 2022


Làm-seo.vn là trong những website chuyên nghiệp chuyên khối hệ thống kiến thức, share lại độc giả những tin tức hottrend vào nước với quốc tế. Lưu ý: các tin tức bên trên website Làm-seo.vn phần lớn được hệ thống Bot cập nhật tự động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho phần đông tin tức mà hệ thống Bot từ bỏ cập nhật.